Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Projděte si odpovědi na vámi často kladené otázky.

Musí být pes označen mikročipem?

Podle veterinárního zákona v platném znění musí být označen čipem každé štěně do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. U starších psů pak platí, že má-li být pes platně očkován proti vzteklině, musí být označen čipem. Očkování proti vzteklině je dle zákona povinné od 6. měsíce věku. Za dostatečné označení se v tomto případě bere také tetování, které bylo provedeno před 3. 7. 2011.   
 

Musí být štěně opatřeno při koupi mikročipem?

Podle veterinárního zákona v platném znění musí být označen čipem každé štěně do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli.

Existuje centrální registr čipů?

Neexistuje. V návrhu novely veterinárního zákona je nicméně ustanovení o zřízení centrálního evidence psů. Tato novela je nyní v legislativním procesu.  

Musí se čip vyjmout, uhyne-li zvíře?

Čip se vyjímat nemusí. 

Za jakých podmínek můžu vycestovat do zemí EU?

K cestování se psem, kočkou či fretkou do členských zemí EU potřebujete pouze správně vyplněný pas zvířete v zájmovém chovu a platné očkování proti vzteklině. Zvíře musí být označeno čipem. Při cestování na území Irska, Malty a Finska je nutné navíc i platné potvrzení o ošetření proti echinokokům. 

Kdy a kde mi pas vystaví?

Pasy vystavují na vyžádání chovatele schválení soukromí veterinární lékaři.

Co s pasem, když se změní majitel nebo jeho kontaktní údaje?

V pasu je rezervované místo pro případ změny chovatele či jeho kontaktních údajů. Změnu ale musí na žádost chovatele zapsat schválený soukromý veterinární lékař a následně zapsat tuto změnu i do registru pasů. V případě opakované změny chovatele je možné vystavit pas nový.  

Kde se dozvím, co vše musím splnit při cestování?

Přesné pokyny pro cestování se zvířaty do zahraniční a zpět lze najít na stránkách Státní veterinární správy ČR (www.svscr.cz).  

Co dělat když je vystaven pas s chybou?

Chybu musí v pasu opravit schválený veterinární lékař, který pas chovateli vydal. 

Musí mít pas i štěně prodávané do zahraničí?

Ano. Pro cestování s mláďaty neočkovanými proti vzteklině do ostatních členských států EU platí specifická pravidla, která jsou uveřejněna na stránkách Evropské komise. 
 

Co dělat s nalezeným volně žijícím zvířetem (mládětem, ptáčetem, ježkem), i zvířetem, které je raněné  ?

Pokud jste našli poraněné mládě, či opuštěné zvíře, prosíme, neprodleně kontaktujte Záchrannou stanici pro volně žijící zvířata. Aktuální seznam naleznete na stránkách Českého svazu ochránců přírody.  Mapa záchranných stanic: https://www.zvirevnouzi.cz/,  seznam záchranných stanic ://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/.