Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

O komoře

Slovo úvodem

Komora veterinárních lékařů je moderní stavovská organizace sdružující veterinární lékaře působící
na území České republiky. Klademe si za cíl navrátit veterinárnímu stavu jeho čest, hájit jeho práva,
profesní, sociální a hospodářské zájmy. Chceme nabídnout svým členům pomoc při řešení obtížných
životních situací, poradenství i možnost dostupného postgraduálního vzdělávání. Rádi bychom
obnovili činnost okresních sdružení a nabídli zdarma reklamu všem veterinárním pracovištím.
Chceme zmapovat veterinární praxe na území ČR.

  • Je stavovskou organizací sdružující soukromé veterinární lékaře
  • Existence dána zákonem 391/91 Sb. O komoře veterinárních lékařů 
  • Dohlíží na výkon povolání a stanovuje podmínky výkonu povolání
  • Chrání profesní čest a zaručuje odbornost svých členů
  • Prosazuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy členů, a to nejen v rámci České republiky
  • Vyřizuje podněty a stížnosti 
  • Vydává stanoviska k odborným záležitostem spojeným s veterinární problematikou
  • Vyjadřuje se k vzdělávání na školách s veterinárním zaměřením
  • Řeší stížnosti na výkon povolání veterinárního lékaře

Petra Šinová

Prezidentka
MVDr. Petra Šinová

Vize a mise komory

Vize

Komora veterinárních lékařů je uznávanou stavovskou organizací, která za všech okolností hájí a prosazuje zájmy veterinárních lékařů. Organizuje a zprostředkovává postgraduální vzdělávání svých členů a díky dohledu nad prováděním veterinární péče v rámci České republiky zvyšuje úroveň veterinárních služeb, které poskytují soukromí veterinární lékaři svým klientům a pacientům. Rádi bychom pokračovali a rozvíjeli svou činnost, vrátili veterinární profesi její společenský kredit, byli nadále spolehlivým partnerem pro ostatní složky státní správy.  Komora by měla být především podporou pro všechny veterinární lékaře, kteří jsou jejími členy. 

Mise

Byli bychom rádi, kdyby se podařilo v co nejkratší době spustit centrální evidenci psů, kterou si žádali chovatelé psů. Komora se nadále bude zasazovat o snižování antibiotické resistence nejen vzděláváním svých členů v oblasti racionálního používání antibiotických preparátů, ale také spoluprací na vytvoření systému hlášení spotřeby antibiotik jednotlivými soukromými veterinárními lékaři. Rádi bychom více kooperovali s ostatními státními organizacemi, jako je SVS, ÚSKVBL, VÚVeL a dalšími,  úzce spolupracovali s Veterinární univerzitou v Brně na vzdělávání budoucích veterinárních lékařů a kooperovali s odbornými asociacemi především v oblasti postgraduálního vzdělávání.

vet banner

Stát se členem