Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Podmínky výkonu profese

Každý veterinární lékař provozující veterinární léčebnou a preventivní činnost má povinnost být členem Komory veterinárních lékařů.

Podmínky udělení osvědčení pro výkon veterinární profese udává řád pro udělování osvědčení.

Žadatel musí doložit:

  • že absolvoval Veterinární univerzitu v ČR nebo v jiném státě nebo školu, jejíž absolvování je v ČR uznáno jako adekvátní pro výkon veterinární praxe
  • výpis z rejstříku trestů bez odsouzení k trestu odnětí svobody za trestný čin související s výkonem veterinární činnosti
  • že byl podroben minimální šestiměsíční praktické výuce v pregraduálním nebo postgraduálním období v průběhu posledních 5ti let v ČR nebo mimo ČR
  • vyplněnou Žádost k vydání osvědčení a zapsání do seznamu členů komory 
  • Vzdělání veterinárních lékařů z jiných, než členských zemí EU může být uznáno nebo neuznáno jako odpovídající pro výkon veterinární činnosti na základě posouzení, které si komise pro uznávání kvalifikace vyžádá od Fakulty veterinárního lékařství Veterinární univerzity v ČR

 

Výhody členství:

  • inzerce zdarma na portále
  • přehled informací z praxe i z legislativy týkající se veterinární péče
  • kontinuální vzdělávání - právo být volen (při plném osvědčení) a volit do orgánů KVL
  • právo účastnit se akcí pořádaných komorou
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce