Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

100 let, právě tolik je Komoře veterinárních lékařů

19.02.2020

logo_kvl-male.pngTisková zpráva Komory veterinárních lékařů ČR ze dne 19. 2. 2020

100 let, právě tolik je Komoře veterinárních lékařů

Komora veterinárních lékařů byla založena právě před sto lety, v roce 1920, dva roky po vzniku našeho samostatného státu, tedy i dva roky po založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, dnes Veterinární a farmaceutické univerzity. Navázala na již v roce 1872 založený Spolek rakouských zvěrolékařů, jehož působnost byla roku 1876 rozšířena na České země.

Smyslem stavovské organizace tehdy bylo, podobně jako dnes, chránit veterinární stav před negraduovanými léčiteli a usilovat o prohlubování znalostí a odborný růst členů. V té době působilo v Čechách téměř 300 praktických veterinárních lékařů a na Moravě a ve Slezsku zhruba 150. Dnes je v celé ČR veterinářů zhruba deset krát tolik.

V průběhu času se mnohé měnilo, avšak prestiž veterinárního stavu stále vzrůstala, zejména po založení vysoké školy, a také díky publikační činnosti. Například časopis Zvěrolékařský obzor vycházel už od roku 1903. No a profesní Komora veterinárních lékařů byla zřízena zákonem č. 133 ze 20. února 1920, tedy, takže v tento den je to opravdu rovných 100 let!

Prvním prezidentem byl zvolen MVGr. Robert Mráz-Marek, který též patřil k zakladatelům Vysoké školy zvěrolékařské. Činnost Komory se v prvních letech zaměřovala na tvorbu pravidel pro vykonávání profese a stanovení jasných požadavků na úroveň vzdělávání, pravidel pro zdolávání nákaz, ale pravidel pro veterinární prohlídky masa. V roce 1923 měla Komora 607 členů, z toho 339 Čechů a Slováků, 238 Němců, 26 Maďarů, 3 Rusy a jednoho Rumuna. Slovo a vliv Komory mimo jiné prověřily kruté mrazy v roce 1929, kdy teploty klesaly až - 40 °C,

Dějiny Komory byly pestré, jisté problémy vyplývaly z tzv. dvojkolejnosti, kdy se řízení oblasti veterinární péče tříštilo mezi ministerstvy zemědělství a zdravotnictví. Před Druhou světovou válkou přibyly národnostní třenice, poté protektorát, vznik Slovenského štátu, německá okupace, a po poválečném nadechnutí svobody „vítězný únor“. Po obnovení Komory v roce 1945 byl záhy všemu konec, když v roce 1950 došlo k zestátnění veterinární služby. Jisté uvolnění v šedesátých letech umožnilo v roce 1968 ustavit Spolek veterinárních mediků, a to bylo v podstatě vše, až do roku 1989. Až teprve na  základě zákona České národní rady č. 381/1991 Sb. mohla vzniknout dnešní Komora veterinárních lékařů.

Ano, pohnutá historie,  jak už historie bývá. Komora veterinárních lékařů zpracovala speciální Almanach, který mapuje uplynulých sto let. Nedávnou dobu si mnozí dobře pamatují, a na základě historie jistě nacházejí mnohé analogie. Diskuse, pochopení i nepochopení státních orgánů, politika, ale nakonec vždy dojde na to hlavní, že hlavní jsou zájmy profese.

Komora veterinárních lékařů vždy usilovala a usiluje, aby byli veterináři úspěšní ve své profesi, a mohli ji řádně vykonávat. Současná doba je stále složitější a v mnoha ohledech vycizelovanější legislativa s sebou nese celou řadu problémů. Proto se orgány Komory snaží vstupovat již do procesu její tvorby na národní, ale i mezinárodní úrovni. Vstup do profese není zase tak jednoduchý, dveře jsou otevřené i cizím státním příslušníkům, proto Komora usiluje o to, aby byla dodržována pravidla platící pro všechny stejně s tím, že hlavním kritériem je odborná způsobilost a cílem je zdraví zvířat a lidí samozřejmě s ohledem na welfare zvířat hospodářských i zájmových.

Dnes Komora slaví 100 let, bylo by možné zmínit i dnešní aktuální témata, používání antibiotik, čipování psů, vzdělávání, atd., ale i s těmi si jistě Komora veterinárních lékařů poradí, jako s tolika ožehavými kauzami v letech minulých. Takže dnes snad stačí jen popřát: Vše dobré a hodně sil do dalších 100 let!

Josef Duben
PR KVL

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Radka Vaňousová
Prezidentka KVL ČR
603 928 387
r.vanousova@volny.cz

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.02. - 24.03.
Kurz Oftalmologie v praxi malých zvířat Brno 24.02. 9:00 - 24.03.2024 17:00
Všechny akce