Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace SVS – Informace o zrušení příspěvků na preventivní a diagnostické úkony podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace

MVDr. Zbyněk Semerád 28.01.2023

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2023/013144-G
Vyřizuje: Ing. Gabriela Nedomová
Telefon: +420 227 010 243

dle rozdělovníku

V Praze dne 23.01.2023

Informace o zrušení příspěvků na preventivní a diagnostické úkony podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace

Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti se změnami Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023 (dále též „Metodika“), schválené Ministerstvem zemědělství dne 21. 12. 2022 (č.j. MZE-72543/2022-13141) včetně úpravy ze dne 16. 1. 2023 (č.j. MZE-881/2023-13141), si Vás dovolujeme informovat, že od 1. 1. 2023 nebudou nadále propláceny příspěvky, v minulých letech poskytované na povinné preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I. Metodiky. Výjimkou jsou příspěvky za následující úkony:

  • Vakcinace vodících a asistenčních psů
  • Tuberkulinace
  • Zástřelné, nálezné u lišek
  • Nálezné u prasat divokých
  • Nálezné u prasat divokých v pásmu infekce, v uzavřeném pásmu III, II a I určeném mimořádnými veterinárními opatřeními vydanými v souvislosti s výskytem afrického moru prasat
  • Zástřelné u prasat divokých v pásmu infekce, v uzavřeném pásmu III, II a I určeném mimořádnými veterinárními opatřeními vydanými v souvislosti s výskytem afrického moru prasat
  • Odběr vzorku krve nebo moči od přežvýkavců, prasat a koní v rámci plánu monitoringu nepovolených látek, reziduí a kontaminantů

Tabulku s vyjmenovanými proplácenými úkony i s výší příspěvku naleznete v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023 (č.j. MZE-72543/2022-13141, č.j. MZE-881/2023-13141) v Části V. „Výše příspěvků poskytovaných na povinné preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I.“

Úhrada za laboratorní vyšetření povinných preventivních a diagnostických úkonů uvedených v části I. Metodiky je i nadále hrazena ze státního rozpočtu.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s.
Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z.s.
Český svaz chovatelů masného skotu, z.s.
Český svaz chovatelů Jersey skotu
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
Svaz chovatelů prasat, z.s.
Svaz chovatelů ovcí a koz, z.s.
Dorper Asociace CZ, z.s.
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Českomoravská drůbežářská unie, z.s.
Sdružení drůbežářských podniků
Český svaz včelařů, o.s.
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z.s.
Asociace profesionálních včelařů, z.s.
Spolek Krušnohorských Včelařů
Hnutí šance pro včely
Dadant klub
Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA
Spolek chovatelů včely tmavé
Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s.
Agrární komora České republiky
Asociace soukromého zemědělství ČR
Českomoravská myslivecká jednota

Na vědomí:
Komora veterinárních lékařů ČR
MVDr. Petra Šinová
prezidentka
Novoměstská 1965/2
621 00 Brno – Řečkovice


2023-01-28-priloha_1134664054_0_Informace_o_zruseni_prispevku_na_preventivni_a_diagnosticke_ukony_podle_Metodiky_kontroly_zdravi_zvirat_a_narizene_vakcinace.pdfpriloha_1134664054_0_Informace_o_zruseni_prispevku_na_preventivni_ a_diagnosticke_ukony_podle_Metodiky_kontroly_zdravi_zvirat_a_ narizene_vakcinace.pdf

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Jan Král

Zveřejněno: 20.02.2023
Datum stažení: 20.09.2023

Oznámení o zahájení korespondenčních primárních voleb

Zveřejněno: 12.02.2023
Datum stažení: 28.05.2023

Oznámení Volební komise o odstoupení dvou kandidátů z voleb

Zveřejněno: 09.12.2022
Datum stažení: 28.05.2023

Kandidátní listiny pro volby do orgánů KVL ČR 2023

Zveřejněno: 10.11.2022
Datum stažení: 28.05.2023

Harmonogram voleb do orgánů KVL

Zveřejněno: 02.09.2022
Datum stažení: 28.05.2023
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
25.03. - 26.03.
25.03.
Všechny akce