Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Povinnost registrace invazivních druhů - domácích mazlíčků a to konce roku 2022!

08.11.2022

POVINNOST registrace invazivních druhů - DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ A TO KONCE ROKU 2022!

Registrujte domácí mazlíčky, pokud jde o invazní druh, které máte ve svém držení pro nekomerční účely!

Seznam a jednoduchý on line formulář naleznete na stránkách MZP. Jedná se o 30 druhů živočichů.

https://invaznidruhy.nature.cz/invazni-druhy-z-unijniho-seznamu

Mezi registrovaná zvířata patří i želva nádherná, která je u nás často chovaným druhem.

Pokud tak učiníte , můžete si uvedená zvířata ponechat ve své péči do konce jejich života za předpokladu, že:

„Klíčové je, aby majitelé živočichy z unijního seznamu nerozmnožovali, aktivně bránili jejich únikům a v žádném případě je nevypouštěli do přírody. Z uniklých jedinců invazních druhů mohou být poměrně rychle životaschopné populace, které ohrožují naše původní druhy a společenstva. Například u raka mramorovaného stačí jediná samice k tomu, aby vznikla rozsáhlá populace raků, a ta přenosem račího moru decimovala naše raky říční a kamenáče,“ ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP Jan Šíma.

Rokem 2023 se zápis pro invazivní druhy na současném unijním seznamu do registru uzavře a další držení, či chov nezaregistrovaných jedinců, bude již představovat porušení stanovených evropských nařízení.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
23.04. - 27.04.
27.04. - 28.04.
Sonografický kurz 2024 27.04. - 28.04.2024
Všechny akce