Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vznikne konečně centrální databáze psů?

01.03.2021

Chovatelé psů se již roky zajímají o to, do jaké databáze mají svého psa po načipování registrovat. Registry čipovaných zvířat a jejich majitelů sice existují a existovaly, nicméně šlo vždy o soukromé dílčí databáze, které neplnily roli jednoho „národního“ registru, do kterého by chovatel psa zaregistroval a měl jistotu, že jej v případě jeho ztráty vždy nalezne.

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu jde nyní návrh veterinárního zákona, který obsahuje ustanovení o vzniku tzv. centrální evidence psů, která by právě měla plnit úlohu „národního“ registru, ve kterém by museli být zaregistrování všichni psi i jejich chovatelé. Do databáze by údaje zanášeli soukromí veterinární lékaři a chovatelé by měli povinnost je aktualizovat v případě, že dojde k nějaké změně.

Co by se mělo zapisovat? Identifikační číslo psa nebo číslo tetování psa, pohlaví psa, číslo pasu psa, pokud byl pas vydán, jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresa místa trvalého pobytu chovatele psa, popřípadě jeho zákonného zástupce, nebo název nebo firma chovatele psa, adresa místa chovu psa, údaj o očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a datum provedení tohoto očkování nebo přeočkování.

Centrální evidence psů by měla vejít v účinnost 1. ledna 2022.

Chovatel psa je podle návrhu novely povinen zajistit, aby pes byl označen elektronickým čipem, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel nově narozeného psa je povinen zajistit označení psa před nabídkou psa k prodeji nebo předáním psa novému chovateli, nejpozději však do 3 měsíců věku psa. Chovatel psa je dále povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený elektronickým čipem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

Kromě toho se pas pro psy, kočky a fretky stává veřejnou listinou, čili na něj bude pohlíženo třeba jako na občanský průkaz. Z těchto důvodů bude jeho falšování a nezákonné úpravy přísněji postihovány.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.02. - 24.03.
Kurz Oftalmologie v praxi malých zvířat Brno 24.02. 9:00 - 24.03.2024 17:00
02.03. - 03.03.
Kurz Měkkotkáňová chirurgie - Modul 4 02.03. 9:00 - 03.03.2024 17:00
Všechny akce