Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Antimikrobiální léčiva v magistraliter přípravě II.

Zvěrokruh 11/2021 15.11.2021
  Časopis Zvěrokruh 11/2021
     Pro praxi
 

24_lekarna

 

24_Navojova

Text: Kateřina Návojová Horáčková

Foto: Kateřina Návojová Horáčková


 

V pokračování článku o antimikrobiálních látkách v magistraliter receptuře budou probrána antibiotika ze skupin tetracyklinů, linkosamidů, amfenikolů a makrolidů dostupných pro magistraliter přípravu v České republice.

Tetracykliny

Z tetracyklinových antibiotik jsou pro magistraliter přípravu dostupné tetracyklin hydrochlorid a doxycyklin hyklát.

Tetracykliny jsou bakteriostatická antibiotika inhibující proteosyntézu bakterií vazbou na bakteriální ribozomy. Vzhledem k odlišnosti bakteriálních ribozomů od ribozomů živočišných je jejich toxicita poměrně nízká. Při vystavení slunečnímu záření ale způsobuje zejména tetracyklin hydrochlorid použitý lokálně fotosenzibilizaci kůže.

Tetracyklinová antibiotika se vyznačují až na výjimky poměrně nízkou stabilitou ve vodném prostředí. Tetracyklin hydrochlorid je o něco stabilnější než doxycyklin hyklát, použitelnost přípravků obsahujících vodu je při uchovávání v chladu maximálně 14 dnů. V bezvodých přípravcích je jeho stabilita o něco lepší, nicméně použitelnost takových přípravků nebývá delší než jeden měsíc. Doxycyklin hyklát je výrazně nestabilnější, ve vodných roztocích (tedy i v sirupech, kde je vehikulem voda) se začíná rozkládat již během prvních 24 hodin. Pro systémovou aplikaci je tedy nezbytné použití oleje jako vehikula, pokud požadujeme perorální tekutou lékovou formu. Příprava želatinových tobolek s doxycyklin hyklátem se nedoporučuje, protože tobolky mají pomalejší průchod jícnem a zejména u koček hrozí riziko rozvoje ezofagitidy při jejich použití. Doxycyklin hyklát je navíc dráždivější v porovnání s doxycyklin monohydrátem, který ale bohužel pro magistraliter přípravu dostupný není.

V magistraliter přípravě se tedy nejčastěji setkáváme s tetracyklin hydrochloridem předepsaným pro lokální použití, většinou v mastech či pastách pro použití na kůži, nebo pak v očních mastech. Oční kapky z výše popsaných stabilitních důvodů připravit nelze. Pro použití na kůži se předepisuje ve 2–3% koncentraci, nižší koncentrace jsou terapeuticky neúčinné a naopak stoupá riziko rozvoje rezistence. Oční masti se připravují v 1% koncentraci.

Příkladem receptury je 3% tetracyklinová pasta nebo 2% tetracyklinová mast.

 
Rp.  
Tetracyclini hydrochloridi

1,5

Titanii dioxidi

6,0

Paraffini liquidi

7,5

Vaselini albi           ad

50,0

M.f. pasta  
D.S….  
 

Oxid titaničitý, který je v receptuře použit místo oxidu zinečnatého, má dobrý krycí efekt, podporuje hojení a zvyšuje stabilitu přípravku, protože na rozdíl od oxidu zinečnatého je více indiferentní.

 
Rp. Tetracyclini unguentum RDP  
Tetracyclini hydrochloridi

 

Paraffini liquidi            aa

2,0

Ung. constit. pro antibioticis       ad

100,0

M.f. ung

 

D.S….  
 

Doxycyklin hyklát nelze, jak už bylo výše uvedeno, ze stabilitních důvodů použít pro přípravu vodných roztoků nebo sirupů. Doxycyklinová olejová suspenze je obsažena v interním receptáři Fragnerovy lékárny U Černého orla pod názvem Doxycyclini suspensio FCO.

Klindamycin

Klindamycin je linkosamidové antibiotikum, mechanismem účinku je inhibice proteosyntézy stejně jako u tetracyklinů. V závislosti na citlivosti a koncentraci je účinek baktericidní až bakteriostatický. Pro magistraliter přípravu je dostupný jako klindamycin hydrochlorid.

Klindamycin lze předepsat jak pro lokální, tak pro systémové použití. Vzhledem k dostupnosti perorálních lékových forem na trhu má magistraliter příprava smysl ve chvíli, kdy dojde k výpadkům hromadně vyráběných léčivých přípravků. Co se topických lékových forem týče, je možné předepsat například roztok, emulzi nebo gel, které na trhu dostupné nejsou. Lokální použití klindamycinu je ale nezbytné dobře zvážit, protože zejména při dlouhodobém používání hrozí riziko rozvoje rezistence.

Příkladem receptury pro topické použití klindamycinu je 1% kožní roztok, náhrada za dříve hromadně vyráběný Dalacin T. Tato receptura je původně převzata z holandského receptáře. Složení není úplně totožné s původním Dalacinem T.

 
Rp.  
Clindamycini hydrochloridi

0,55

Ethanoli 96%

26,75

Propylenglycoli

5,5

Aquae purificatae          ad

50,0

M.f. sol.  
D.S….  
 

Pokud je vhodné použít roztok s nižším obsahem etanolu, pak existuje náhrada téměř totožného složení s původním Dalacinem T, v interním receptáři Fragnerovy lékárny U Černého orla pod názvem Solutio clindamycini FCO.

Stejně jako u doxycyklin hyklátu není vhodné připravovat z klindamycinu dělené prášky ve formě tobolek, i klindamycin patří mezi léčiva s iritačním potenciálem.

Chloramfenikol

Chloramfenikol je širokospektré antibiotikum patřící do skupiny amfenikolů. Mechanismem účinku je opět inhibice proteosyntézy mikroorganismů. Chloramfenikol se nepoužívá jako antibiotikum první volby – při systémovém užití se mohou objevit i závažné nežádoucí účinky (např. myelotoxicita, která je výrazná u koček), při lokálním použití může docházet k resorpci. Z hlediska magistraliter přípravy se jedná o poměrně stabilní antibiotikum v bezvodých základech, ve vodných základech při úpravě pH (rozmezí 2–7, stabilitní optimum je právě při pH 7) je stabilní minimálně jeden měsíc.

Chloramfenikol lze zapracovat do topických lékových forem (nejčastěji masti, oleo- i hydrokrémy, ušní kapky) nebo v případě nutnosti systémové aplikace připravit ve formě dělených prášků.

Příklady receptur jsou ušní kapky s chloramfenikolem, chloramfenikolový hydrokrém a chloramfenikolová mast.

Rp.  
Chloramphenicoli

1,0

Ethanoli 60%

 

Propylenglycoli

5,5

Propylenglycoli aa          ad

20,0

M.f. sol.  
D.S….  
 

Rp. Chloramphenicoli hydrocremor cum dexamethasono RDP

 
Dexamethasoni acetatis

0,02

Chloramphenicoli

3,0

Propylenglycoli

14,0

Cremoris neoaquasorb          ad

100,0

M.f.crm  
D.S….  
 

Rp. Chloramphenicoli unguentum RDP

Dexamethasoni acetatis

0,02

Chloramphenicoli

2,0

Propylenglycoli

10,0

Ung. constit. pro antibioticis          ad

100,0

M.f. ung.  
D.S….  
 

Erythromycin

Erythromycin patří mezi nejstarší makrolidová antibiotika. Je bakteriostatický, opět jako výše uvedená antibiotika inhibuje proteosyntézu mikroorganismů. Lze jej použít jak systémově, tak lokálně. Pro systémové užití jej lze předepsat ve formě dělených prášků, pro topickou aplikaci například ve formě roztoku jako náhrada za již nedostupný Eryfluid roztok, mastí nebo krémů.

Příkladem receptury je lihový roztok erythromycinu dle německého receptáře.

Rp.  
Erythromycini

4,0

Acidi citr. monohydr.

0,33

Ethanoli 96%

45,0

Aquae purificatae          ad

100,0

M.f. sol.  
D.S….  
 

V interním receptáři Fragnerovy lékárny U Černého orla je receptura náhrady za již nedostupný Eryfluid roztok uvedena pod názvem Erysoluk FCO.

Všechny uvedené receptury byly sestaveny tak, aby odpovídaly racionální farmakoterapii, přípravky byly stabilní a použité komponenty byly navzájem kompatibilní.

Použitá literatura

Hašek J.: Novinky v Magistraliter přípravě pro dermatologii. Dermatol. Praxi 2020, 14(2), 105-108.

Sklenář Z. et al.: Magistraliter receptura v dermatologii. Praha 2009, Galen.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce