Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Autorizační zkouška

Zvěrokruh 1/2021 23.01.2021
  Časopis Zvěrokruh 1/2021
     Z činnosti komory
 

Dne 24. a 25. 9. 2020 proběhla ve Vyškově v prostorách kliniky Vyvet, Dědická 608/27 A, Vyškov autorizační zkouška v oboru Fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat

04_zkouska

MARTIN ZELINKA

Zkouška sestávala z absolvování písemného testu, ústní zkoušky a praktické zkoušky.

Písemný test probíhal 24. 9. od 8–11 hod. v penzionu Vrchovina, Podomí. Po vyhodnocení testů pak následovala ústní a praktická zkouška následuje od 13 hodin na klinice Vyvet.

Písemný test obsahoval 180 otázek, trval tři hodiny. K úspěšnému složení písemného testu je potřeba 126 správných odpovědí. K ústní a praktické zkoušce byli nejprve připuštěni veterinární lékaři (kvůli přítomnosti člena Představenstva KVL ČR ve zkušební komisi), poté další frekventanti kurzu (sestry, ty ovšem neskládaly zkoušku autorizační). Ústní a praktická zkouška je spojená dohromady, v celkové délce dvě hodiny – jedna hodina je na přípravu, druhá hodina na vlastní zkoušku. Tato zkouška začíná 24. 9. ve 12:00 pro prvního úspěšného absolventa testu přípravou.

 
ZKOUŠENÝ SI VYBRAL JEDNOHO ORTOPEDICKÉHO A JEDNOHO NEUROLO GICKÉHO PACIENTA.
 

Zkoušený si vybral jednoho ortopedického a jednoho neurologického pacienta. K dispozici byla anamnéza, videozáznam pacienta, lékařská zpráva, diagnostická vyšetření (RTG, CT, MRI), případně operační nález a terapie. Na základě dostupných informací musel zkoušený analyzovat průběh vyšetření, léčby, komentovat diagnózu, navrhnout fyzioterapeutický plán, jak by měl být prováděn. V rámci této praktické – ústní zkoušky zkoušející u absolventa ověřovali všechny kompetence (tematické okruhy – viz níže webový odkaz).

U zkoušky byly k dispozici pomůcky k ověření kompetencí a vyšetřovací pomůcky: kostra, slepá mapka, úhloměr, metr, neurologické kladívko, peán. Dále byli u zkoušky přítomni živí zdraví psi pro demonstraci anatomických znalostí a ukázku ortopedického, resp. neurologického, popřípadě fyzioterapeutického vyšetření a také pro demonstraci manuální fyzioterapie, asistované a aktivní pohybové terapie. K tomu byly u zkoušek k dispozici fyzioterapeutické pomůcky: podložky, balanční plochy, fyzioterapeutické čočky a balóny, cavaletti a další pomůcky (postroje, bandáže, závaží…)

Ústní/praktická zkouška veterinárních lékařů probíhala od 1300 do 1700 hod.

Členové zkušební komise:

MVDr. Jan Beránek, DipECVS

MVDr. Helena Potfajová, Certifikovaný fyzioterapeut

MVDr. Aleš Tomek, DECVN

MVDr. Martin Zelinka

Doklady ke zkoušce:

 

Výkaz o studiu – index Prezentace tří pacientů v tištěné nebo elektronické podobě (ideální oboje, především kvůli videodokumentaci pacientů)

Podrobnosti k autorizační zkoušce, konkrétně k hodnotícím kritériím naleznete:


https://www.vetkom.cz/vzdelavani/autorizovane-obory/fyzioterapie-a-rehabilitace- malych-zvirat/

 

05_zelinka

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce