Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Bude VFU vystavovat a registrovat Petpasy?

Zvěrokruh 3/2021 21.03.2021
  Časopis Zvěrokruh 3/2021
     Informace - zprávy - výzvy
 

Otevřený dopis Dr. Šimaliakové a Dr. Janíkové

ANNA ŠIMALIAKOVÁ, IVETA JANÍKOVÁ

 

Jaké bylo naše zděšení, když jsme se ve vládním návrhu zákona o Veterinární péči dočetly, že VFU, potažmo veterináři, tam zaměstnaní, chtějí vystavovat a registrovat petpasy.

Jelikož by se tato změna dotkla nás všech, považujeme za nutné Vás upozornit na to, že zaměstnanci VFU, až na výjimky, nejsou členy KVL.

Možnost vystavovat a registrovat petpasy je podmíněna aktivním členstvím v KVL, neboť celý systém distribuce i vydávání petpasů je takto nastaven.

 

23_pasy

 

Domníváme se, že ani škola nemůže být výjimkou, pokud chce mít možnost tuto činnost dělat.

Na druhou stranu – vydávání pasů, dle našeho názoru, patří do pracovní činnosti a náplně praktických vet. lékařů.

Argument, že toto je “potřeba vyučovat, aby to studenti do praxe uměli”... nám připadá tak trochu mimo.

To je, jako kdyby nyní na VŠE začali požadovat výjimku a nutně potřebovali převzít agendu vystavování občanských průkazů s tím, že se jejich studenti musí při studiu na VŠ naučit kontrolovat tiskopis k žádosti o OP, posléze pořizovat portrétní průkazové foto, odebírat otisky prstů a pak oproti podpisu, vydávat plastové kartičky.

Máme za to, že studium na VFU má naučit studenty zejména obornou činnost od základu, od propedeutiky, přes praktické dovednosti až po znalosti interní i chirurgické. Vyplňování petpasů není stěžejním bodem kurikula a lze jej snadno demonstrovat a vyzkoušet si na cvičných tiskopisech.

Pokud je ale univerzita přesvědčena, že tuto činnost potřebuje, pak by měli být všichni lékaři, kteří tam pracující, členové KVL.

Veterinář, který špatně vystaví a zaregistruje pas, obvykle dostane pokutu od KVL nebo od KVS. Veterinář VFU však nespadá pod jurisdikci KVL a nebude Komorou za přestupek trestán. Dohled nad vydáváním petpasů bude mít u zaměstnanců VFU pouze KVS, přičemž je pozoruhodné, že odbornou činnost zaměstnanců VFU nedozoruje ani KVL ani KVS.

Toto je celkově raritní situace, opravdu si nedovedeme představit, že by nás ve Fakultních nemocnicích ošetřovali lékaři, nečlenové ČLK, bez povinnosti členství, bez povinného Komorového pojištění a bez možného kontrolního mechanismu. Když pro všechny ostatní lékaře je praxe v profesi, kterou vystudovali, podmíněna členstvím povinným.

Proto je potřeba, aby

1. Lékaři, pracující na VFU, se stali členy KVL, a to bez výjimek (a pak k vystavování petpasů zaměstnanci školy není možné nic namítat)

2. „Přílepek,“ vložený do posledního návrhu úprav zákona, musí být z této novely vypuštěn.


A jak to vidíte Vy?

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
23.04. - 27.04.
27.04. - 28.04.
Sonografický kurz 2024 27.04. - 28.04.2024
Všechny akce