Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Certifikace veterinárních pracovišť

Zvěrokruh 2/2020 21.02.2020

Leoš Grejcar

Certifikační komise informuje

V reprezentativních prostorech refektáře Hotelu Gustava Mahlera se opět po roce uskutečnila schůzka certifikační komise České asociace veterinárních lékařů České republiky (dále jen ČAVLMZ). V první prezentaci nás kolegyně MVDr. Hana Brožová seznámila s vývojem projektu certifikace veterinárních praxí z pohledu Bureau Veritas. Na podzim tohoto roku proběhl audit na pracovištích Medipet Zlín pod vedením Jiřího Jahody, Zelená veterina Hořovice současného prezidenta ČAVLMZ MVDr. Miloše Urbana a Horská veterinární klinika s. r. o. ve vlastnictví MVDr. Stanislava Počty. Ve své prezentaci nás kolegyně seznámila s úskalími, které přináší certifikace pracovišť. Všechna tato pracoviště urazila notný kus cesty, neboť se snažila zásady „Správné veterinární praxe“ dostat do souladu se správnou výrobní praxí podle ISO 9001. Duchovním otcem „polidštění“ a srozumitelnosti se stal kolega Jiří Jahoda, jenž se svým osobním šarmem a vizí dokázal „přepsat“ tuto ISO normu do srozumitelného jazyka „pospolitého kmene veterinárního“.

V dalším bodu byly diskusi podrobeny certifikační standardy tak, aby odpovídaly současnému stavu v naší společnosti a trhu práce, kdy je nedostatek kvalifikovaných pracovníků a loajální specializovaný veterinární zaměstnanec se stál již několik let ohroženým živočišným druhem.

Po vydatné svačině program pokračoval prezentací MVDr. Stanislava Počty – Certtifikační audit Bureae Veritas a interní audit MVDr. Železný Leoš, kde se podělil o své zkušenosti ze svého pracoviště. Vysvětlil nám odlišnosti těchto auditů, neboť ISO řízení podle normy ISO 9001:2016. To s sebou přináší vlastně správné pojmenování činností, které se léty provádí, ale zatím je nikdo nepojmenoval tím správným názvem a nevnesl do nich pořádek a řád. Proto se všude používají nepřátelské názvy, jako je politika kvality, protokoly o mimořádných událostech, příručky kvality, reklamační řády SDP podle ÚSKVBL, SWOT analýzy. Kolega Počta nám osvětlil význam názvosloví, se kterými se uživatelé ISO norem setkávají.

MVDr. Miloš Urban přednesl informaci o fi nančních prostředcích na certifi kace a interní audity 2019–2021, kdy byl objasněn tzv. dánský model, kdy se proplatí první auditní kontroly, které rozhýbají proces certifi kací pracovišť. Program dále pokračoval drobnými technikáliemi, které se týkaly rozpočtu Certifikační sekce, její koncepce, změny jejího názvu na Sekci Managementu veterinárních praxí. Koncepce sekce byla stanovena metodicky a podle ISO 9001. Budou proto určeny osoby, které se budou starat o standardy ČAVLMZ a budou je neustále zdokonalovat a aktualizovat tak, aby reagovali na nové technologické změny ve veterinární medicíně s cílem držet krok s dobou. V této sekci budou na základě dobrovolnosti sdíleny různé protokoly v tzv. Studnici nápadů, ve které se budeme osvěžovat a informacemi svlažovat svá pracoviště. Prezidium se bude snažit zavádět další standardy ve spolupráci s Komorou veterinárních lékařů Slovenské republiky. Slovenský kolega Josef Talajka nám sdělil své zkušenosti se zaváděním veterinárních standardů, kde to dělá KVL SR s cílem zlepšit veterinární medicínu. Upozornil na důležitost osvěty pro zavedení standardů od činnosti veterinárních pracovišť. KVL SR si stanovila koncepci pro zavádění standardů do života a vytvoření činorodého kolektivu podílejícího se na této činnosti. Nejdříve se vytvoří hrubý rámec 14 témat. Cílem je vytvoření hrubých rámců standardů v další fázi se budou vytvářet protokoly v průběhu let. Sekce managementu s ohledem na svoji povahu bude přístupná i neveterinářům, kteří se věnuji managementu veterinárních pracovišť. Vedení sekce si schválilo i plán pro další období, kdy výhledově by mělo být certifi kování kolem 10 veterinárních praxi v České republice. Na jarní termín se plánuje seminář s možnými tématy, kterými jsou cenotvorba, management veterinárního týmu.

Účastníci jednání se shodli na podpůrné práci Bureau Veritas, která je v současné době směřována k propagaci certifikací pracovišť mezi širokou odbornou veřejností např. v časopisu Veterinární lékař. Účastníci si dále specifikovali, jaké jsou obecné podmínky vzdělávání, jaké jsou jejich ukazatele. Emotivní diskuse se vedla okolo uplatnění absolventů Fakulty veterinární hygieny a ekologie.

V pozdních nočních hodinách jsme se vraceli do svých domovů. Naštěstí celoroční výstava stavebních strojů byla bez prostojů a noční déšť svlažil vozovku na pouhých posledních deset kilometrů, což byla brnkačka.

Leoš Grejcar
– veterinární Václav Matěj Kramerius

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce