Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Cestovné a příklady na rok 2020

Zvěrokruh 2/2020 21.02.2020

Edita Jelínková Hrdličková

Jak jezdit a neprojezdit, čili nenarazit

 

Dnešním tématem bude správné určení cestovného pro rok 2020. Hned v úvodu zdůrazňuji, že cestovné a stravné náleží zaměstnancům, a špatný výpočet či sjednocená sazba určená vnitropodnikovým předpisem u podnikatelů jsou v rozporu s vyhláškou č. 358/2019 Sb. ze dne 18. 12. 2019, která uvádí změny základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

(Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

 

23_edita

 

Toto téma otevírám začátkem roku cíleně, protože se u organizací stále častěji setkávám s tím, že neřeší sazbu a automaticky si nastaví např. 6 Kč/km, což není v pořádku. Vystavují se tak riziku případného doměření daně z příjmu v případě, že zaměstnancům vyplácí více než určuje zákon. Budete mi oponovat, jak na to přijdou, ale je to velice jednoduché. Zákoník práce a cestovní náhrady jsou propojeny u fi nančního úřadu s nástrojem na kontrolu silniční daně, kterou je povinen zaměstnavatel podat za každé soukromé vozidlo ve firmě, které je použito k výkonu pracovní činnosti a v případě, že je náhrada zaměstnanci vyplacena.

 

Toto musí být zohledněno k datu 31. ledna za předcházející rok, a to formou přiznání k dani silniční. Výjimka je pouze tehdy, pokud zaměstnanec prokáže zaplacení silniční daně za dané období.

Tyto sazby jsou v souladu se zákonem (jak uvádím výše) každým rokem novelizovány a je třeba vždy udělat přepočet a ověřit si odpovídající sazbu za 1 km, kterou zaměstnavatel vyplácí. To není povinnost zaměstnavatele, protože jak infl ace, tak sazby se již 10. rokem stále zvyšují. Pokud tak zaměstnanec neučiní a žádá zaměstnavatele o nižší částku, nevzniká tím daňový únik u zaměstnavatele. V praxi to vypadá asi takto: zaměstnanec si nechá zaplatit 6 Kč za 1 km. V případě kontroly na základě TP bude zjištěno, že měl nárok pouze na 5,50 Kč za 1 km. V případě, že tento rozdíl zaměstnavatel nepřepočítá a nezkrátí náklady o tuto částku, vystavuje se doměření z úmyslného krácení daně z příjmu – tedy neoprávněného snížení základu daně.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel pro rok 2020

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč.

Stravné 2020

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

a) 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot 2020

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

a) 32,00 Kč za 1 litr benzínu automobilového 95 oktanů,

b) 36,00 Kč za 1 litr benzínu automobilového 98 oktanů,

c) 31,80 Kč za 1 litr motorové nafty,

d) 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Příklad pro výpočet roku 2020:

Zaměstnanec použije na žádost svého zaměstnavatele k tuzemské pracovní cestě vlastní soukromé vozidlo. V technickém průkazu vozidla je uvedena spotřeba paliva 7,4/4,8/5,8 litru. Zaměstnanec najede na pracovní cestě 510 kilometrů. Zaměstnavatel nestanovil zvýšenou sazbu základní náhrady.

 

Příklad č. 1.

Zaměstnanec předloží doklad o nákupu 35 litrů benzínu Super v ceně 30,20 Kč/l, přičemž se datum dokladu o tankování benzínu shoduje s datem konání pracovní cesty.

ŘEŠENÍ: Průměrná spotřeba pohonné hmoty činí 5,8 l/100 km.

Výpočet základní náhrady: 4,20 Kč/ km x 510 km = 2142 Kč.

Výpočet náhrady za spotřebované PHM: 6,12 : 100 x 510 km x 30,20 Kč/l = 942,60 Kč.

Celková náhrada za použití osobního automobilu: 2142 Kč + 942,60 Kč = 3084,60 Kč, po zaokrouhlení 3085 korun.

 

24_edita

 

Příklad č. 2

Zaměstnanec nepředložil zaměstnavateli doklad o nákupu benzínu (postupujeme podle průměrných sazeb)

Průměrná spotřeba pohonné hmoty činí 6,12 l/100 km.

Výpočet základní náhrady: 4,20 Kč/ km x 510 km = 2142 Kč.

Cena benzínu podle vyhlášky na rok 2020 ve výši 32 Kč/l.

Výpočet náhrady za spotřebované PHM: 6,12 : 100 x 510 km x 32 Kč/l = 998,78 Kč.

Celková náhrada za použití osobního automobilu: 2142 Kč + 998,78 Kč = 3140,78 Kč, po zaokrouhlení 3141 korun.

Pro zaměstnance je výhodnější postupovat paušálem, protože předložil doklad o nákupu benzínu s cenou nižší, než je průměrná cena uvedená ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2020. Pokud by zaměstnanec nakupoval pohonné hmoty za vyšší cenu, než je uvedeno ve vyhlášce, bylo by pro něho výhodnější předložit doklad o nákupu pohonných hmot a postupovat výpočtem v příkladu č. 1. Pokud by to byla pouze jedna cesta zaměstnance za rok a v případě, že na použité vozidlo není hrazena silniční daň, může zaměstnavatel v souladu se zákonem aplikovat sazbu 25 Kč/1 den na použití soukromého vozidla, aniž by musel platit za celý rok.

Závěr

Vždy musíme myslet na vyhlášku č. 358/2019 Sb. ze dne 18. 12. 2019, která vstoupila v platnost 1. 1. 2020, a uvádí změny sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel. Vždy musíme rozlišovat cestovné (pracovněprávní vztahy) a neplést si dopravné. To se používá v podnikatelské sféře a navíc se musíme mít na pozoru v případě, že podnikatel aplikuje ve fakturaci dopravné (musí na to mít živnostenské oprávnění). Také je třeba dbát na přepočet předložený zaměstnancem a zajištění vozidla z hlediska platby silniční daně pro dané období. Pro vás, členy Komory veterinárních lékařů jsme ve spolupráci s panem Kozákem připravili tabulku, kde pouze nastavíte hodnoty a průměrná spotřeba se vám pro rok 2020 ihned zobrazí i za roky předcházející v případě, že si budete chtít udělat kontrolu. Tabulku s kalkulačkou najdete na webu : www.vetkom.cz – informace formuláře

Odkaz: https://kdeco.vetkom.cz/ formulare/PHM_formular.php

Přeji krásné zimní dny a pevné nervy, neboť se již blíží termín daně z příjmu fyzických a právnických osob v řádném termínu za rok 2019, který připadá na 31. 3. 2020.

Edita Jelínková Hrdličková

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
13.06. - 14.06.
Cow Master 13.06. 8:00 - 14.06.2024 17:00
Všechny akce