Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Doporučení pro veterinární lékaře k hodnocení pohotovostní a naléhavé péče v průběhu pandemie covid-19

Zvěrokruh 5/2020 21.05.2020

Karel Daniel

Coronavirový veterinářský pomocník

 

Veterinární lékaři poskytují nezbytné služby k zajištění bezpečné produkce potravin a ochraně welfare zvířat. Krizová opatření většinou stanoví, že lidé by neměli opouštět domovy, a stanovují v tomto smyslu výjimky jako cestu do zaměstnání a podobně. Veterinární lékaři většinou mohou pokračovat v práci, ale jejich činnost by měla být omezena pouze na naléhavé a pohotovostní případy, kdy odklad znamená dopady na welfare zvířat, nebo aktivity k ochraně a udržení produkce živočišné prvovýroby. Tyto služby musí být poskytovány způsobem, který brání zbytečným osobním kontaktům se zákazníkem, dodržuje bezpečnou fyzickou vzdálenost a zajišťuje přímý kontakt se zvířaty pouze v případě nezbytnosti.

 

Definice

Následující defi nice by měly být pomocí veterinárním lékařům v jejich rozhodování:

Pohotovostní zákroky:

Bezprostřední ohrožení života; signifi kantní dopad na zdraví/welfare a pravděpodobnost zhoršení bez odborného zákroku. Za normálních okolnos.. jsou to případy, které bývají řešeny okamžitě i mimo pravidelnou pracovní dobu.

Naléhavé zákroky:

Významný dopad na zdraví/welfare, stabilizovaný stav, ale signifikantní riziko zhoršení.

Nenaléhavé/rutinní zákroky:

Menší dopady na zdraví/welfare a nepravděpodobné zhoršení stavu; případně beze spojení se specifi ckým onemocněním.

Všeobecné principy

Ve veterinární praxi je třeba dodržovat následující zásady:

• Zastavit všechny zbytné přímé kontakty se zákazníky. Dále je potřeba:

o Vyjasnit aktuální stav zákazníka se zřetelem na covid-19

o Anamnestické údaje pokud možno vyžádat telefonicky

o Porady a konzultace kdykoliv jen možno pomocí IT

o Preskripce pomocí e-receptu kdykoliv možno

o Platby kartou nebo mobilem

o Výdej léčiv zákazníkům nejlépe bez přímého kontaktu; léčiva zanechat na dohodnutém místě v předem dohodnutý čas

o V případě možnosti zaslat léčiva poštou

• Personál, který může pracovat z domu, pracuje z domu; což zahrnuje:

o Administrativu

o Veterinární konzultace poskytované z domu, a pouze v případě nezbytnosti s odkazem pracoviště

• Osobní hygiena, mytí rukou a pečlivé mytí veškerého zařízení po jeho použití

• Vždy dodržování osobní vzdálenosti, případně odmítnutí zákazníka, který se neřídí našimi pokyny

• Pohotovostní případy včetně eutanazie pouze za bezpečného dodržování osobních vzdáleností

V případě nutnosti zastavit vlastní provoz pro covid-19 je nutno spolupracovat s okolními kolegy, zajistit i v obtížných podmínkách dostupnost veterinární péče, odložit komerční zřetel a dbát, aby po návratu do normálního provozu se zákazníci pokud možno vraceli ke svému původnímu veterinárnímu lékaři.

Doporučení podle druhu zvířat

NB.: Jedná se pouze o doporučení. V žádném případě o vyčerpávající seznam opatření a přístup veterinárních lékařů se může lišit podle okolností.

Malá zvířata

• Všechny dveře provozovny neustále zavřené; což znamená:

o Zákazníci čekají v autě/venku a po příjezdu se telefonicky ohlásí

o Zvíře zvenku přivede personál

o Zákazníci čekají po dobu vyšetření venku

o Po vyšetření je konzultace a léčba konzultována s chovatelem telefonicky

o Na místě musí pracovat tak málo lidí, jak jen možno, za dodržování osobní vzdálenosti podle možností; což znamená:

o Rozdělení personálu do menších pracovních týmů (tj. 1 vet./1 ošetř.) k omezení osobních kontaktů

o Střídavé přestávky pracovních týmů, aby se setkávaly co nejméně

• Pokud se jedná o zvíře pozitivního majitele nebo majitele v karanténě, nelze požadovat domácí návštěvy pokud:

- to není naprosto nezbytné z hlediska welfare zvířete;

- riziko přenosu může být odpovídajícím způsobem omezeno (například předání zvířete vně bydliště);

- je možné použití odpovídajících ochranných pomůcek;

a neexistuje jiná možnost, jak zvíře na ošetření dopravit.

Příklady napomáhající rozhodnutí, zdali je případ pohotovostní nebo naléhavý:

 
Odmítnout/odložit
 

• Vakcinace (pokud se nejedná o útulek nebo vypuknutí onemocnění)

• Ne-nezbytné zákroky, jako krácení drápků, kontrola obezity, štěněcí školka, periodické zdravotní kontroly

• Kastrace

• Rutinní postupy v programech reprodukce

 
Nejdříve vzdálené vyšetření či konzultace
 

• Běžná zranění, např. stržený drápek

• Kožní problémy včetně FAD

• Anální žlázy

• Pooperační vyšetření

• Kontrola stability po zavedené medikaci

• Zvracení/průjem u jinak zdravých zvířat

• Žloutenka

• Palor

• Zubní problémy

• Kožní novotvary a poranění

• Neakutní kulhání

• Oční problémy

• Anorexie

• Vaginální výtok

• Nespecifická letargie

 
Vyžaduje klinické vyšetření
 

• Viz výše, pokud ze vzdáleného vyšetření nebo konzultace vyplynulo a dále:

• Rozsáhlá poranění

• Záchvaty křečí

• Signifikantní slabost či kolaps

• Kašel trvající více než jeden týden

• Obtížné dýchání

• Dystocie

• Akutní silné kulhání

• Otoky břicha

• Silné krvácení

• Požití toxinů (pokud po telefonickém zjištění hodnoceno jako signifikantní problém

• Tlačení při urinaci nebo defekaci

• Excesívní žízeň nebo močení

• GIT příznaky (zvracení a/nebo diarrhoea) se signifikantní mentální depresí

• Pokračující léčba a monitoring Addisonova syndromu

• Monitoring nestabilizovaných diabetiků

• Uštknutí a žihadla

• Ileus

• Eutanazie

Koně

• Udržovat vždy fyzickou vzdálenost mezi osobami 2 m

• K udržení vzdálenosti 2 m od majitele či ošetřovatele zvážit při vyšetřování nebo při zákroku sedaci

• V případech karantény zákazníka nebo potvrzeného covid-19, kdy kůň potřebuje naléhavý nebo pohotovostní zákrok, vzít s sebou pomocný personál a s chovatelem komunikovat telefonicky

• Očistit a zdezinfikovat povrchy v autě při odjezdu

Příklady napomáhající rozhodnutí, zdali je případ pohotovostní nebo naléhavý:

 
Odmítnout/odložit
 

• Vyšetření před prodejem nebo vstupem do pojištění

• Rutinní ošetření chrupu

• Pravidelné periodické vakcinace

• Licentování hřebců

• Rutinní zdravotní prohlídky

• Kontroly jezdeckých zařízení

• RTG před prodejem nebo kontrolní RTG

• Rutinní zákroky v reprodukci

• Vyšetření ztráty výkonu

• Medikace chronických kloubních problémů

• Vakcinace (vyjma druhé aplikace při primovakcinaci)

 
Nejdříve vzdálené vyšetření či konzultace
 

• Opakované kontroly stavu po zavedené medikaci

• Lehčí zranění

• Kožní problémy

• Lokální otoky

• Rány

• Sarkoidy či jižné kožní nádory

• Nosní výtok/kašel

• Inapetence

 
Vyžaduje klinické vyšetření
 

• Viz výše, pokud ze vzdáleného vyšetření nebo konzultace vyplynulo a dále:

• Polykací obtíže

• Bolestivé otoky tváře, čelisti nebo končetin

• Oční problémy

• Vážná zranění/haemorrhagie

• Obtížné dýchání

• Silné akutní kulhání/laminitis

• Koliky

• Akutní průjem

• Akutní ataxie/neurologické problémy

• Dystocie a poporodní problémy (včetně zadržené placenty)

• Onemocnění/kulhání hříběte

• Eutanazie

Hospodářská zvířata

• Udržovat vždy fyzickou vzdálenost mezi spolupracujícími osobami 2 m

• V případě, že zákazník je v karanténě nebo pozitivní na covid-19, vzít s sebou další osobu jako pomocníka; kontakt se zákazníkem pouze telefonicky

• Očistit a zdezinfikovat povrchy v autě při odjezdu

• Nevstupovat z žádného důvodu do prostor chovatele

• Pro úkony Metodiky kontroly zdraví se řídit pokyny Státní veterinární správy

Příklady napomáhající rozhodnutí, zdali je případ pohotovostní nebo naléhavý:

 
Odmítnout/odložit
 

• Jakákoliv rutinní práce, která nemá přímý vliv na produkční zvířata

 
Nejdříve vzdálené vyšetření či konzultace
 

• Lehčí zranění

• Před- a poporodní ulehnutí

• Vlny respiračních onemocnění

• Zvýšený počet somatických buněk nebo mastitidy - lze řešit vzdálenou konzultací, rozborem údajů, adspekcí MMS či krátkého videa a následujícím laboratorním vyšetřením

• Pooperační kontroly

• Průjmové vlny u telat - může být zapotřebí odběr vzorků

 
Vyžaduje klinické vyšetření
 

• Chirurgické zákroky, jako přesunutí slezu

• Reprodukce - sterilita, pokud může být prováděno s ohledem na dodržení vzdálenosti a bezpečného kontaktu osob

• Úkony podle Metodiky kontroly zdraví ve smyslu požadavků Státní veterinární správy

• Osvědčování nutných porážek

• Vážná zranění

• Obtížné dýchání

• Výhřezy

• Nemocné dojnice s anorexií

• Suspektní hypokalcemie a hypomagneziemie

• Dystocie

Další detaily k dispozici na: guide to assess urgency for pets and large animals

Doporučení vzniklo za laskavé podpory: BCVA, BEVA, BSAVA, BVNA, BVZS, SPVS, VMG, a skupinou významných zaměstnavatelů (BlueCross, CVS Group PLC, Goddard Veterinary Group, IVC Evidensia, Linnaeus, Medivet, PDSA, RSPCA, VetPartners, Vets4Pets, VetsNow).

Zdroj: FVE

Překlad: Karel Daniel

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce