Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dotazník pro členy KVL ČR s cílem zmapovat zajištění pohotovostních služeb v ČR

Zvěrokruh 2/2020 21.02.2020

DOTAZNÍK PRO ČLENY KVL ČR

S CÍLEM ZMAPOVAT ZAJIŠTĚNÍ POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB V ČR

Mám zájem o uveřejnění svého pracoviště v seznamu pohotovostních pracovišť a souhlasím s uveřejněním údajů, které zde uvádím.

Jmenuji se: ....................................................................................................................

Moje registrační číslo komory je: ..................................................................................

Veterinární léčebnou a preventivní činnost poskytuji jako:

a) Fyzická osoba - OSVČ

b) Právnická osoba

c) Oběma způsoby zároveň

Moje pozice ve firmě je:

a) Majitel

b) Spolupodílník

c) Jednatel

d) Kombinace výše uvedeného

Název mojí firmy je:.........................................................................................................

Adresa webových stránek mojí firmy je: .........................................................................

Adresa mého pracoviště je: .............................................................................................

Moje pracoviště poskytuje:

a) Non-stop provoz, po který zůstává pracovní režim a personální zajištění kvalitativně i kvantitativně neustále stejné (den/noc; všední dny/svátky; pracovní dny/víkendy).

b) Pohotovostní službu, kdy po standardní pracovní době je na pracovišti fyzicky přítomen personál, který je schopen poskytnout pohotovostní ošetření naléhavým případům, nicméně v této době je personální zajištění ve srovnání s normální pracovní dobou omezeno.

c) Pohotovostní službu na telefonním čísle, kdy je službu držící veterinární lékař k dispozici na telefonu a v případě potřeby na pracoviště po domluvě s chovatelem přijede.

d) Pohotovostní službu na telefonním čísle, kdy je službu držící veterinární lékař k dispozici na telefonu a v případě potřeby přijede k chovateli.

e) Jinak (prosím specifikujte).

Non-stop provoz NEBO Pohotovostní služby poskytuji pro:

a) Psy, kočky a drobná zvířata

b) Exoty (plazi, ptáci, malí savci)

c) Koně

d) Hospodářská zvířata (prosím specifikujte)

e) Kombinaci výše uvedeného (prosím uveďte)

f) Jiná zvířata, než uvedeno nebo v jiné kombinaci (prosím specifikujte)

Pohotovostní služby poskytuji

a) Mimo běžnou pracovní dobu (20:00-8:00), celodenně o víkendech a celodenně o státních svátcích

b) Jiná varianta (prosím přesně specifikujte)

Pohotovostní služby poskytuji

a) jen prostřednictvím svého pracoviště

b) prostřednictvím svého pracoviště, ale na specifické výkony referuji jinam (prosím specifikujte)

c) střídáme se s jiným pracovištěm nebo kolegou (prosím specifikujte)

Jako Non-stop pracoviště NEBO pohotovostní pracoviště jsme schopni mimo standardní pracovní dobu, o víkendech a svátcích ošetřovat:

a) Všechny příchozí pacienty podle našich smluvních obchodních podmínek

b) Jen akutní a naléhavé případy podle našich smluvních obchodních podmínek

c) Jiná varianta (prosím specifikujte)

Jako Non-stop pracoviště NEBO pohotovostní pracoviště jsme schopni mimo standardní pracovní dobu, o víkendech a svátcích provádět:

a) Všechny nejčastější chirurgické výkony, které se v rámci pohotovostí objevují: ošetření ran, ovariohysterektomie při pyometře, enterotomie, resekce střev, hemi- a laminektomie při akutních diskopatiích, GDV, císařský řez apod. a hospitalizaci

b) Jen některé chirurgické výkony a hospitalizaci, neprovádíme následující výkony (prosím specifikujte)

c) Jen základní ošetření akutních stavů bez chirurgických výkonů a hospitalizaci

d) Pouze ošetření v rozsahu první pomoci bez hospitalizace

e) Jiná varianta (prosím specifikujte)

Pohotovostní služby mého pracoviště inzeruji:

a) na svých webových stránkách (prosím uveďte adresu)

b) na sociálních sítích (prosím uveďte adresu)

c) v jiných médiích (prosím specifikujte)

d) v kombinaci výše uvedeného (prosím specifikujte)

e) nikde

Na místě, kde své pohotovostní služby inzeruji, uvádím:

a) všechny své smluvní podmínky pro poskytování pohotovostního ošetření

b) jen některé smluvní podmínky

c) žádné smluvní podmínky neuvádím

d) žádné smluvní podmínky neuvádím, protože nikde neinzeruji

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
28.05.
Všechny akce