Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Editorial – MVDr. Martin Grym

Zvěrokruh 6/2021 12.06.2021
  Časopis Zvěrokruh 6/2021
     EDITORIAL
 

01_Grym

Na Komoru byl před nedávnem doručen zajímavý dotaz. Jeden z členů, který se nevěnuje praxi, se ptá, jak se vlastně vedení Komory staví k těm členům, kteří dlouhodobě nevykonávají praktickou veterinární činnost. Tazatel uvádí, že ačkoli tito členové nemají členství povinné, jsou v Komoře „dobrovolně z přesvědčení“. Prezentuje svůj pocit, že Komora upřednostňuje zájmy praktiků před nepraktiky s uloženým osvědčením. V závěru svého dopisu upozorňuje, že „pro to naše stavovské nadšení si snad zasloužíme rovnocenné postavení“.

V první řadě je potřeba zdůraznit, že členové s uloženým osvědčením nejsou homogenní skupinou. Pomineme-li vysloužilé kolegy, kteří se po ukončení aktivní praxe rozhodli zůstat členy, slouží institut „uloženého osvědčení“ jako úleva pro ty, kterým do života vstoupilo rodičovství či jiná událost, praxi vykonávali, museli ji ale na definovanou dobu přerušit, nicméně se k ní plánují za čas vrátit a osvědčení si „obnovit“.

Nad výše uvedené zde ale existuje skupina kolegů s dlouhodobě uloženým osvědčením, která praxi nikdy nevykonávala či vykonávat definitivně přestala, protože se aktivně věnuje činnosti, v rámci které je členství v Komoře nepovinné.

Stát na Komoru delegoval pravomoci samosprávy a vytvořil z ní správní orgán pro dohled nad výkonem praktických veterinárních lékařů. KVL ČR je profesní organizací ze zákona, která sdružuje veterinární lékaře vykonávající klinickou praxi. Jejich členství je pro výkon jejich povolání povinné. Musejí platit plné členské příspěvky, být pojištěni, musejí vést zdravotní dokumentaci, jejich činnost je regulována komorovými řády, nemluvě o mnoha povinnostech vyplývajících z veterinárního zákona a dalších právních norem. Nic z vyjmenovaného pro členy z „dobrovolnických pohnutek“ neplatí, zato práva vyplývající z členství mají obě skupiny stejná.

Dokud bude Komora samosprávným profesním sdružením veterinárních praktiků s povinným členstvím, měly by její kroky vždy směřovat k hájení zájmů těch, kvůli kterým byla primárně zřízena a jejichž činnost dozoruje. Odklon od těchto principů by byl začátek jejího konce a Komora by nastoupila cestu zájmového spolku.

Martin Grym

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce