Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

EET pozastavena do 31. 12. 2022

Zvěrokruh 10/2021 10.10.2021
  Časopis Zvěrokruh 10/2021
     Pro praxi - Daně
 

29_dan-etita

 

30_Edita

Ale co bude dál?

Text: Edita Jelínková Hrdličková

Foto: Jiří Heitel


 

Dnes pro Vás čtenáře na základě vašich dotazů otevřu a shrnu téma EET neboli Elektronické evidence tržeb. Tento nástroj měl být, dle sdělení Ministerstva financí, určen k narovnání podnikatelského prostředí. Byl vytvořen první zákon – předpis ve sbírce zákonů č. 112/2016 Sb., který byl postupně novelizován na zákon č. 137/2020 Sb. Tento zákon byl rozeslán poslancům dne 4. 6. 2015. Návrh byl v PSP schválen 10. 2. 2016, prezident jej podepsal 30. 3. 2016. Podíváme-li se do historie, tak EET byla rozdělena do čtyř vln. První vlna elektronické evidence tržeb se vybraných podnikatelů dotkla od 1. prosince 2016. V této klasifikaci podnikatelé evidovali jen tržby za stravovací služby (nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny). Druhá vlna odstartovala 1. března 2017 a týkala se segmentů maloobchodu a velkoobchodu. A po již zavedených vlnách 1 a 2 měl přijít tento strašák v rámci 3. a 4. vlny, která se měla spustit od 1. 5. 2020. Do této vlny se měli zapojit podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti, které nejsou vyjmenované v 1. a 2. fázi, v tehdejší době i veterinární lékaři.

Celou tuto šarádu, ve které jsme více méně kopírovali ostatní státy, jako např. Chorvatsko, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko, a kde tento mechanizmus byl již zaveden, měl pro Českou republiku přinést narovnání podnikatelského prostředí. Mělo se tedy zajistit, aby ti, kdo neplatí daně, neměli výhodu oproti poctivým živnostníkům a podnikatelům. To je samozřejmě nesmysl, ale jak se politicky říká, nějak se to musí zabalit a odůvodnit. A hlavně to musí někdo zaplatit. Je to sice nečestné a nesportovní, ale nastal hon na malé a střední podnikatele, kteří sice nevykazovali megalomanské zisky a daně, ale byli soběstační, řádně si platili sociální a zdravotní pojištění a nezatěžovali stát žádnými požadavky na finanční podpory.

Ale jak se říká: „vše zlé je pro něco dobré“. Poté, co Českou republiku zasáhla pandemie covid-19, utrpěla státní pokladna historicky největší deficit. A co vlastně znamená státní deficit? Státní rozpočet je plán hospodaření státu, obvykle na období jednoho roku. Přijímání rozpočtu popisuje a upravuje zákon o rozpočtových pravidlech, státní rozpočet schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zákonem, jehož návrh vypracovává ministerstvo financí a schvaluje vláda. Schodek (deficit) státního rozpočtu nastává ve chvíli, kdy výdaje státu jsou vyšší než jeho příjmy. Důsledkem je narůstající veřejný dluh. Hospodaření státu v roce 2020 skončilo se schodkem 367,4 miliardy korun, hospodaření státního rozpočtu ke konci června 2021 skončilo deficitem ve výši 265,1 mld. Kč.

Co znamená pozastavení EET?

Zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti ke dni 3. listopadu 2020, prodlužuje odklad elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022 jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat tržby od 1. května 2020. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají k 1. lednu 2023. Pozastavení EET se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2022 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. Poplatníci, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit kdykoli v přiměřeném předstihu před opětovným spuštěním evidence tržeb (nejlépe v období od 1. července 2022 do 31. prosince 2022). Stejně tak lze odložit podání žádosti o přidělení autentizačních údajů či podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, které budou podány do 30. června 2022, se považují za podané až 1. července 2022, proto doporučujeme poplatníkům, kteří mají zájem žádat o zvláštní režim a žádost zatím nepodali, aby tak učinili až po 1. červenci 2022.

 
„S účinností od 3. listopadu 2020 je prodloužen odklad EET do 31. prosince 2022 pro všechny podnikatelské subjekty“
 

Závěr:

Jak výše uvádím, zákon o EET hovoří o pozastavení do 31. 12. 2022. Ale co bude dál? Čas běží jako voda, v době, kdy se k Vám dostane toto číslo časopisu, budeme již znát výsledky voleb, ale na život tohoto zákona se nějak zapomnělo. Má to svůj politický cíl nebo jen někdo číhá na další sankce, které přijdou s vypršením lhůty? Opozice z řad nejmenovaných politických stran se snažila i o úplné zrušení EET nebo o její odklad na delší dobu. Piráti dokonce navrhli, aby byla evidence zrušená až do 2. září 2054, tedy do doby, kdy bude mít premiér Andrej Babiš 100. narozeniny. Mnoho lidí má v současné době jiné starosti, někteří i existenční a pro média jsou zajímavější témata k propagaci. Tato byrokracie v EET stála stát další mnohamilionové náklady, včetně vytvoření dalšího centra zaměstnanců státní správy, kteří měli být využiti ke kontrolám. Kde máme ty slibované reklamní spoty investic? Kde jsou slibované nové nemocnice, vysoké platy zdravotníků a učitelů, 900 dětských hřišť, 140 škol a školek a 270 km špičkových železničních tratí? To vše násobené počtem let od spuštění EET, tedy od prosince 2016. Kde je ten přínos a „blaho všech“, jak hlásali autoři tohoto instrumentu?

 

Co bude s tímto zákonem, neumím ani já odhadnout. Za sebe pevně věřím, že nakonec EET nebude. Ale kdo ví, co bude po volbách? Určitě opět vzejdou další kreativní politické nápady neboť státní kasa zeje prázdnotou. Již jsou spuštěny kontroly, co mají odhalit neoprávněné příjemce dotací.

Už od začátku podpory bylo avizováno, že jakmile se systém stabilizuje, spustí úřad práce kontroly s ohledem na garanci poctivého využití státní podpory. Jde totiž o veřejné prostředky, a úřady tak kontrolují, zda je nečerpají neoprávnění příjemci. Kontrola v drtivé většině případů probíhá distančním způsobem, a zaměstnavatelé tak doloží pouze vyžádané dokumenty.

 

31_dan

Foto: Obsahovka / Pixabay.com

 

A přijde další vlna. Zaměstnanců na EET bylo přijato hodně, tak proč je nevyužít na kontrolní mechanismus. Trošku mi to připomíná historky mé babičky z dob, kdy byly lidové milice. Dnes úřady používají vzletný název, a to osoby předzvědné. Zatím Vám mohu slíbit, že budu i v budoucnu sledovat další postupy Ministerstva financí, a pokud nastanou nějaké změny, budu Vás informovat na co se připravit. Staré přísloví totiž říká, že, kdo je připraven, není překvapen.

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
28.05.
Všechny akce