Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

EMA Kategorizace antibiotik pro jejich odpovědné používání u zvířat

Zvěrokruh 3/2020 22.03.2020
Opatrné a odpovědné používání antibiotik u zvířat i lidí může snižovat rizika vzniku bakteriálních rezistencí.

To je zvláště důležité u antibiotik, která jsou používána u lidí i u zvířat, a u antibiotik, která jsou kriticky důležitá jako poslední možnost při léčbě infekcí u lidí.
36_atb
Expertní skupina the Antimicrobial Advice Ad Hoc Expert Group (AMEG) kategorizovala antibiotika na základě potenciálních dopadů zvýšené mikrobiální rezistence na veřejné zdraví, pokud jsou používána u zvířat, a na základě jejich potřeby ve veterinární medicíně.

Kategorizace je zamýšlena jako pomůcka veterinárním lékařům při rozhodování, která antibiotika použít.
 

Veterinárním lékařům se doporučuje zkontrolovat kategorizaci AMEG před tím, než předepíší nebo použijí antibiotika pro zvířata ve svojí péči.

Kategorizace AMEG nenahrazuje doporučené postupy léčby, které musí brát v úvahu i jiné faktory, jako informace obsažené v souhrnné informaci pro používání léčiva (the Summary of Product Characteristics, SPC), případná omezení při použití u potravinových zvířat, regionální variace ve spektru onemocnění a mikrobiálních rezistencí a případnou preskripční politiku na národní úrovni.

Kategorie A
– NEPOUŽÍVAT


Antibiotika této kategorie nejsou v EU registrována jako veterinární léčiva

Nemají být používána u potravinových zvířat

U společenských zvířat mohou být použita
ve výjimečných případech

 
Kategorie B
– OMEZOVAT


Antibiotika této kategorie jsou kriticky důležitá v humánní medicíně a jejich použití u zvířat je třeba omezovat ke snížení rizika dopadu na veřejné zdraví

Měla by být použita, pouze pokud neexistuje klinicky účinná alternativa v kategoriích C nebo D

Kdykoliv je to možné, měla by být použita na základě vyšetření bakteriální citlivosti

 
Kategorie C
– VAROVÁNÍ


Pro antibiotika této kategorie existují §v humánní medicíně alternativy

Pro některé veterinární indikace neexistují alternativy v kategorii D

Měla by být použita, pouze pokud neexistuje klinicky účinná alternativa v kategorii D

 
Kategorie D
– OPATRNOST


Kdykoli je možno, měla by být použita jako léčba první volby

Vždy opatrně, pouze v případě klinické potřeby

 
Antibiotika všech kategorií

vyhnout se zbytečnému použití, dlouhodobému používání a poddávkování

skupinovou léčbu je třeba omezit na situace, kde individuální léčba není možná

viz doporučení k opatrnému používání antibiotik u zvířat the European Commission’s guideline on prudent use of antibiotics in animals: https://bit.ly/2s7LUF2

 
AMEG je zkratka pro expertní skupinu EMA’s Antimicrobial Advice Ad Hoc Expert Group. Ta zahrnuje odborníky z humánní i veterinární oblasti. Společně připravují doporučení k dopadům používání antibiotik u zvířat na veřejné zdraví
 
Kategorizace antibiotik pro veterinární použití
(s příklady aktivních látek registrovaných v EU pro použití v humánní nebo veterinární medicíně)

39_atb

Další důležité faktory

Při preskripci a použití antibiotik je třeba brát v úvahu spolu s kategorizací také způsob aplikace. Výčet níže seřazuje způsoby aplikace a aplikační formy od nejnižšího do nejvyššího odhadu vlivu na vznik mikrobiálních rezistencí.

 
37_atb

Individuální lokální léčba (e.g. intramammární aplikátory, oční nebo ušní kapky)

Parenterální individuální léčba (intravenózní, intramuskulární, subkutánní)

 

38_atb
 

Perorální individuální léčba (i.e. tablety, orální boly)

Injekční skupinová terapie (metafylaxe), pouze pokud odůvodněná

Perorální skupinová medikace v pitné vodě/mléčné náhražce (metafylaxe), pouze pokud odůvodněná

Perorální skupinová medikace v krmivu nebo premixu (metafylaxe), pouze pokud odůvodněná

překlad: Karel Daniel

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce