Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

FVE a léková politika

Zvěrokruh 12/2021 19.12.2021
  Časopis Zvěrokruh 12/2021
     Informace z komory - Výzvy
 

07_fve

 

04_Bernardy

Největší veterinární lobbistická kampaň v historii

Text: Jan Bernardy

Foto: Jan Bernardy


Ve dnech 10. 11. se konala Valná hromada Unie praktických veterinárních lékařů (UEVP), a v dalším dni 11. 11. navazovalo setkání delegátů Federace veterinárních lékařů (FVE), ve kterých je naše Komora členem. Naopak letos bylo ukončeno členství ve Světové veterinární asociaci, jejíž přínos byl vyhodnocen jako nerovný vkládaným prostředkům členské základny.

Akce proběhla v obvyklém termínu v Bruselu hybridní formou, za fyzické účasti omezeného počtu účastníků. Výkonná ředitelka FVE Nancy De Briyne poblahopřála všem členům FVE k „největší lobbistické kampani v historii“, s odkazem na úspěšný výsledek hlasování proti novele nového nařízení navržené výborem pro životní prostředí ENVI Evropského parlamentu. Pozměňovací návrh by zakázal používání čtyř tříd důležitých antibiotik pro všechny druhy zvířat, „navzdory skutečnosti, že toto nové nařízení si již klade za cíl představit nejvíce celosvětově přísná pravidla boje proti antimikrobiální rezistenci.“ Akce členů FVE, včetně naší Komory, vzbudila ohlas zainteresovaných stran a 700 000 sesbíraných podpisů bylo zásadní pro hlasování Evropského parlamentu proti této novele. „Vyhráli jsme boj, ale bitva stále pokračuje“, varovala Nancy De Briyne.

Hlavním letošním tématem Unie praktických veterinárních lékařů byl personální nedostatek v zemědělských a odlehlých okresech. K tomuto tématu byl přizván jako hlavní řečník Janusz Wojciechowski, Evropský komisař pro zemědělství, který se z jednání omluvil, a jako zástupce on-line promluvil sekretář jeho kabinetu, p. Golubiewski. Přednesl spíše obecné a dlouhodobé vize do r. 2040 pro evropské rurální oblasti, jako je diverzifikace ekonomiky, přístup ke službám, udržitelnost produkce potravin. Jeho evropskounijní „ptydepe“, novořeč, vystřídala věcná zpráva francouzských a skandinávských kolegů o potřebě veterinárních lékařů v těchto zemědělských (rurálních) oblastech, o které referuje dr. Talafous Zemanová. Severské země (a nejen ty) urgentně také řeší nedostatek veterinárních lékařů v nočních a svátečních službách. Ve Finsku slouží na 400 veterinářů v 62 okrscích, každoroční dotace nad rámec placených služeb je 60 mil. EUR. V Norsku takto slouží 160 oblastních klinik v pohotovostním režimu za 140 mil. NOK (15 mil. EUR), ve Švédsku na 400 veterinářů v 80 klinikách takto obdrží 10 mil. EUR dotací. Dánsko nevkládá žádné veřejné prostředky do pohotovostních služeb s tím, že dánští veterináři se starají sami o své klienty. Island hlásí nouzový stav veterinářů vůbec, aniž by byla zveřejněno, zda zde nějaká podpora existuje.

Valná hromada opět přinesla řadu témat, která evropským prostorem více rezonují v severních a západních částech EU, jako je welfare zvířat. Intenzivně se diskutovalo o strategii FVE pro dobré životní podmínky zvířat („Veterinární hlas pro evropská zvířata“). Zvýrazňuje několik oblastí, ve kterých hrají veterináři klíčovou roli:

• hodnocení welfare,

• etika,

• legislativa

• advokacie zvířat,

• vzdělávání veřejnosti.

Také byl přijat poziční papír FVE o přesunu směrem k porodním systémům šetrnějším k welfare: „Veterinární povolání by mělo mít vedoucí úlohu při přechodu od porodních klecí k alternativním systémům,“ zdůraznil Giovanbattista Guadagnini, prezident Evropské asociace pro zdraví prasat (EAPHM) a člen pracovní skupiny FVE Animal welfare.

Poziční dokument o výcviku a chování zvířat je otevřený k připomínkování, stejně jako welfare divoce žijících zvířat a vypouštění odchovaných druhů divoce žijících zvířat.

 
„Nejen severské země řeší nedostatek veterinářů v nočních a svátečních službách“
 

FVE rovněž vypracovala a dále připravuje poziční stanoviska a pozice k následujícím dokumentům a chystané unijní legislativě, která jsou dostupná na stránkách www.fve.org

• Kritéria pro stanovení antimikrobiálních látek vyhrazených pro léčbu u lidí

• Správná farmakovigilanční praxe a formát „master file PhV“

• Formát pro sběr údajů o antibiotikách u zvířat

• Účinné látky ve Správné distribuční praxi

• Správná distribuční praxe pro VLP

• Pravidla pro orální medikaci (2022)

• Seznam antimikrobiálních látek vyhrazených pro použití u lidí

• Seznam antimikrobiálních látek, které se nesmí používat v kaskádě

• Informace o jediné celoživotní identifikaci koňovitých + Model průkazu totožnosti (ID) koně

• Vědecké stanovisko EFSA o maximální úrovni křížové kontaminace

• Podrobná pravidla pro dovoz ze třetích zemí

 

Dalšími z řady opakovaně rezonujících bodů jednání je postup při prosazování veterinárních lékařů při řešení společných témat s humánními lékaři – One Health (Jednotné zdraví), celoživotní vzdělávání veterinárních lékařů, otázky diverzity, rovnosti a inkluzivita veterinárních společností, změna profese a deontologická pravidla ve světle moderních komunikačních technologií a mnoho dalších témat.

Zcela závěrem vystoupila Francie s překvapivým požadavkem Evropské komise na vysvětlení národních pravidel pro zakládání společností s veterinárním předmětem činnosti. Ve Francii, podobně jako v některých dalších zemích včetně ČR, existují omezení pro společníky – nadpoloviční většinu musí vlastnit členové francouzské obdoby Komory, nesmí zde být společníkem farmaceutická společnost atd. Evropská komise argumentuje porušením pravidel volného obchodu, ačkoli směrnice 2005/36/ES O uznávaní´ odborných kvalifikaci´ dává profesním sdružením možnost přijmout vlastní pravidla.

 

08_fve

Jednání se zde vedou i o přestávkách. Vlevo u stolu ředitelka FVE Nancy De Briyne a Jane Clark, delegátka Britské veterinární asociace

 

Komise zde kličkuje mezi slovy profese a profesionál, kdy pravidla platí pro profesi, nikoli profesionály. Vzhledem k aktuálnosti celé kauzy není případ uzavřen. Je však zjevné, že výsledek francouzského sporu bude mít dopad na ostatní státy. Případ dále sleduje Zahraniční komise KVL a bude referovat o jeho pokračování.

Přes omezení a povinná opatření k zamezení šíření nákazy byla setkání informačně bohatá a zbyl čas i na neformální pohovory během kávových a obědových přestávek a při večerní sklence. Takto byla předjednána možná setkání v pohraničních, zpravidla zemědělských oblastech, mezi okresními OS se sousedy ze Slovenska, Rakouska, Německa a Polska a položit základy přeshraničních kontaktů. Ukáže se však teprve časem, nakolik budou vůbec nějaká setkávání možná, a zda pomohou odbourat hranice zafixované v našich myslích.


Úvodní fotografie článku:

Delegátka Komory MVDr. Monika Talafous Zemanová, Ph.D., v akci na jednání FVE v Bruselu

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce