Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Glaukom a goniodysgeneze u border kolií

Zvěrokruh 3/2021 21.03.2021
  Časopis Zvěrokruh 3/2021
     Pro praxi - genetika
 

V roce 2018 byla objevena mutace genu způsobující závažnou goniodysgenezi, která potenciálně predisponuje některé jedince plemene border kolie ke vzniku časného glaukomu.

IVANA VÁŇOVÁ, BÁRA SCHNEIDEROVÁ

 

Záznamy o náhle vzniklém glaukomu se ztrátou zraku u mladých border kolií byly však pořízeny již na konci 90. let, nejprve v Austrálii, a následně v Evropě a USA. Přítomnost těžké goniodysgeneze u zvířete nutně neznamená vznik glaukomu, jedná se pouze o faktor, který může potencionálně vést k jeho rozvoji.

Zvýšení nitroočního tlaku vzniká v důsledku nadměrné tvorby komorového moku (také nitrooční tekutina) nebo jeho ztíženým odtokem.

 

16_glaukom

 

K tvorbě moku dochází v řasnatém tělese. Iridokorneální úhel (také drenážní úhel) je místo styku rohovky (cornea) a duhovky (iris) v přední oční komoře. Tímto úhlem probíhá trámčitá síť vláken mezi kterými se nacházejí otvory/kanálky – těmi je potom fi ltrována a odváděna nitrooční tekutina.

Rozlišujeme dvě formy goniodysgeneze (GD) – mírnou a těžkou. U goniodysgeneze dochází k částečnému nebo úplnému uzavření iridokorneálního úhlu v důsledku vrozené vývojové odchylky, tzv. pectinal ligament dysplasia (PLD), kdy se kanálky odvádějící nitrooční tekutinu ucpávají dysplastickou tkání. Následkem toho může docházet ke ztíženému odtoku v iridokorneálním úhlu a ke zvýšení nitroočního tlaku. Proto je goniodysgeneze predispozicí pro vznik primárního glaukomu s uzavřeným úhlem, i když nutno poznamenat, že zdaleka ne u všech postižených jedinců vedla přítomnost závažné PLD ke vzniku glaukomu! To ukazuje, že rozvoj glaukomu závisí mimo jiné na vnějších faktorech prostředí nebo jiných genetických faktorech.

GD je asociována s mutací (c.590G>A) v genu OLFML3 (olfactomedin like 3), kvůli které dochází v procesu tvorby extracelulárního glykoproteinu OLFML3 k záměně aminokyseliny argininu za glutamin, což může vést ke změně vlastností tohoto proteinu a následné tvorbě a ukládání abnormálního mesenchymu v drenážním úhlu. Obecně můžeme říci, že se olfactomedin like protein 3 podílí na buněčné komunikaci a adhezi nebo interakci s jinými proteiny. Konkrétně je zapojen v embryonálním vývoji oka a přítomen v mikrogliích. Je tedy možné, že vadný OLFML3 zapříčiní dysfunkci mikroglií zapojených do důležité přestavby tkaniva v iridokorneálního úhlu během vývoje oka, a to znemožní správné otevírání iridokorneálního úhlu a vznik drenážních cest.

Klinickými příznaky glaukomu jsou: zarudlé oko, blefarospasmus, fotofobie, nástřik episklerálních cév, mydriáza; u akutního glaukomu potom zvětšení očního bulbu, celkový diskomfort až změna chování v důsledku výrazné bolestivosti.

I když úplně přesný mechanismus dědičnosti ještě není znám, je dokázáno, že těžká forma GD je spojena s homozygotní alelou A proteinu OLFML3, proto můžeme usuzovat, že dědičnost GD je recesivně autosomální, a tedy recesivní homozygoti (a/a) jsou psi postiženi těžkou formou goniodysgeneze potenciálně vedoucí ke glaukomu (mírná forma GD je zřejmě zapříčiněna jinými mechanismy). Existence genetického testu, kterým lze vyšetřit border kolie určené k chovu na přítomnost mutace proteinu OLMLF3, dává chovatelům výhodu a možnost eliminovat tuto dědičnou oční chorobu. Jako vzorek k otestování poslouží krev odebraná na EDTA nebo stěr z bukální sliznice.

Reference:

Pugh CA, Farrell LL, Carlisle AJ, Bush SJ, Ewing A, Trejo-Reveles V, Matika O, de Kloet A, Walsh C, Bishop SC, Prendergast JGD, Rainger J, Schoenebeck JJ, Summers KM. Arginine to Glutamine Variant in Olfactomedin Like 3 (OLFML3) Is a Candidate for Severe Goniodysgenesis and Glaucoma in the Border Collie Dog Breed. G3 (Bethesda). 2019 Mar 7;9(3):943-954. doi: 10.1534/g3.118.200944. PMID: 30696701; PMCID: PMC6404605.

Oliver JA, Ekiri A, Mellersh CS. Prevalence of pectinate ligament dysplasia and associations with age, sex and intraocular pressure in the Basset hound, Flatcoated retriever and Dandie Dinmont terrier. Canine Genet Epidemiol. 2016 Mar 12;3:1. doi: 10.1186/ s40575-016-0033-1. PMID: 26973793; PMCID: PMC4788888.

David J. Maggs, Paul E. Miller, Ron Ofri: Slatter´s Fundamentals of Veterinary opthalmology, 5th Edition, Missouri: Elsevier Inc., 2013, ISBN 978-1-4377-2367-0 NCBI, The National Center for Biotechnology, OLFML3 olfactomedin like 3 [Homo sapiens (human)] Gene ID: 56944, updated on 29-Jan-2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/56944.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
28.05.
Všechny akce