Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Imerslund – Gräsbeck syndrom

Zvěrokruh 9/2020 23.09.2020

Bára Schneiderová

Genetická onemocnění psů u některých plemen

IG-S je genetické onemocnění, postihující zejména bígly a border kolie, projevující se vyhublostí a neschopností prospívat. Klinické projevy se objevují u bíglů ve věku několika týdnů a u border kolií od jednoho roku věku. Zvířata neprospívají, mají anémii a nespecifické příznaky.

Imerslund-Gräsbeck syndrom, neboli intestinální malabsorpce kobalaminu je charakterizován sníženým vstřebáváním vitaminu B12 z tenkého střeva postižených psů, někdy doprovázený mírnou proteinurií. Tato vrozená vada byla popsána u psů plemene bígl a border kolie, kdy u bíglů je porucha absorpce vitaminu závažnější než u border kolií. Příznaky se projevují již ve štěněcím věku nebo v rané dospělosti a můžou být různě závažné.

Vitamin B12, zvaný také jako kobalamin, je ve vodě rozpustný vitamin, který se podílí na správné funkci krvetvorby. Dále je zastoupen v metabolismu sacharidů a tuků, je nezbytný pro správnou činnost nervového systému a jater, a příznivě působí na správný vývoj mláďat. Jeho nedostatek má za následek vznik megaloblastové anémie, degeneraci nervové soustavy a opožděný vývoj.

Kobalamin se vstřebává v ileu a pro jeho absorpci je nezbytný glykoprotein intrinsic faktor. Ten se v tenkém střevě naváže na vitamin B12 a tento komplex může být vstřebán enterocyty. Než ale dojde ke vstřebání, musí být intrinsic faktor nejdříve rozpoznán receptorem v membráně enterocytu. Tento specifi cký receptor se nazývá cubam. Cubam je složený ze dvou bílkovin, amnionless (AMN) a cubilinu (CUBN). Právě protein cubilin je ten, který funguje jako receptorový„rozpoznávač“. Po vstřebání do enterocytu se kobalamin rozpojí z komplexu a je vstřebán do krve. Kromě buněk tenkého střeva můžeme cubilin najít ještě v buňkách ledvin. V ledvinách se cubilin a amnionless podílejí na zadržení některých bílkovin, které by jinak byly vyloučeny močí ven. Asi jedno procento volného kobalaminu se absorbuje volně pasivní difuzí.

08_syndrom

Onemocnění může provázet přítomnost erytroblastů (šipka) v periferní krvi

Příčnou onemocnění je mutace v genu CUBN, který kóduje membránový protein cubilin. Imerslund-Gräsbeck syndrom tedy nevzniká z nedostatku příjmu vitaminu B12, ale z neschopnosti jej vstřebat. Jsou známé i mutace bílkoviny amnionless vyúsťující v I-GS syndrom u velkých kníračů a australských ovčáků.

Majitel může u nemocných štěňat pozorovat projevy onemocnění již v 8. – 12. týdnu věku. Nejdominantnějším příznakem je u mláďat vyhublost a neschopnost prospívat. Mláďata vykazují apatii, nechutenství, zpomalený vývin a v pozdějších stádiích zvracení a průjem. Jsou menší tělesné stavby, než jejich vrstevníci. U lidí jsou zdokumentovány i neurologické příznaky, u zvířat dominují zmíněné nespecifi cké příznaky. Štěňata trpí megaloblastovou anémií, která se projevuje spíš přítomností erytroblastů a hypersegmentovaných neutrofi lů, než makrocytů.

Terapie spočívá v pravidelném paren- terálním podávání vitaminu B12 a pokud je zahájena včas, ještě před rozvinutím závažných příznaků, je většinou účinná. Nové výzkumy ukazují, že by mohla být částečně účinná i každodenní perorální suplementace. Proteinurie bude přetrvávat po celý život, ale v tomto případě nepředstavuje život ohrožující komplikaci.

Dědičnost Imerslund-Gräsbeck syndromu je autosomálně recesivní. Psi, u kterých nemoc klinicky propukne, jsou tedy nositeli dvou recesivních (mutovaných) alel pro gen CUBN.

Pro potvrzení onemocnění je možné provést genetické vyšetření ze stěru z bukální sliznice nebo krve.

Reference:

Fyfe, J.C., Hemker, S.L., Venta, P.J., Fitzgerald, C.A., Outerbridge, C.A., Myers, S.L., Giger, U.: An exon 53 frameshift mutation in CUBN abrogates cubam function and causes Imerslund-Gräsbeck syndrome in dogs. Mol Genet Metab 109:390- 6, 2013. Pubmed reference: 23746554. DOI: 10.1016/j.ymgme.2013.05.006.

Fyfe, J.C., Hemker, S.L., Venta, Stebbing, P.J., Giger, U.: Selective Intestinal Cobalamin Malabsorption with Proteinuria (Imerslund Gräsbeck Syndrome) in Juvenile Beagles, J Vet Intern Med. 2014 Mar-Apr; 28(2): 356–362. Published online 2014 Jan 16. doi: 0.1111/jvim.12284

Kook, P.H., Hersberger, M. Daily oral cyanocobalamin supplementation in Beagles with hereditary cobalamin malabsorption (Imerslund- -Gräsbeck syndrome) maintains normal clinical and cellular cobalamin status. J Vet Intern Med 2019 Mar;33(2):751-757. doi: 10.1111/ jvim.15380. Epub 2018 Dec 15.

Owczarek-Lipska, M., Jagannathan, V., Drögemüller, C., Lutz, S., Glanemann, B., Leeb, T., Kook, P.H.: A frameshift mutation in the cubilin gene (CUBN) in Border Collies with Imerslund- -Gräsbeck syndrome (selective cobalamin malabsorption). PLoS One 8:e61144, 2013. Pubmed reference: 23613799. DOI: 10.1371/journal. pone.0061144.

Bára Schneiderová

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
28.05.
Všechny akce