Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Infekční nemoci koček aktuálně

Zvěrokruh 5/2020 21.05.2020

Leoš Grejcar

Pokračování tradice odborných putovních přednášek

09_kocky

Ve svém nabytém edukačním postgraduálním kalendáři jsem si modrou fixnou zapsal seminář firmy Virbac o infekčních nemocech koček. Tento seminář navazuje na tradici odborných putovních přednášek pořádaných touto farmaceutickou fi rmou. Místem konání byl zvolen jeden z pražských kongresových hotelů Populus, který nám nabídl příjemné komorní prostředí. Vhodně zvolený středeční dopolední termín mi umožnil obětovat na oltář vědění jeden den dovolené a doplnit mezery ve vzdělání a současně posílit své kreditové ohodnocení v rámci kontinuálního vzdělávání pod záštitou naší stavovské organizace KVL ČR. Blok přednášek zahájila Vlaďka Štrossová přenáškou o calicivirové infekci koček. Ve své prezentaci stručně a přehledně shrnula nejnovější poznatky o tomto infekčním onemocnění, jenž decimuje kočičí populaci. Mé mozkové závity byly obohaceny o nové informace nejen o etiologii, laboratorní diagnostice, terapii a prevenci. V druhé navazující prezentaci nás Vlaďka zahrnula svými poznatky a klinickými zkušenostmi řešící stomatitidy koček. Přínosná byla pro mne část řešící management bolesti u stomatologických zákroků, kterou využijí u svých kočičích pacientů. Dostatek nápojů a lahodná káva mě udržovala ve střehu, neboť s ohledem na mé datum v rodném listu a opotřebování těla a duchu můj mozek pravidelně při delších přednáškách podléhá kataleptickým epizodám, které měly tentokrát krátkou časovou prodlevu. Kolegyně Gábina Zelinková nás ve své prezentaci seznámila s možnostmi využití lokální aplikace kočičího interferonu při léčbě kaudálních stomatitid a herpetické keratitidy. Následující blok přednášky zaměřila na doporučení BSAWA a odborné společnosti European Advisory Board on Cat Diseases (dále jen ABCD) týkající se vakcinace koček a zvládnutí infekčních onemocnění kočičí populace. Tato doporučení mě donutí upgradovat svá zaběhnutá vakcinační schémata ve své pidiordinaci. Po téměř čtyřhodinovém přednáškovém maratonu byli přednášející a organizátoři ohodnoceni vroucím potleskem. O své zkušenosti a problémy jsme měli možnost se podělit v prostorách přilehlé restaurace, kde pro nás byl připraven chutný oběd. V odpoledních hodinách jsem se prostřednictvím Českých drah mohl pokochat krásnou krajinou lemující železniční cestu z Prahy do Plzně. Cesta to byla příjemná a umožnila mi v klidu rozjímat nad úskalími veterinární medicíny studiem odborných veterinárních periodik vydávaných již několik let pod ochrannými křídly vydavatele Ing. Martina Sedláčka (Veterinářství a Veterinární klinika).

Mé poděkování patří všem členům organizačního týmu, který se o nás pečlivě staral a přichystal nám tak vynikající podmínky k příjemnému prožití vzdělávací akce.

Leoš Grejcar
– veterinární Václav Matěj Kramerius

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce