Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace k pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů pro rok 2022

Zvěrokruh 2/2022 08.02.2022
  Časopis Zvěrokruh 2/2022
     Informace z komory
 

Pojištění pro rok 2022 přináší změnu servisního makléře


Spolupráce s ITEAD byla ukončena! Novým makléřem je společnost BROKER VISION. Pro vaši orientaci vám předkládáme METODICKÝ POKYN, jak se orientovat a jak postupovat.

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

Dne 1. 1. 2022 vstupuje v účinnost nově uzavřená pojistná smlouva – pojištění profesní odpovědnosti z výkonu veterinárních lékařů.

Nová pojistná smlouva je vedena pod číslem C555008861.

Pojistná smlouva bude k datu 1. 1. 2022 zveřejněna na extranetu KVL.

Platby pojistného zasílejte na číslo účtu pojistitele Allianz pojišťovny.

Splatnost pojištění byla prodloužena do 15. 3. 2022.

 
Číslo účtu: 2727/2700

Variabilní symbol:
555008861
Konstantní symbol: 3558
Specifický symbol: v případě OSVČ: reg. číslo KVL ČR
v případě právnických osob – IČ
 

Pro vaše žádosti v pojištění užívejte vždy jednotný e-mail: pojisteni@vetkom.cz

Pro lepší orientaci a rychlé vyřizování e-mailové žádosti je vhodné reagovat na e-mail s ponecháním předchozího textu. Jen takto ucelená komunikace urychlí vyřízení vaší žádosti!

Kontaktní osoby

Ing. Veronika Fišerová, tel.: 602 328 148

Petra Jiráková, tel.: 602 307 277

SJEDNÁNÍ NOVÉHO POJIŠTĚNÍ

a) Zvolte vámi vybraný limit dle přiložené tabulky s uvedeným ročním pojistným.

b) Vyplňte přihlášku do pojištění, kterou naleznete na www.vetkom.cz v sekci formuláře a odešlete na e-mail pojisteni@vetkom.cz.

c) Neprodleně po odeslání přihlášky proveďte úhradu dle zvoleného limitu s uvedenou výší ročního pojistného dle platebního pokynu v odst. 1.

d) Požadujete potvrzení o pojištění ze strany pojišťovny? Tuto informaci uveďte do přihlášky či e-mailu.

e) po provedené platbě vám bude vystaven CERTIFIKÁT o pojištění a zaslán elektronicky.

f) Pro případ, že potřebujete radu ohledně výběru limitu či další volby, kontaktujte zástupce makléře Ing. Veroniku Fišerovou, tel.: 602 328 148.

faq

 
faq Změny v pojištění (připojištění, odpojištění, změna limitů, změna počtu lékařů, atd.)
 

Váš požadavek zašlete na e-mail: pojisteni@vetkom.cz a nebo kontaktujte zástupce makléře:

Ing. Veronika Fišerová, tel.: 602 328 148.

Přijetí a zpracování zadání požadavku bude provedeno neprodleně, maximálně však do 48 hodin.

 
faq Kam hlásit pojistné události
 

Váš požadavek zašlete na e-mail: pojisteni@vetkom.cz a nebo kontaktujte zástupce makléře:

Ing. Veronika Fišerová, tel.: 602 328 148.

Pokud se jedná o pojistnou událost, pak je nezbytné doložit:

a) Prohlášení pojištěného k míře zavinění vč. popisu skutkového děje.

Následně dojde ze strany makléře k nahlášení pojistné události (s reakční lhůtou nejpozději do 48 hodin), které se přidělí číslo škody. VL neprodleně obdrží registrační formulář škodné události.

b) Požadavek na náhradu škody poškozeného.

c) Číslo účtu poškozeného a další vyžádané podklady pojistitelem, které se budou vztahovat k dané škodě.

d) Souhlas se zpracováním osobních údajů.

 
faq Mám nedořešené pojistné události
 

Nedořešené pojistné události jsme si po dohodě s KVL a Allianz pojišťovnou převzali.

Pokud máte jakékoli požadavky související s neukončenou pojistnou událostí, zasílejte dotazy či dokumenty na e-mail: pojisteni@vetkom.cz a do předmětu zprávy uveďte číslo škody, pod kterým je škoda evidována anebo kontaktujte zástupce makléře: Ing. Veronika Fišerová, tel.: 602 328 148.

 
faq Mám individuální pojistnou smlouvu, chci být součástí pojištění přes KVL.

Jak mám postupovat?
 

Váš požadavek zašlete s kopií stávající pojistné smlouvy na e-mail: pojisteni@vetkom.cz a nebo kontaktujte zástupce makléře: Ing. Veronika Fišerová, tel.: 602 328 148.

Přijetí a zpracování zadání požadavku bude provedeno neprodleně, maximálně však do 48 hodin.

 
faq Potřebuji potvrzení o zaplacení pojistného.

Jak mám postupovat?
 

Váš požadavek zašlete na e-mail:

pojisteni@vetkom.cz a nebo kontaktujte zástupce makléře: Ing. Veronika Fišerová, tel.: 602 328 148.

Přijetí a zpracování zadání požadavku bude provedeno neprodleně, maximálně však do 48 hodin.

 
faq Potřebuji certifikát o pojištění.

Jak mám postupovat?
 

Váš požadavek zašlete na e-mail:

pojisteni@vetkom.cz a nebo kontaktujte zástupce makléře: Ing. Veronika Fišerová, tel.: 602 328 148.

Přijetí a zpracování zadání požadavku bude provedeno neprodleně, maximálně však do 48 hodin.

 
faq Mám zájem využít VIP vet program pojištění.

Na koho se mohu obrátit?
 

Pojištění se vztahuje na ordinace a celé příslušenství, pojištění soukromého sektoru VL a jejich rodinných příslušníků, které bude v platnosti od roku 2022.

Váš požadavek zašlete na e-mail:

pojisteni@vetkom.cz a nebo kontaktujte zástupce makléře: Ing. Veronika Fišerová, tel.: 602 328 148.

 
faq Mám další dotazy.

Na koho se mohu obrátit?
 

E-mail: pojisteni@vetkom.cz

Ing. Veronika Fišerová, tel.: 602 328 148

Petra Jiráková, tel.: 602 307 277

Těšíme se na spolupráci.

Veronika Fišerová
Petra Jiráková



 

Broker




 

Sazebník pojistného pro rok 2022


1. Jednorázové pojistné za pojištění profesní odpovědnosti

 
Varianta Celkový limit pojistného plnění 1 lékař 2-4 lékaři 5 a více lékařů
1 500 000 Kč 1 828 Kč 2 211 Kč 2 485 Kč
2 1 000 000 Kč 2 309 Kč 2 793 Kč 3 140 Kč
3 2 000 000 Kč 2 693 Kč 3 259 Kč 3 663 Kč
4 3 000 000 Kč 2 905 Kč 3 515 Kč 3 951 Kč
5 5 000 000 Kč 4 040 Kč 4 888 Kč 5 494 Kč
6 10 000 000 Kč 5 579 Kč 6 750 Kč 7 587 Kč
7 15 000 000 Kč 6 695 Kč 8 101 Kč 9 105 Kč
 

2. Jednorázové pojistné za pojištění přerušení (omezení) provozu z důvodu újmy na zdraví

 
Denní dávka 500 Kč 750 Kč 1 000 Kč 1 250 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč
Pojištění přerušení (omezení) provozu – časová spoluúčast 15 dní   1 616 Kč   2 424 Kč   3 232 Kč   4 040 Kč   4 848 Kč   6 464 Kč
Pojištění přerušení (omezení) provozu – časová spoluúčast 28 dní   1 041 Kč   1 562 Kč   2 083 Kč   2 603 Kč   3 124 Kč   4 166 Kč
 

3. Jednorázové pojistné za pojištění profesní odpovědnosti znalce

 
Limit pojistného plnění Roční pojistné
1 000 000 Kč 1 378 Kč
2 000 000 Kč 1 612 Kč
3 000 000 Kč 1 736 Kč
5 000 000 Kč 2 411 Kč
Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.02. - 24.03.
Kurz Oftalmologie v praxi malých zvířat Brno 24.02. 9:00 - 24.03.2024 17:00
02.03. - 03.03.
Kurz Měkkotkáňová chirurgie - Modul 4 02.03. 9:00 - 03.03.2024 17:00
Všechny akce