Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jak dopadla anketa týkající se pohotovostí?

Zvěrokruh 7/2020 23.07.2020

Martin Grym

Anketa byla ukončena, výsledky vyhodnoceny

Jaké byly cíle ankety?

Před analýzou výsledků ankety si krátce připomeňme její záměry a cíle:

Pohotovosti byly poměrně horkým tématem diskusí. Bylo a je jasné, že tento typ služeb s sebou nese pro jejich poskytovatele různé problémy.

Při reflexi všech aspektů této problematiky přijalo představenstvo záměr poskytovatelům pohotovostních služeb pomoci, a to prostřednictvím medializace jejich pohotovostních pracovišť a zpřehledněním jejich činnosti pro koncové uživatele, majitele zvířat.

Cílem bylo shromáždit seznam všech pracovišť, které poskytují pohotovostní servis a zároveň mají o tento druh medializace zájem.

Smyslem projektu je tedy nejen pomoci chovatelům zrychlit a zefektivnit hledání pohotovostního pracoviště, ale především pomoci poskytovatelům služeb své služby prostřednictvím komorového webu nabídnout a účinně popsat jejich konkrétní nabídku i konkrétní podmínky jejich poskytování.

Výsledkem projektu by měla být mapa ČR přístupná na webových stránkách Komory, na které se budou zobrazovat jednotlivé typy pohotovostních pracovišť tak, aby bylo možné rychle a bezproblémově zobrazit seznam poskytovatelů veterinárních pohotovostí na daném území, ale i nabídku a konkretizaci jimi poskytovaných služeb, případně i smluvních obchodních podmínek pro jejich realizaci.

 
VETERINÁRNÍ LÉKAŘE PROVOZUJÍCÍ POHOTOVOSTNÍ SERVIS TRÁPÍ PŘEDEVŠÍM ŠPATNÉ POCHOPENÍ CHARAKTERU TÉTO SLUŽBY ZE STRANY CHOVATELŮ
 

Kdo odpovídal?

Celkem se ankety zúčastnilo 75 respondentů. Anketa byla přístupná 2 měsíce, od 27. 2. do 30. 4. 2020. Z celkem 14 krajů měly "své respondenty" téměř všechny, neodpověděl nikdo pouze z kraje Pardubického. Nejvíce byl zastoupen Ústecký kraj (12), po něm Jihomoravský a Zlínský (oba po 9) a poté Královéhradecký (8). Nejvíce respondentů bylo z okresu Žďár nad Sázavou (5).

Jaké jsou nejčastější formy pohotovostí?

Bezmála 60 % respondentů drží pohotovost pouze na telefonu a po zavolání chovatele se oba ve stanovený čas sejdou na domovském pracovišti veterinárního lékaře. Druhou nejčastější formou je veterinární lékař na telefonu, který ale na zavolání dojede přímo k chovateli (bezmála 12 %). Nonstop pracoviště, nerozlišující ve své činnosti den a noc, pracovní den a svátek, označili jako své působiště jen dva respondenti (2,6 %).

Nemálo kolegů drží pohotovost na telefonu, ale ve volnějším režimu: telefon zvedají pouze v případě, když jsou právě v místě svého bydliště (cca pětina respondentů).

Naprostá většina respondentů udala, že pohotovost drží mimo pracovní dobu (noční hodiny), celodenně o víkendech a svátcích.

Více než polovina (50,7 %) pohotovost poskytuje výlučně prostřednictvím svého pracoviště, téměř všichni ostatní (42 %) pak prostřednictvím svého, ale i dalších pracovišť, kam přeposílají pacienty pro konkrétní specifické úkony.

Polovina respondentů nabízí pohotovost setrvale (49,3 %), ostatní jen ve vyhrazenou a jasně definovanou dobu (noci, víkendy, svátky).

Necelá polovina respondentů (43 %) provádí v rámci pohotovostních služeb jen některé chirurgické zákroky (nejčastěji neprovádějí chirurgická řešení akutních diskopatií, ortopedickou chirurgii, hrudní chirurgii, ale někdy ani GDV a zákroky na střevech). Více než čtvrtina (26 %) naopak provádí v zásadě všechny chirurgické výkony, které se na pohotovostech běžně objevují.

Bezmála polovina respondentů (47 %) poskytne pohotovostní ošetření komukoli, kdo o něj požádá, nicméně velká část (42 %) ošetřuje jako pohotovostní pouze akutní a neodkladné případy.

Jaké je portfolio pacientů?

Nejvíce respondentů ošetřuje psy, kočky a drobná zvířata (47 %), v těsném závěsu jsou pak smíšené praxe (43 %).

Vzkazy pro veřejnost: chovatelskou i odbornou

Je zcela zjevné, že veterinární lékaře provozující pohotovostní servis trápí především špatné pochopení charakteru této služby ze strany chovatelů. Spousta z nich totiž nevnímá pohotovostní ordinační hodiny jako nabídku pomoci v naléhavých, akutních, krizových a neodkladných situacích, ale vnímají ji jako "rozšířenou otevírací dobu hypermarketu před Vánoci". Požadují tudíž ošetření neakutních, často chronických stavů, či se dokonce dožadují běžné kurativy, protože "přes den jsou v práci a nemají čas". Respondenti také volají po zdůraznění potřeby za nadstandardní služby zaplatit - z diskuse vyplývá, že pohotovostní příplatek se pohybuje od 500 do 1500 Kč.

Zaznívají i hlasy, že pracoviště, které pohotovost pro své klienty nezajišťuje, by mělo mít povinně smluvně zajištěno případné ošetření na jiném pracovišti. Jiní naopak druhé vyzývají, aby pacienty, které běžně neošetřují a ošetřovat neumí, raději referovali jinam, než se jim snažili za každou cenu "nějak" pomoci. V některých případech by byl taktéž zájem o vzájemnou alternaci pracovišť tak, aby kupř. na území jednoho okresu vždy v aktuální dobu sloužilo jedno pracoviště, které bude následně vystřídáno jiným. Bohužel v některých částech republiky popisují respondenti nekolegiální jednání a neschopnost či neochotu se v rámci okresu domluvit. Naopak v některých spolupráce funguje dobře a jednotlivá pohotovostní pracoviště si vzájemně pacienty dle potřeby či nutnosti referují.

Poděkování a další výhled

Mediální komise děkuje všem kolegům, kteří se do ankety zapojili. Pracujeme na vytvoření interaktivní mapy, jak bylo v úvodu tohoto projektu přislíbeno. Podrobnější informace přineseme ve chvíli, kdy bude aplikace nachystána. Podrobné výsledky ankety můžete najít na https://www.vetkom.cz/informace-a-formulare/vysledky-anket/vysledky-dotazniku-k-zajisteni-pohotovostnich-sluzeb/

Martin Grym

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce