Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jak na hromadné vakcinace psů a koček

Zvěrokruh 7/2021 21.07.2021
  Časopis Zvěrokruh 7/2021
     Pro praxi
 

14_Grym

Text: Martin Grym

Ilustrace: 7089643 / Pixabay


 

Hromadné vakcinace psů a koček se čas od času stávají trnem v oku mnohých z nás. Kritici argumentují, že jde o přežitek z dob socialismu a že tento druh služeb už nemá v moderní veterinární praxi místo. Kolegové logicky také neradi vidí, když v jejich „rajónu operuje mobilní vetřelec“, jenž vakcinuje psy a kočky, které by jinak mohl jejich majitel dopravit do ordinace svého ošetřujícího veterinárního lékaře. Toto stručné pojednání nemá ambici vyřešit letitý spor o hromadné vakcinace, ale spíše připomenout jistá pravidla, která by měla být v rámci tohoto výkonu dodržována.

Na základě podnětu MVDr. Anny Šimaliakové se legislativní komise zabývala návrhem na nastavení pravidel pro hromadné očkovací akce u společenských zvířat. Hromadné vakcinace jsou v některých oblastech země stále poptávány, především ze strany obecních úřadů, a tudíž záleží na veterinárních lékařích, zda této poptávce vyjdou vstříc či nikoli.

V první řadě je nutné zdůraznit, že veterinární lékař je povinen vždy postupovat odborně, eticky a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. Nelze proto rozlišovat mezi povinnostmi veterinárního lékaře při vakcinaci hromadné a individuální. Legislativní komise se nicméně shodla, že problematika samotných akcí má čtyři roviny:

a) Pravidla pro skladování vakcín při převozu a samotném výkonu vakcinace. Veterinární lékař je povinen dodržet podmínky uchování vakcín v souladu s pokyny v SPC, což souvisí s povinností mít vakcíny uloženy v autolednici nebo minimálně v izolačním boxu, který udrží předem zchlazené vakcíny v požadované teplotě.

b) Pravidla pro vyšetření zvířete před vakcinací. Veterinární lékař by měl v první řadě nabrat individuální zdravotní anamnézu, imunologickou anamnézu a posoudit místní nákazovou situaci, a po klinickém vyšetření zvířete na základě zhodnocení všech informací sestavit vhodné vakcinační schéma a indikovat vhodnou vakcínu.

c) Pravidla pro vedení evidence. Veterinární lékař má povinnost vést u hromadných vakcín evidenci chovatelů (jméno, adresa, telefonní číslo) a očkovaných zvířat (jméno, druh, plemeno, pohlaví, číslo čipu). Veterinární lékař má povinnost provést záznam o očkování (název vakcíny, šarže, výrobce, datum, razítko veterinárního lékaře, podpis) do očkovacího průkazu, popř. pasu, a pokud chovatel nedisponuje žádným průkazem, vydat mu očkovací průkaz s výše uvedenými údaji o vakcíně a aplikaci, včetně čísla čipu, jde- -li o psa. Zároveň je veterinární lékař povinen tyto údaje sám archivovat, a to po dobu pěti let (viz zákon o léčivech).

d) Pravidla pro likvidaci nebezpečného odpadu. Veterinární lékař musí být při hromadných vakcinacích vybaven dostatečným množstvím jednorázového materiálu (jehly, stříkačky). Tento musí veterinární lékař po jeho použití v souladu s odpadovou legislativou na místě nashromáždit, uskladnit a poté bezpečně zlikvidovat.

Legislativní komise doporučuje, aby byl veterinární lékař v rámci těchto akcí vybaven léčivy ke zvládnutí alergické reakce či anafylaxe na očkování, a byl tak schopen poskytnout zvířeti první pomoc. Veterinární lékař musí být taktéž vybaven čtečkou čipů.

V souvislosti s blížící se Centrální evidencí psů, která je součástí současné novely veterinárního zákona, se stane hromadná vakcinace, co do organizace a administrace, poměrně náročnějším úkonem, než byla doposud. Čas ukáže, jak se s těmito výzvami veterinární lékaři provádějící hromadné vakcinace psů a koček dokáží vypořádat.

15_vakcinace

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce