Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jak zaujmout a udržet si veterináře v koňské praxi (III. část)

15.11.2021
  Časopis Zvěrokruh 11/2021
     Pro praxi
 

21_Kalova 22_horakova

Překlad: Lucie Kalová, Hana Horáková

Text: Amy L. Grice


 

Veterinární lékaři, specialisté na medicínu koní, intenzivně mluví o potřebě změn. Někteří z nich nám dali možnost nahlédnout, proč a jaké věci je potřeba změnit. Pokračování z předchozích čísel.

Vzdělávání majitelů

Je potřeba zvýšit respekt majitelů koní k veterinárním lékařům. Oslovování křestním jménem, poskytování osobních telefonních čísel, dostupnost 24/7/365 bez omezení, ho jen snižují. Rovněž ochota majitelů naslouchat všeobecným praktikům, byť nemají dostatek odborných znalostí, nesvědčí o respektu ke koňským specialistům.

Veterináři neúčtují adekvátní ceny nebo nenastaví profesionální hranice, neboť se obávají, že by tkvůli tomu přišli o klienty. Tím udržují kult nedostatečného finančního ohodnocení. Jak jeden dotazovaný poznamenal: „Musíme vytvořit společnost, kde si koňských veterinářů váží. Účty musí být placeny včas a úplně. Probírání otázek majitelů musí probíhat jako placená konzultace. Veterináři musí zamezit tomu, aby jim klienti diktovali, jak mají léčit. A také se potřebují přestat bát, že o klienty přijdou. Mít špatného klienta, který neplatí účty, je horší, než nemít tohoto klienta vůbec.“

„Jsou kliniky, které mají ve smlouvě, že pokud klienti nezaplatí, společníci taky peníze nedostanou. Ale tím je dovoleno klientům vyhnout se placení a zároveň veterináři nemohou odmítnout veterinární péči nebo tyto klienty vyhodit. Tak kdo je tu potom potrestán?“

Důvody „proč“ pracovat

Juan Samper, DVM, PhD, DACT, bývalý děkan pro studium a akademické záležitosti College of Veterinary Medicine na Floridské univerzitě, mluvil o výzvách a možnostech koňské praxe na přednášce BEVA v roce 2018. Zdůrazňuje významné nedostatky ve vzdělávání, zvyšování stresu a demografické změny v oboru.

Jak říká: „Generace tisíciletí pracuje proto, aby mohla žít, ne proto, aby žila prací“. Tato skupina se soustředí na výsledky a hledání hlubšího smyslu jejich práce, jež by jim mohlo pomoci v této profesi zůstat.

Nemožnost konkurovat

Dalším faktorem, který vytlačuje veterináře z koňské praxe je zvyk nekonkurovat. V USA, doktor, který opustí praxi, nemůže pracovat v okruhu 50 mil od kterékoliv praxe vlastněné společností, která ho zaměstnávala. Tato zažitá zvyklost je velmi rozšířená. Poté, kdy se v koňské medicíně začaly objevovat sdílené praxe, se situace ještě zhoršila.

Pokud se veterináři někde usadí kvůli zaměstnání, koupí dům, jejich partneři zde mají také zaměstnaní a jejich děti chodí v místě do školy, potom zvednout kotvy a přestěhovat se kvůli změně není snadné. Je mnohem jednodušší nechat se zaměstnat v nemocnici pro malá zvířata. Kdo jednou okusí vysoké platy, méně pracovních hodin a minimum pohotovostních služeb, ten se už do koňské praxe nevrátí.

Jak jedna veterinářka řekla: „Vždy mi bude chybět práce s koňmi, ale nikdy mi nebude chybět práce, kterou jsem dělala.

„Take home message“

Proto, abychom se v tomto oboru posunuli vpřed, bude potřeba inovativních nápadů, flexibility, rodinné a přátelské nastavení, zkrácení pracovního času, vyšší platy, vzdělávání klientů, lepší podpora a vzdělávání nových absolventů, zlepšení internshipů a urovnání cen.

Uznání a osvětlení těchto záležitostí umožní lidem v koňské veterinární praxi se spojit a vybudovat lepší, uspokojivější život pro koňské lékaře.

Zpětná vazba „Decade One“

Skupinu „Decade One“ tvoří veterináři, kteří jsou v praxi prvních deset let, vytváří lokální sdružení, a sdílejí informace a poznatky. „Decade one“ tak vytváří zpětnou vazbu pro potřeby koňského specializace.

 
„Veterináři neúčtují adekvátní ceny a nenastavují profesionální hranice, protože se obávají ztráty klientů“
 

Vybrané citace z diskusí:

• Je potřeba dobré předávání zkušeností

• Kolegialita

• Zaměstnání u společnosti, která podporuje stanovení pracovních limitů a péči o duševní zdraví

• Společnosti, které reagují na klientova očekávání

• Větší spolupráce v oblasti reprodukce, aby se vyvážil narůstající počet laiků, kteří se školí v reprodukčních technikách

• Spolupráce při pohotovostech a sdílení pohotovostního telefonu

• Zkrácení ordinačních hodin

• Navýšení cen za ošetření či konzultaci

• Zvýšení platů

• Zamyslet se nad tím, že ztráta respektu ke vzdělání a dovednostem veterinářů vedla k navýšení počtu nespecializovaných praktiků a a online lékárnám

• Nedovolovat oslovování jménem bez titulu

• Internshipy musí být výhodné oboustranně

• Potřeba výborného vedení hned po odchodu ze školy vs internship

• Pozvednutí hodnoty veterináře v povědomí klienta

• Minimalizovat nepřátelské vztahy s ostatními veterináři – potřeba být kolegy, ne konkurenty

• Redukovat nedostatky ve vzdělávání

• Omezit nutnost volit mezi rodinou a kariérou u koní

• Zintenzivnit zdokonalování v praktických dovednostech, které se nenaučili ve veterinární škole

• Veterinární školy aktivně zrazují od práce u koní

• Vzdělávat komunitu kolem koní o hodnotě a krátkověkosti veterinářů

• Starší majitelé praxí stále odolávají změnám

• Majitelé koní utratí spoustu peněz na jiné věci pro koně, ale vadí jim zaplatit za veterinární péči

• Vyrovnávání platů méně vydělávajícím mladým kolegům

• Studenty je potřeba učit na základě řešení problémů a používat externí zdroje informací

• Většina z této generace si nikdy neudržela stálou práci, protože jejich úspěšnost byla podmíněna úmornou dřinou

• Ambulantní péče je velmi neefektivní – je potřeba, aby hodně vydělávala

• Vzdělávání o generačních a genderových odlišnostech

• Zlepšit modelování:

1) Stáže v menších praxích mnohem více připomínají, co budou internisti zažívat, až jednoho dne vstoupí do praxe

2) „opravdové“ veterinářky na veterinárních školách – úspěšné ženy pracující v modelu, který umožňuje žít život i mimo praxi

• Pochopit svou hodnotu – zvednout ceny

• Porozumět byznysu

• Pochopit, jak vaše práce souvisí s vaší odměnou

• Ponechat si kontrolu nad rozvrhem – ponechat si více možností, nebýt nepostradatelní a zároveň málo důležití

• Zvýšit povědomí klientů o veterinární medicíně

• Nemožnost konkurovat vede mnohé do praxe malých zvířat

• Lepší, upřímnější vedení, zastavme chození do známých praxí kvůli egu

• Nastavení úspěchu s velkým Ú nás navádí do situací, které nám spíš škodí

• Nezkoušet zapadnout do stereotypu starých praxí

• Žít své sny

• Založit svou vlastní praxi

• Potřeba modelových situací, které odpovídají dnešním absolventům – ženy, matky

• Udělat si finanční plán dřív, než nastoupíte do školy

• Mnoho mladých dospělých předtím nikdy nemělo práci a muselo si poradit bez pomoci rodičů

• Životní a finanční dovednosti

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce