Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Letem veterinárním světem

Zvěrokruh 1/2022 09.01.2022
  Časopis Zvěrokruh 1/2022
     ZAJÍMAVOSTI
 

38_Letem

 

30_Polak-Martin

Letem veterinárním světem

Přeložil: Martin Polák


 

Hirudoterapie (léčba pijavicemi) pro léčbu obstrukce horních cest dýchacích u psa

Hirudoterapie je používána při léčbě venózní kongesce nebo pro léčbu tkání, které trpí sníženou perfuzí a následně špatným hojením. Jejich využití pro léčbu syndromu akutní dechové tísně z důvodu makroglosie v důsledku sublinguálního hematomu je popisovanou metodou v humánní medicíně. Krvácení v oblasti krku může vést ke vzniku sublinguálního hematomu a následné obstrukci dýchacích cest.

Syndrom akutní dechové tísně u psů může vyžadovat okamžitou diagnostiku i terapii spojenou s endotracheální intubací. U lidí bývají příčinou krvácení koagulopatie, neoplazie, infestace parazity, střelné rány nebo jiná závažná traumata. U psů bylo popsáno pouze pár studií, kdy příčinou hemoragií byla intoxikace rodenticidy s následnou koagulopatií a trombocytopenie.

Případ popisuje léčbu akutní dechové tísně u desetiměsíční kastrované feny mastiffa. Klinickým vyšetřením byl zjištěn deseticentimetrový otok měkkých tkání na pravé ventrální straně krku a pohmožděniny v okolí rostrální části mandibuly. Vzhledem k výrazné dušnosti pacienta bylo přistoupeno k endotracheální intubaci. Otok měkkých tkání krku spojený s přítomností sublinguálního hematomu byl příčinou dyspnoe. Kompletní vyšetření krve odhalilo zánětlivý leukogram s eosinofilií bez nálezu koagulopatie. Kontrastní CT vyšetření hlavy, krku a hrudníku ukázalo výrazný otok jazyka a měkkých tkání v proximální třetině krku obturující pharynx. Příčinou této obstrukce byly hemoragie. Následné vyšetření plic spolu s bronchoalveolární laváží současně poukázalo na přítomnost eosinofilní bronchopneumopatie. Pacientovi byla podána antibiotika spolu s kortikoidy a byl udržován zaintubovaný pomocí propofolu a fentanylu po dobu prvních osmnácti hodin. Tato terapie nevedla bohužel k žádnému efektu. Vzhledem k masivnímu otoku krku a riziku reobstrukce nebyla provedena tracheostomie a bylo přistoupeno k hirudoterapii.

Medicinální pijavice byly použity na otok měkkých tkání v oblasti krku a sublinguální hematom. Pro použití v oblasti otoku krku bylo nutné provést drobné kožní incize, které nebyly nutné v oblasti sublinguálního hematomu. Jakmile se pijavice nalily krví (po 15–20 minutách), byly odstraněny z těla pacienta. Krvácení z míst, kde byly přisáty, pokračovalo ještě po dobu několika hodin. Sublinguální otok ustoupil za 6–8 hodin po ukončení hirudoterapie. Vzhledem ke zlepšení stavu mohl být pes po 44 hodinách extubován a následně propuštěn do domácí péče. Přesnou příčinu vzniku obtíží se nepodařilo objasnit. Hirudoterapie byla ovšem úspěšně využita jako komplementární léčba při léčbě syndromu akutní respirační tísně a vedla k rychlému ústupu otoku a obstrukce dýchacích cest.

Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Volume 31, Issue 5, September/October 2021

Bezpečnost časné hydroterapie u psů po thorakolumbální hemilaminektomii

Retrospektivní studie, která sesbírala údaje z referenčního pracoviště ve Švédsku z let 2014–2020, poukázala na to, že časná hydroterapie může vést ke vzniku pooperačních komplikací u psů po hemilaminektomii. Ve studii bylo zahrnuto 83 psů s akutním nebo chronickým výhřezem thorakolumbální meziobratlové ploténky. U všech těchto pacientů bylo provedeno neurologické a CT nebo MRI vyšetření pro lokalizaci problému s následnou hemilaminektomií a laterální fenestrací postiženého meziobratlového disku. Pooperační péče zahrnovala multimodální analgezii (NSAIDs, opioidy, příp. gabapentin) spolu s managementem močového měchýře.

Hydroterapie byla u většiny pacientů zahájena druhý den po operaci. U pacientů s těžkou paraparézou/paraplegií byla prováděna pouze hydroterapie (plavání s plovací vestou), zatímco u pacientů, kteří již byli schopni (sami nebo s podporou) stát, byla prováděna hydroterapie v kombinaci s běžicím pásem. Doba trvání hydroterapie byla závislá na tom, jak dobře pes vodu toleroval, ale běžně se pohybovala mezi 3–5 minutami a byla prováděna 2x denně. Pacienti byli propuštěni do domácího ošetřování, pokud byli schopni spontánně močit a mohla jim být poskytnuta dostatečná analgezie v perorální formě.

U 26 pacientů se objevily pooperační komplikace. Minoritní komplikace zahrnovaly infekci operační rány (n = 5), infekci močového traktu (n = 1) a průjem (n = 4). Majoritními komplikacemi v této studii byly eutanazie (n = 13), akutní dermatitida (n = 1), absces míchy (n = 1) a extruze disku (n = 1). Příčinou eutanazie byla močová inkontinence, přetrvávající neurologické postižení, progresivní myelomalacie, perzistentní bolestivost, agresivita a objevení celulitidy a tvorba abscesu na pravém koleni z neznámé etiologie.

Většina těchto komplikací nebyla pravděpodobně způsobena časnou hydroterapií, ačkoliv se to nedá vyloučit. Časná hydroterapie mohla být ovšem příčinou závažné infekce operační rány u jednoho pacienta a mohla vést také k další extruzi původně operovaného disku u jiného psa.

Journal of Small Animal Practice (2021), Volume 62, Issue 12, December 2021

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce