Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Letem veterinárním světem

Zvěrokruh 3/2022 14.03.2022
  Časopis Zvěrokruh 3/2022
     ZAJÍMAVOSTI
 

38_Letem

 

27_Nejedlikova  28_Polak-Martin

Letem veterinárním světem

Připravili: Lucie Nejedlíková a Martin Polák


 

Přátelství psa a člověka na molekulární úrovni

Pravděpodobně jste slyšeli (a viděli), že majitelé psů často vypadají trochu jako jejich mazlíčci. I když to může být skutečně náhoda nebo psychologický jev pramenící z lidské inklinace k podobnu, výzkum ukázal, že existuje větší podobnost mezi genomem člověka a psa než u genomu člověka a myši! Podobnost mezi lidmi a psy tedy existují i na molekulární úrovni. Podporuje to i fakt, že více než polovina dědičných chorob, které postihují psy, se vyskytuje i u lidí – epilepsie, svalová dystrofie, hluchota, srdeční choroby, cukrovka 1. typu a rakovina prostaty.

Protože mnoho nemocí psů a lidí má podobnou fyziologii, příznaky a reakci na terapii, mohou psi posloužit jako modely těch lidských nemocí, které se přirozeně vyskytují u obou druhů. Tudíž výsledky výzkumu těchto nemocí mohou být užitečné nejen našim mazlíčkům, ale i lidem! Nejsou zde žádná etická dilemata jako u experimentálně vyvolaných nemocí u zvířat, protože nemoc se u psů vyskytuje přirozeně a je třeba ji léčit.

Velké naděje se vkládají do výzkumu různých druhů rakoviny, které se vyskytují u psů a lidí. Psi žijí ve stejném prostředí jako lidé a jsou vystaveni stejným faktorům prostředí, proto je možné, že při dědičné predispozici je podobný původ těchto onemocnění psů i lidí.

Abychom nezůstali jen u teorie, přinášíme i příklad, kdy je nemoc psů použita jako model pro nemoc člověka. Konkrétně se ukázalo, že stejný gen je spojen s dědičnou formou epilepsie u psů a lidí známou jako nemoc Lafora. Onemocnění u lidí začíná mezi 6. a 12. rokem a příznaky jsou epileptické záchvaty a následně progresivní demence. Protože se jedná o progresivní smrtelnou poruchu, výzkum na psech se stejným onemocněním může přispět k pochopení a léčbě onemocnění u obou druhů. Zdá se, že pes opravdu může být nejlepším přítelem člověka – ve zdraví i v nemoci.

Autor: Petra Nižić, Mgr. molekulární biologie

Zdroj: https://veterina.com.hr/?p=52622

Z chorvatštiny přeložila Lucie Nejedlíková.

Sněhová nadílka pomáhá trichinelám

Známe příběhy o lidech ztracených ve sněžných bouřích, kteří přežili ve „sněžných jeskyních“ a v podmínkách velmi nízkých teplot.

Podobná věc se děje i ve světě parazitů, kteří se museli adaptovat na nejkrutější ochlazení tak, aby mohli pokračovat ve svém životním koloběhu. Takovou schopností disponuje i Trichinella britovi, běžný parazit svalů lišek. Tento parazit je schopen přežívat roky ve zcela zetlelé mrtvole zvířete bez jakéhokoli přísunu kyslíku. Nedávna studie ukázala, že vlhkost a nízké teploty jsou pro přežití velmi důležité, což potvrdil i výzkum italských a lotyšských vědců.

Navrhli klec, do které dali mrtvoly lišky a kuny. Jedna část klece byla zcela zasypána sněhem, zatímco ve druhé části byly kadávery vystaveny venkovní teplotě bez sněhové pokrývky. Několikrát v průběhu pokusu byly odebrány vzorky masa pro krmení laboratorních myší. Experiment trval 112 dní. Na rozdíl od vzorků odebraných ze zasněžené mršiny, vzorky holé mršiny neobsahovaly živé larvy, což bylo prokázáno experimentální infekcí laboratorních myší.

Autor: Prof. Dr. Sc. Albert Marincukić, Fakulta veterinárního lékařství Univerzity v Záhřebu

Zdroj: https://veterina.com.hr/?p=90464

Z chorvatštiny přeložila Lucie Nejedlíková.

Prevalence a rizikové faktory FIV a FeLV u zdravých koček v Thajsku

Cílem studie bylo zjistit prevalenci a rizikové faktory těchto dvou virových onemocnění u volně žijících koček v Thajsku. Celkem 260 koček bylo zahrnuto v této studii. Diagnostika FeLV a FIV byla prováděna metodou ELISA pomocí Snap-testů firmy IDEXX.

15/260 koček bylo pozitivních na FIV a 11/260 na FeLV. 1/260 koček byla pozitivně testována na obě infekce.

Prevalence těchto virových infekcí byla nižší, než se v úvodu studie předpokládalo. U FeLV nebyl prokázán žádný rizikový faktor. Oproti tomu u FIV bylo potvrzeno, že se jedná o infekci častěji se vyskytující u starších nekastrovaných venkovních kocourů.

Zdroj: Frontiers in Veterinary Science, Prevalence and risk factors of feline immunodeficiency virus and feline leukemia virus infection in healthy cats in Thailand, Decemeber 2021.

Připravil Martin Polák.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.02. - 24.03.
Kurz Oftalmologie v praxi malých zvířat Brno 24.02. 9:00 - 24.03.2024 17:00
Všechny akce