Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

… letem veterinárním světem

Zvěrokruh 2/2021 22.02.2021
  Časopis Zvěrokruh 2/2021
     Informace - zprávy - výzvy
 

13_letem

Praxe se za času pandemie začínají zbavovat klientů

Podle posledního průzkumu společnosti CM Research začínají přetížené praxe snižovat počet svých zákazníků. Zprávu o tomto trendu podal Carlos Michelsen, výkonný ředitel společnosti.

Zatímco se většina praxí pokouší konvenčními strategiemi na veterinárním trhu posílit, 7 % praxí se naopak snaží svých existujících zákazníků zbavit.

C. Michelsen k tomu říká, že tato situace je bezprecedentní. "Nikdy jsem nezažil, aby veterinární praxe odmítaly klienty. Příčina je především v nadměrném pracovním vytížení, ale významný důvod je také v tom, že chovatelé začínají být agresivní a praxe si vyhodnotily, že nemá význam se jimi zabývat a je lepší je odmítat," dodává Michelsen.

Pracovat za striktních omezení souvisejících s covidem je pro praxe náročné. Ubývá personálu a praxe tak mnohem hůře zvládají pracovní vytížení. To samozřejmě ovlivňuje i kvalitu a dostupnost veterinární péče.

C. Michelsen doplňuje. "Chovatelé jsou často nepříjemní a přitom nároční. Mají naprosto zkreslené představy o pohotovostních službách a akutní péči. Nejvíce to obvykle schytávají zaměstnanci na recepci, kteří musejí brát telefony, vyřizovat požadavky na předpis léků, atd. Mnohé praxe se dokonce obrátily na britskou veterinární komoru (RCVS), aby navrhla způsob ochrany veterinárního personálu před neustálým napadáním a urážkami."

Společnost CM dělala průzkum mezi 1000 britskými veterináři a dále 5000 respondenty z celého světa. Zatímco negativní vlivy pandemie zaznamenali ve všech zemích, jako výrazní pesimisté se jeví veterinární lékaři právě ve Spojeném království. Jen dvěma procentům respondentů se zdá, že je pandemie za námi, a to veterinárním lékařům z Austrálie a Nového Zélandu, kde je nemoc pod kontrolou. I přes vakcinaci si 33 % Britů myslí, že problémy budou pokračovat až do roku 2022, což je nejskeptičtější vize z celé EU.

Ačkoli tržby veterinárních praxí od dob totálního lockdownu opět vyskočily, na úrovni před pandemií zatím zdaleka nejsou. Tento názor sdílí 38 % britských veterinárních lékařů, kteří vydělávají méně než ve stejnou dobu v loňském roce. Práce přibývá, zjevně díky rostoucímu počtu společenských zvířat, jejich delšímu přežívání i náročnějším chovatelům. Covid-19 však situaci dramatizuje, protože se zvyšující se nemocností ubývá personálu. Finanční problémy, nedostatek pracovní síly a rostoucí pracovní zatížení představuje nebezpečnou směs, která výrazně nahlodává psychické rozpoložení veterinárního personálu. Z těchto důvodů uvedlo 44 % veterinárních lékařů, že uvažuje o změně zaměstnání.

(Zdroj: John Bonner. Practices using pandemic to shed problem client - report. Vet times. Publikováno 4. ledna 2021)

BVA apeluje na chovatele, aby respektovali veterinární lékaře

Britská veterinární asociace (BVA) apeluje na chovatele, aby v době pandemie a přísných nařízení respektovali veterinární lékaře a jejich doporučení.

V Anglii, Skotsku a Severním Irsku byly veterinární praxe požádány, aby omezily svůj servis výlučně na nezbytné zákroky a nutnou péči. To znamená, že elektivní zákroky se musejí odložit a spousta návštěv se musela zrušit.

V prohlášení prezident BVA James Russel řekl, že chovatelé by měli respektovat klinické zhodnocení jejich zvířete veterinárním lékařem či sestrou, které určí, zdali je nutné zvíře neodkladně ošetřit či lze návštěvu odložit. Upozornil také, že chovatelé musejí při návštěvě veterinárních pracovišť dodržovat protiepidemická opatření.

Dr. Russel k tomu poznamenal: "Jde o krizi, ve které je ohrožováno lidské zdraví. Musíme se proto všichni spojit v úsilí situaci vyřešit. Veterinární služby sice fungují dále, ale ve velmi restriktivním režimu. Musíme pacienty selektovat a pokud to jen jde, doporučit ošetření odložit. Snažíme se pomáhat alespoň distanční formou: telefonickou konzultací či posouzením stavu streamováním přes internet. Některé praxe ošetřují zvířata venku.

"Během lockdownu jsme zaznamenávali případy napadání a urážení veterinárního personálu za přijatá opatření ze strany chovatelů. Takovéto chování nelze tolerovat. Vážím si práce všech veterinárních lékařů a sester po celém Spojeném království, kteří svou práci zvládají i v této obtížné době. Chtěl bych vyzvat chovatele, aby respektovali rozhodnutí veterinárního personálu, přijímali jeho klinická hodnocení zdravotního stavu zvířat a na veterinárních pracovištích dodržovali přísná protiepidemická opatření," dodává Dr. Russel.

(Zdroj: Paul Imrie. BVA appeal to owners to respect vet teams. Vet times. Publikováno 8. ledna 2021)

Briti se při lockdownu upínají na svá zvířata

V průzkumu od společnosti Purina se ukázalo, že chovatelé ve Spojeném království se v pandemické krizi upínají na svá zvířata, která jim toto období pomáhají zvládat. Třetina z nich (33 %) se přiznala, že běžně se svým zvířetem mluví, 73 % z nich uvedlo, že si myslí, že jim jejich zvíře rozumí, a 43 % respondentů vypovědělo, že jim jejich zvíře pomáhá zvládat stres z protiepidemických opatření. Více než 30 % chovatelů navíc uvedlo, že jim zvíře významně pomáhá udržet si duševní zdraví.

Psycholog Jo Hemmings k výsledkům společnosti Purina dodává: "Hovory, které vedeme se svými zvířaty, jsou nejen zcela v pořádku, ale navíc nám pomáhají uchovat si duševní zdraví. Pomáhají nám ventilovat naše obavy a trápení. Když své frustrace vyslovíme nahlas a cítíme, že zvíře nás vnímá, pomůže nám to jejich negativní účinek na našich psychiku snížit. Není důležité, že zvíře nereaguje nějakou vtipnou glosou; důležité je, že poslouchá, vyjadřuje bezpodmínečnou lásku, vrní či mává oháňkou. Průzkum společnosti Purina ukázal na spoustu benefitů, které nám soužití se zvířaty přináší: zlepšuje naši psychiku, pomáhá nám účinněji relaxovat a překonávat pocity osamělosti."

 

(Zdroj: Paul Imrie. Brits to pets for lockdown support - survey. Vet times. Publikováno 17. prosince 2020)

Přeložil a zkrátil: Martin Grym

 

17_grym

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce