Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

… letem veterinárním světem

Zvěrokruh 10/2020 24.10.2020

13_letem

Veterináři hledají zdroj příští pandemie

Veterinární lékaři z Univerzity v Kalifornii v Davisu získali 6 milionů liber na výzkumnou činnost v Peru a v Ugandě s cílem snížit riziko další virové pandemie. Tato jedna z nejprestižnějších veterinárních fakult bude zkoumat vznik nových virů a jejich šíření v prostředí zranitelných pralesních oblastí.

Grant veterinární fakultě v Davisu udělil Národní institut pro alergie a infekční onemocnění (NIAID), který provádí expertní výzkumy způsobu vzniku a šíření nových virů z divokých zvířat na lidi v deštných pralesích Amazonie a v oblasti povodí řeky Kongo.

Nově zřízené výzkumné centrum se má zaměřit na tyto dva regiony s cílem zvýšit celkovou připravenost na nové hrozby virových pandemií. Udělený grant je jeden z deseti finančních pobídek Institutu NIAID, který si klade za úkol vybudovat celosvětovou síť center zaměřených na výzkum nově vznikajících virových pandemií.

Multidisciplinární týmy každého z center budou provádět výzkum místních patogenů a jejich hostitelů, studovat přenos patogenů, patogenezi a imunologické reakce hostitelských organismů, vyvíjet reagencie a diagnostické testy v zájmu zlepšení detekce nově vznikajících agens a jejich vektorů. V Peru a Ugandě budou veterinární lékaři spolupracovat s místními odborníky.

Christine Kreuder Johnsonová - ředitelka epizootologického centra při Univerzitě v kalifornském Davisu - k projektu říká: "Naše centrum přináší společně s předními experty na nové infekční nemoci přístup, který se označuje jako One Health. Když se svět vzpamatovává z pandemie covid-19, nesmíme polevovat v bdělosti. Musíme zintenzivnit mezinárodní spolupráci ve výzkumu virových infekcí a na problematiku se dívat komplexně - zkoumat nemoci člověka, zvířat a vlivy prostředí jako jeden celek."

Výzkumné týmy jsou složeny s epizootologů, epidemiologů, virologů, entomologů a veterinárních lékařů specializovaných na nemoci volně žijících zvířat, kteří zkoumali virus Zika, epidemii horečky Dengue v Latinské Americe, Africe i Asii, virus Eboly v Africe a koronaviry v Asii a Africe.

(Zdroj: James Westgate. Vets to lead search for next potential pandemic. Vet times. Publikováno 2. září 2020)

Už zase beru studenty

Restrikcemi souvisejícími s pandemií covid-19 byli postiženi nejen studenti posledních ročníků veterinárních fakult, ale i studenti nižších ročníků. Velký problém byl především propad v získávání odborné praxe, která je v rámci studia povinná a podmiňuje se jejím absolvováním postup do dalších ročníků, resp. úspěšné absolutorium fakulty.

Veterinární praxe pro malá zvířata byly buďto zavřené nebo pracovaly v omezeném provozu, a i studenti, kteří potřebovali nějaký čas strávit ve faremních chovech, hledali uplatnění jen obtížně.

Moje praxe ale byla v průběhu první covidové vlny dost přetížená, měli jsme opravdu hodně pacientů. Zaměřil jsem se proto na nábor studentů a vzájemnou výpomoc - já jim umožním praxi a oni mně pomůžou ve svízelné situaci, ve které se každá praxe v důsledku pandemie ocitla.

 

Někteří zaměstnanci museli odejít do karantény nebo se léčili, proto jsem "brigádníky" velmi potřeboval. Sehnal jsem studentku, která u nás pracovala již v době předcovidové, a musím říci, že v době krize byla nenahraditelná. Situace v Británii byla naštěstí taková, že vzhledem k pečlivým ochranným opatřením nemusel jít personál do karantény v případě, že kliniku navštívil někdo pozitivní na koronavirus. Studenty jsme žádali, aby na praxi nechodili, pokud jim není dobře. Při vstupu na pracoviště jsme jim bezkontaktně měřili teplotu.

 

27_letem

 

Kolegové ve faremních praxích měli situaci se studenty obtížnější, neboť přejíždění z farmy na farmu v jednom autě společně se studenty nebylo epidemiologicky bezpečné. Studenti tak byli vyzýváni, aby jezdili pokud možno svým autem. Tím se ale eliminovala možnost probírat v průběhu cestování jednotlivé případy, což bylo především pro studenty nemilé.

Já jsem naopak shledal přítomnost studentů extrémně užitečnou. Museli jsme totiž v rámci preventivních epidemiologických opatření vyšetřovat zvířata bez přítomnosti jejich majitele, což představovalo vyšší nároky na pomocný personál. A zde se ukázali studenti jako neocenitelní pomocníci. Pro mě bylo výhodou, že mi zvíře přidrželi a pomáhali s jeho manipulací, já jim na oplátku mohl nabídnout více praktických úkonů, které si díky nepřítomnosti majitele mohli v klidu a bez jeho přísného a nedůvěřivého pohledu v relativním klidu vyzkoušet.

Osobně jsem si vyzkoušel, že v případě krize mohou studenti představovat opravdu neocenitelnou pomoc. Jako jedna profese musíme hledat z každé sebeobtížnější situace východisko, a já jej našel ve studentech. Měli bychom si uvědomit, že odmítání studentů se může v budoucnu obrátit proti nám samotným - proti stávajícím praktikům. Nebudou-li mít studenti dostatečnou praxi, nebudou z nich kvalitní absolventi, a tím ani kvalitní budoucí a potenciální zaměstnanci.

Nestavme se proto k nedostatečné praxi studentů, jako by to nebyl "náš problém". Je to náš problém a musíme se snažit jej vyřešit. Zachraňujeme tím naši profesi a zachraňujeme tím sebe.

(Zdroj: Jordan Sinclair. Starting to take on students again. Vet times. Publikováno 2. září 2020)

Martin Grym

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce