Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

… letem veterinárním světem

Zvěrokruh 9/2020 23.09.2020

13_letem

Průzkum odhaluje škálu problémů s padělanými léky na internetu

Nový průzkum ukázal, že jeden z deseti chovatelů nevědomky kupuje pro své zvíře na internetu padělaný "fake" lék. Průzkum, který prováděla skupina pod názvem Seresto flea and tick control collar, shromáždil odpovědi od 2000 chovatelů psů a koček. Dvanáct procent z nich si myslí, že jim byl zaslán padělek veterinárního léčiva, ale nikam to nehlásili.

Průzkum zjistil, že jeden z deseti chovatelů byl podveden tím, že mu byl po online zakoupení nějakého léčiva zaslán padělek; že 87 % chovatelů si alespoň jednou koupilo nějaké léčivo pro své zvíře v internetovém obchodě, o kterém je známo, že prodává padělky; že 62 % chovatelů nebylo schopno rozeznat rozdíl mezi originálem a padělkem - primárně kvůli chytré taktice uplatňované ilegálními obchodníky; že úřady stáhly z internetového trhu v roce 2020 ze seznamu veterinárních léčivých přípravků více než 500 položek.

Rory Cowlam, veterinární lékař a zástupce skupiny Seresto, k tomu říká: "Je mi smutno z toho, že existují tací, kteří se snaží zneužít snahy chovatelů koupit pro své zvíře to nejlepší. Je velmi důležité, aby chovatelé přemýšleli o tom, kde si koupí veterinární léčivo. Každý chovatel by si měl ověřit, jestli je konkrétní prodejce akreditován. Není na škodu při koupi nějakého přípravku nejdříve navštívit oficiální webové stránky výrobce požadovaného léku a přesvědčit se, který prodejce s výrobcem spolupracuje."

(Zdroj: James Westgate. Survey shows scale of fake online meds problem. Vettimes. Publikováno 28. července 2020)

Direktorát pro veterinární léčiva poprvé nabízí praxi pro studenty

Direktorát pro veterinární léčiva (VMD, britská obdoba místního ÚSKVBL) nabízí studentům možnost "extramurální" pregraduální dvoutýdenní praxe v sídle úřadu v Surrey. Praxe je určena pro šest studentů z posledních dvou ročníků veterinárních fakult. Jde o novou inciativu úřadu a cílem praxe je seznámit studenty s činností a významem úřadu, včetně dopadů této činnosti do klinické praxe.

Praxe se bude sestávat z přednášek a workshopů, včetně seminářů, které povedou sami studenti. Za dva týdny se studenti seznámí s chodem a činností Direktorátu; získají vhled do struktury úřadu, který se sestává z mnoha týmů, z nichž každý pracuje na něčem jiném; seznámí se s legislativními požadavky a autorizačními procedurami, kterými musí projít každý nově registrovaný veterinární léčivý přípravek; získají přehled o požadavcích na kvalitu, bezpečnost a účinnost veterinárních léčivých přípravků; budou uvedeni do problematiky generických léčiv, seznámí se s prováděním klinických testů; krátce budou informováni o nových způsobech léčby a krevních bankách; budou poučeni o správném předepisování léčiv a jejich odpovědném používání, včetně certifikace testů na zvířatech v praxi.

(Zdroj: James Westgate. First EMS placements on offer with VMD. Vettimes. Publikováno 21. července 2020)

Veterinární školy jsou si jisté přísunem nových studentů

Britské veterinární fakulty zůstávají přesvědčeny, že koronavirus nenaruší zájem mladých lidí o studium veterinární medicíny.

 

10_letem

 

Během lockdownu byl celý vzdělávací systém pod velkým tlakem. Všech 13 univerzit ve Spojeném království čelilo vážnému a velmi reálnému nebezpečí insolvence, dokud jim vláda nenabídla pomocnou ruku. Útlum sociálních kontaktů ve spojitosti s epidemií infekce SARS-CoV-2 měla za následek výrazný úbytek zahraničních studentů, stejně jako velké finanční ztráty plynoucí se zavření vysokoškolských kolejí, menz a konferenčních budov.

 

I přes tyto velmi nepříznivé faktory zaznamenávají veterinární školy neutuchající zájem ze strany budoucích studentů. Veterinární fakulta Univerzity v Nottinghamu vytvořila duální příjímací systém, díky němuž byla jedna část uchazečů v přijímacím procesu v dubnu a druhá bude v září. Přesto zájem mladých lidí o studium veterinární medicíny trvá - v každé z těchto skupin je 150 lidí a mnozí z nich budou prvními studenty, kteří se vrátí do normální prezenční výuky poté, co se v červnu po lockdownu opět obnovil život v univerzitním kampusu.

Děkan veterinární fakulty, Gary England, k tomu dodává: "Nezaznamenali jsme žádný negativní dopad koronaviru na zájem o studium a já pevně věřím, že veterinární fakulty v UK dokáží nasytit potřeby trhu i našimi místními absolventy. Díky pokročilým IT technologiím jsme dokázali šířit nahrané přednášky mezi studenty, takže nějaký velký zásah do výuky a vzdělávání pro nás lockdown nebyl. I nyní máme vše dobře připravené. Někteří přednášející aktualizovali své přednášky a nahráli je, takže studenti mohou být vyučováni online."

Návrat studentů přijatých v dubnu umožní normální výuku v těch oblastech, kde nelze vyučovat distančně: čili především v oblasti propedeutiky, kde je kontakt se zvířaty nutný. Studenti se také musejí seznámit s bezpečností práce se zvířaty ještě předtím, než s nimi přijdou do blízkého kontaktu.

Výuka bude rozdělena na praktickou část a část teoretickou, ve které se budou využívat distanční formy výuky tak, aby bylo v daný čas v budovách školy co nejméně studentů a umenšilo se tak epidemiologické riziko. Podobná opatření přijaly i další veterinární fakulty v UK, včetně RVC (Královské veterinární fakulty), kde situaci komentuje děkan Stuart Reid.

Profesor Reid k tomu říká: "Ačkoli si nemůžeme být stoprocentně jistí tím, jak bude vypadat situace 28. září, zůstáváme optimističtí a s námi i zbytek britských fakult. Je to pro nás samozřejmě zcela nová situace: musíme některé skupiny studentů udržet mimo kampus až do roku 2021. Těm budeme poskytovat online výuku. Je nutné, abychom byli velmi kreativní, a já smekám před našimi pedagogy, že v průběhu léta vše připravili tak, aby to fungovalo. Překlopit celou výuku do online formy není jednoduché. Jsme nicméně připraveni přijmout tuto výzvu a úspěšně se s ní vypořádat."

(Zdroj: James Westgate. Vet schools confident in sustaining grad supply. Vettimes. Publikováno 22. července 2020)

Přeložil a zkrátil: Martin Grym

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce