Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

… letem veterinárním světem

Zvěrokruh 6/2020 23.06.2020

13_letem

Veterinární výzkum je v hledání vhodného léčiva na covid-19 ignorován

Americký expert na kočičí koronavirus říká, že poznatky o koronaviru jsou ve veterinárním medicíně mnohem dále, než je tomu v humánní medicíně. Přesto humánní výzkum s modelovým zvířecím koronavirem nepočítá.

Britská vláda se snaží zajistit vývoj vakcíny a léku na covid-19. Americká vláda vydala povolení v nezbytných případech použít remdesivir, který je určen k léčbě Eboly. Také v Británii se lék zkouší, ačkoli výsledky bude obtížné vědecky interpretovat. Ve veterinární medicíně se přitom ověřuje lék na FCoV (felinní koronavirus vyvolávající FIP) již několik let.

FIP vykazuje nízkou prevalenci, ale jde většinou o létální onemocnění, u něhož je vakcinace nespolehlivá. Vývoj nemoci je často nepředvídatelný. Jeden z nejpovolanějších odborníků na FIP - Dr. Niels Pedersen z Univerzity v Kalifornii v Davisu publikoval loni článek, jak lék podobný remdesiviru úspěšně léčí FIP. Jde o analog nukleosidu GS-441524 a Dr. Pedersen věří, že těchto poznatků by šlo v nynější krizi využít. Stěžuje si ale, že je ignorován: "Veterinární medicína se všemi svými bohatými zkušenostmi týkající se koronaviru je jednoduše přehlížena, a to škoda. Veterinární lékaři plně věří konceptu "jednoho zdraví", ale zdá se, že humánní medicína to ve skutečnosti vážně nebere. Virus FIP a SARS-CoV-2 jsou příbuzné viry. Jak virus FIP tak felinní enterální koronavirus by mohly být modelovými příklady pro vývoj vakcíny i léku na covid-19."

Dr. Pedersen dodává: "Firma Gilead (americký výrobce léku remdesivir) zvýšila potenci látky GS-441524 tím, že přidala jednu fosfátovou skupinu. Aby tuto fosfátovou skupinu ochránila a umožnila pomocí ní průnik léčiva do buněk, obklopila jí alkylovými a arylovými skupinami. A právě tento chráněný monofosfát GS-441524 je remdesivir."

"Jakmile lék vnikne do buněk, buněčné esterázy odštěpí alkylové a arylové skupiny, čímž se zpřístupní monofosfát GS-441524. Ten se pak fosforylací aktivuje na analog adenosinu, který blokuje syntézu virové RNA."

Dr. Petersen zjistil, že GS-441524 je stejně účinný jako remdesivir a ten tedy neskýtá žádnou zvláštní výhodu. Naopak - může být toxický a je také mnohonásobně dražší. "Kdyby bylo po mém, zkoušel bych na lidech paralelně s remdesivirem i GS-441524. Jsem přesvědčen, že účinnost bude stejná a lék bude navíc méně toxický a levnější," dodává Dr. Petersen.

(Zdroj: James Westgate. Vet science "being ignored" in quest for COVID-19 drug. Vettimes. Publikováno: 7. května 2020)

 

Důležitost čipování a role veterinárních sester

Veterinární sestry Sarah Pelletová a Jo Hindeová popisují význam čipování společenských zvířat a nezastupitelnou roli veterinárních sester, které problematiku čipování chovatelům vysvětlují a seznamují je s jeho přínosy.

Podle Národního registru zvířat se ve Spojeném království ročně ztratí tisíce zvířat. Ta jsou buďto ukradena nebo se sama zaběhnou. Výzkumem provedeným v roce 2016 pojišťovnou More Than bylo zjištěno, že 10 % chovatelů již zažilo ztrátu svého zvířete, které bylo ukradeno, zaběhlo se nebo zmizelo z neznámých důvodů.

 

10_letem

 

Z jiné studie, která byla zpracována v roce 2015 a využívala otevřené policejní zdroje, vyplývají podrobnosti o ztracených zvířatech ve Velké Británii. V roce 2015 se podle oficiálních záznamů ztratilo 1670 psů, což odpovídá 5 psům denně, ačkoli toto číslo může být vyšší, protože policejní statistiky obsahují pouze nahlášená, nikoli všechna ztracená zvířata.

Přestože je čipování psů od roku 2016 ve Spojeném království povinné ze zákona, není ještě v roce 2020 ve veterinárních praxích výjimkou, že prezentovaný pacient není čipovaný.

(Zdroj: Jo Hinde, Sarah Pellet. Vntimes, ročník 20, číslo 5, str. 6-9, publikováno 5. května 2020)

Krevní banka pro zvířata stále zachraňuje životy

Krevní banka pro zvířata dodává tolik potřebnou krev pro zvířata i v době pandemie nemoci covid-19, a to díky mobilní jednotce. Mobilní krevní banka nyní funguje pouze z podpory charitativní organizace Petplan Charitable Trust, protože většina veterinárních praxí, která původně krevní banku finančně podporovala, byla nyní nucena přerušit kvůli pandemii koronaviru svojí činnost.

Mobilní krevní banka je speciálně pro tyto účely sestavené nákladní auto, ve kterém mohou psí dárci darovat krev. Jediné, co tato služba vyžaduje ze strany veterinárního pracoviště, je parkovací místo před klinikou. Poprvé se také vyžaduje, aby chovatelé zůstávali po celou dobu odběru krve ve svých autech, zatímco je jejich pes odveden k odběru do nákladního vozu mobilní krevní banky.

Krevní banka byla ve Spojeném království zřízena v roce 2007. Jde o výjimečnou a unikátní formu bezplatné pomoci pro chovatele psů a jejich zvířata. Působí po celém území Spojeného království. Od roku 2007 na vybraných místech organizuje hromadné odběry od psích "dobrovolných" dárců, a to v průměru 4-5 odběrových akcí týdně.

Odebraná krev se pak zpracovává na oddělené krevní buňky a plazmu, přičemž v případě potřeby se následně dodává veterinárním pracovištím, které je pro své pacienty potřebují. Jeden odebraný dárce může zachránit až 4 psí životy.

Ředitelka Krevní banky pro zvířata UK k tomu dodává: "Děláme v současné době vše pro to, aby se i v těchto obtížných chvílích dostala krev k potřebným. Jsme velmi vděční za podporu chovatelů, veterinárních praxí a samozřejmě organizaci Petplan Charitable Trust. Nyní se ukazuje, jak je mobilní jednotka důležitá a že má smysl v této aktivitě pokračovat. Naše zásoby krve se sice tenčí, ale pokračujeme v dodávání krevních produktů všude tam, kde je to potřeba. Chtěla bych všem poděkovat za pomoc i za pochopení, že v současné době poskytujeme služby v mírně omezeném režimu."

(Zdroj: David Woodmansey. Pet bloodbank still saving lives, Vettimes, publikováno: 27. dubna 2020).

Studie založená na důkazech ukazuje dopady pandemie na veterinární praxe

Organizace Small Animal Veterinary Surveillance Network (SAVSNET) zveřejnila studii založenou na důkazech, ve které se shrnují dopady pandemie covid-19 a s ní související distanční opatření na praxe malých zvířat. Jak byly ovlivněny základní oblasti malé praxe, tzn. počet návštěv klientů, počty vakcinací, ale také telemedicínské poskytování veterinárních služeb?

SAVSNET říká, že studie by měla být cenným zdrojem informací pro všechny veterinární lékaře, kteří se ocitli v bezprecedentní situaci: museli vážit svojí zodpovědnost za zdraví svých zvířecích pacientů oproti zodpovědnosti za vlastní zdraví, zdraví svých rodin, svých zaměstnanců a respektu k vládním epidemiologickým opatřením. Ve studii je také analýza nemocnosti zvířat podle zeměpisného hlediska, což umožňuje veterinářům zaměřit se v rizikových oblastech země na prevenci, nejčastěji očkování.

SAVSNET porovnával údaje z 2. března a 19. dubna letošního roku s mediánem studie provedené SAVSNETEM v roce 2019.

Studie zjistila, že přibližně jeden týden po ohlášení vládních opatření klesly počty návštěv klientů v praxích: již dva dny po vyhlášení opatření klesla návštěvnost o 80-90 % oproti normálu.

Co se týče vakcinací, tak jejich počet klesl po vládních nařízeních o 75 %.

Naopak výrazně stoupl počet telemedicínských konzultací, především prostřednictvím rad podávaných po telefonu.

Jakmile britská komora (RCVS) a Britská veterinární asociace vydala pokyny pro chování ve veterinárních praxí, mírně se zvýšil počet vakcinací, ačkoli počet návštěv klientů zůstával nižší než normálně.

Epidemiolog David Singleton z organizace SAVSNET říká, že jednou z velmi zajímavých zjištění studie je poznatek o neuvěřitelné adaptabilitě veterinární branže na změny a podmínky nouzového stavu a snaze poskytovat veterinární péči téměř za každých okolností.

(Zdroj: David Woodmansey. Evidence-based report show distancing impact on practices. Vettimes, publikováno: 1. května 2020)

Přeložil a zkrátil:

Martin Grym

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce