Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Minimální mzda a její zvýšení v roce 2021

Zvěrokruh 12/2020 18.12.2020

Edita Jelínková Hrdličková

Zvýšením minimální mzdy na 15 200 Kč vzroste i mzda zaručená

V minulém čísle jsem řešila zaručenou mzdu a nevěřila, že v současné a nastávající ekonomické krizi dojde do 31. 10. 2020 k opětovnému zvýšení minimální mzdy. Na to samozřejmě navazuje i mzda zaručená, která – jak jsme si psali v minulém čísle – je kategorizována do 8 skupin. Velmi mě potěšily reakce na tento článek, kde jste oprávněně zkoumali v rámci vaší profese, jak správně postupovat v rámci veterinárního lékaře či lékařky, protože ve skupině č. 7 zaručené mzdy je výslovně: finanční expert, expert na marketing, expert IT, programátor – vývoj nových programů a systémů, vyučující na VŠ, lékař, zubař, farmaceut.

 

05_dan

... rčení: Pes, přítel člověka v praxi. Autorka článku: Edita Jelínková Hrdličková se svou šampiónkou

 

Jak vidíte slovo veterinární lékař tam uvedeno není, pouze lékař. Samotnou mě tento nedokonalý zákon, který se od roku 2007 neaktualizoval, zajímal natolik (a to včetně jeho posunu v rámci sankcí a pokut), že jsem si dovolila oslovit inspektorát práce ve věci kategorizace vaší profese, tedy veterinárního lékaře. Ale pojďme na to postupně a začněme od jednoho tématu k druhému:

&Vláda se shodla na zvýšení minimální mzdy od příštího roku, tedy od roku 2021, ze stávajících 14 600 Kč na 15 200 Kč. Dosáhne tak 42,4 % průměrné mzdy. Navýšení o 600 korun je kompromisní variantou. Odbory požadovaly růst o 1400 Kč, zaměstnavatelé chtěli zachovat stávající úroveň.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předložilo čtyři návrhy růstu a to o 400 Kč, 900 Kč, 1400 Kč a o 1800 Kč. Koalice se nakonec dohodla na kompromisu 600 Kč.

Ruku v ruce s růstem minimální mzdy se zvýší i úroveň zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy se uplatňují u zaměstnanců, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a u zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a stanovují nejnižší cenu práce odstupňované podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Pro tyto účely se práce zařazují do 8 skupin a pro každou z nich je stanovena příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy v hodinovém a měsíčním vyjádření.

06_dan

TAK – a co teď, když vidíte výše uvedenou tabulku? Myslíte si, že je to řešení nebo cesta do pekel? V mém případě musí zaměstnanec přinést firmě více než pravidelné ošetřovné, nemocenské, neodpovědnost a neschopnost se vzdělávat (jsem tvrdý realista, ale asi mi dáte za pravdu, že přijmout zaměstnance bude vyžadovat vymakanou personální strategii). A přibude nezaměstnaných. Cesta z chudoby dle mě vede jinudy. Udivují mě argumenty paní ministryně, která zřejmě nikdy nepracovala mimo veřejný sektor. Pro vás podnikatele, a i pro ty, co jsou placeni z našich daní, by mělo být jasné, jak se vydělávají peníze, aby se poté přerozdělily – třeba i bez zásluhy. Proč se neřeší zatížení mezd sociálním a zdravotním, aby se snížila nezaměstnanost? To, co na obrázku níže napsala paní ministryně Maláčová jako argumenty k minimální mzdě, povede k propouštění a v případě, že to podnikatelé ustojí, tak k navýšení ceny výsledného produktu či služby. Takže to zaplatíme zase my všichni. Propad státního rozpočtu to ještě zatíží s tím, že zadlužíme naše další generace.

07_dan

Argumenty, které vidíte v tabulce, kterou jsem použila ze zdroje MPVS, jsou s největší pravděpodobnos.. stvořená z míst, kde nikdo nehospodařil ze svého a na svém. K daňovému balíčku na rok 2021 byl ještě připojen návrh, kterým se ruší tzv. superhrubá mzda a provádí změnu výpočtu daně z příjmů. Návrh počítá se zavedením sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % počítané z hrubé mzdy. Ta doposud byla a je formou zálohové nebo srážkové daně. Druhá zvýšená sazba ve výši 23 % nahradí tzv. solidární přirážku. Touto sazbou budou daněny příjmy nad 141 764 Kč měsíčně, což odpovídá 4násobku průměrné hrubé mzdy v roce 2021. Cílem je, aby nová úprava daní pla.. la od 1. ledna 2021. Daňový balíček nyní míří do závěrečného čtení.

 
DOKUD SI NEUVĚDOMÍME, ŽE MÁME NA VYBRANOU, TAK NA VYBRANOU NEMÁME!
 

Závěrem se vrátím k našemu ožehavému tématu zaručené mzdy, které vás zajímalo v rámci práce veterinárního lékaře a k vyjádření institutu, který tento nástroj aplikuje na podnikatelské subjekty a následně vymáhá pokuty a jeho plnění. Tak jak jsem psala v předcházejícím čísle, při všech okolnostech se nejvíce v rámci vaší profese přibližujete k zaručené mzdě v bodě 7. Pokud se zaměříme pouze na oblast mzdové sféry, tak výše uvedené nařízení vlády dále zaměstnavatelům dává jakýsi „recept“ na odměňování svých zaměstnanců podle druhu sjednaného v pracovní smlouvě. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve svých ustanoveních uvádí, že základní zásadou pracovněprávních vztahů je zásada spravedlivého odměňování zaměstnanců.

Velmi zásadní ustanovení je § 110 odst. 3 zákoníku práce, a to v tom, že zaměstnavatel má odměňovat práci dle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti a posuzovat vzdělání, praktické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídicí náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnosti, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce.

Dále v ustanovení § 111 a § 112 zákoníku práce nalezneme minimální výši mzdy za práci a dále pojem zaručené mzdy za práci. Dle nařízení vlády o zaručené mzdě dává zaměstnavatelům zákonem limit minimální výše zaručené mzdy, čímž se vláda snaží dát zaměstnavatelům na vědomí, že institut je důležitý. Pokud se zaměříme pouze na přílohu tohoto nařízení, tak s ní od roku 2007 vůbec nebylo pracováno, a je opravdu velmi obecná. Uvádí nejčastější druhy prací, se kterými se zřejmě zákonodárci setkávali a již mnoho let nepovažují za důležité přílohu aktualizovat. Pokud nenajdete v příloze nařízené vládou o zaručené mzdě konkrétní název dané profese, tak je vždy velmi důležité zaměřit se na samotný výkon práce a na obecné charakteristiky skupin. Následně je pak potřeba zvolit konkrétní číselnou skupinu, ale vždy tak, aby v ní byla zahrnuta nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější část práce, která bude činit podstatnou část samotného výkonu práce. Proto při stanovení, určení či sjednání mzdy je vždy potřeba používat zdravý rozum, dodržovat pracovněprávní předpisy, a hlavně mít na paměti, že účelem mzdy je odměna za vykonanou práci.

Úvaha na závěr:

Většina lidí pracuje jen proto, aby zaplatili složenky, ale často se ani nezamyslí nad tím, co je baví, a co by skutečně dělat chtěli. Neuvědomují si, že to, co dělají, nemusí dělat. Sami si to vybrali, rozhodli se pro to, a uvěřili tomu, že je to jejich jediná možnost. Dokud si neuvědomíme, že máme na vybranou, tak na vybranou nemáme!

Přeji krásné svátky vánoční,
hlavně zdraví a pevné nervy

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Jana Kouřilová

Zveřejněno: 27.07.2023
Datum stažení: 27.02.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
01.12. - 03.12.
31. Výroční konference ČAVLMZ 01.12. - 03.12.2023
09.12. - 10.12.
Ochorenia chrbtice - Neurochirurgia 09.12. 9:00 - 10.12.2023 17:00
Všechny akce