Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Nekrolog - doc. MVDr. Milan Pavlas, DrSc.

Zvěrokruh 1/2021 23.01.2021
  Časopis Zvěrokruh 1/2021
     Společenská rubrika
 

Za doc. MVDr. Milanem Pavlasem, DrSc.

Dne 3.prosince 2020 náhle zemřel doc. MVDr. Milan Pavlas, DrSc. dožil se 91 let.

Narodil se v Mukačevu, kde navštěvoval základní školu. Před obsazením Podkarpatské Rusi maďarskou armádou se Milan Pavlas s rodiči odstěhoval na Moravu. Po roce 1945 byl jeho otec vyznamenán in memoriam Čsl. válečným křížem. Péči o Milana a jeho sestru nesla jeho maminka. Po roce 1947 oslavenec nejprve maturoval na průmyslové škole a pak na gymnáziu. V letech 1948 až 1952 studoval na VŠV v Brně. Během studia na vysoké škole pracoval Milan Pavlas v letech 1948– 1952 na Farmakologickém ústavu VŠV, který vedl prof. Lebduška, jako volontér demonstrátor, pomocná vědecká síla a asistent. Po absolvování Vysoké školy veterinární v roce 1952 nastoupil jako asistent na Kliniku infekčních chorob, kterou vedl akademik A. Klobouk, a zde pracoval do února 1958. Téhož roku nastoupil na oddělení infekčních chorob Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně, kde pracoval na zpřesnění diagnostiky, prevence a imunoprofylaxe tuberkulózy hospodářských zvířat, zejména skotu. Odborné znalosti si prohloubil studijními pobyty v roce 1959 v NDR v Lipsku, Berlíně, Dessau, Insel Riems, Jeně a v SSSR v Moskvě a Kursku.

V roce 1960 byl přijat za externího aspiranta oboru mikrobiologie a epizootologie a aspiranturu ukončil v roce 1964. Výzkumnou činnost převážně zaměřoval na zpřesnění intra-vitální diagnostiky tuberkulózy a mykobakteriózy u hospodářských zvířat.

V roce 1967 byl pověřen vedením laboratoře pro výrobu tuberkulinů v Havaně. Po návratu z Kuby pokračoval v práci na infekčním oddělení VÚVeL v Brně, kde řešil úkoly zaměřené na objasnění etiologie některých bakteriálních a plísňových onemocnění hospodářských zvířat.

V prosinci 1989 doc. Pavlas obhájil doktorskou dizertační práci na téma: “Zdravotní význam mykobakterií v období po eliminaci tuberkulózy skotu”.

Významné bylo též dlouholeté působení doc. Pavlase jako předsedy Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie VFU v Brně, odkud si jej mohou pamatovat i mladší ročníky jako vždy přátelského nestora. Budeme na něj vzpomínat jako na studnici odborných i životních zkušeností.

Podle textu Pavla Braunera
sestavil Jan Bernardy

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
28.05.
Všechny akce