Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Neurodegenerativní onemocnění Belgických ovčáků

Zvěrokruh 1/2021 23.01.2021
  Časopis Zvěrokruh 1/2021
     Pro praxi - genetika
 

Spongiózní cerebelární degenerace a cerebelární ataxie (SDCA) je dědičné neurodegenerativní onemocnění cerebella postihující plemeno belgický ovčák varianty malinois. Hlavním klinickým příznakem, který se u štěňat objevuje již mezi 4.–8. týdnem věku, je ataxie.

IVANA VÁŇOVÁ

Již v roce 2011 se usuzovalo, že spongiózní degenerace spojená s ataxií u belgických ovčáků malinois má genetickou příčinu. To se potvrdilo v roce 2017, kdy byla u degenerací postižených štěňat z vícero různých chovů objevena příčinná mutace v genu KCNJ10. Tato vrozená vada je bohužel fatální, proto se většinou přistupuje k eutanázii pouze několikaměsíčních štěňat. Není vyloučeno, že se defekt jednou neobjeví také u dalších variant plemene belgický ovčák (tervueren, groenendael, laekenois). U lidí existuje podobné onemocnění způsobené stejnou mutací genu jako SDCA1. Jde o vzácný EAST (nebo SeSAME) syndrom, který se projevuje epilepsií, ataxií, hluchotou a poruchou ledvin.

Příčinou SDCA1 je bodová mutace v genu KCNJ10. Tento gen je důležitý pro udržování klidového potenciálu buněk neuronů tím, že kóduje draselné kanály, které regulují extracelulární draslík. KCNJ10 je exprimován ve tkáni centrálního nervového systému, ledvin, oka a vnitřního ucha. Pokud dojde mutací KCNJ10 k nefunkčnosti draselných kanálů, dojde tím k narušení membránového potenciálu neuronů, což se v důsledku projevuje vznikem neurologických příznaků.

Za subytpem SDCA2 stoji mutace jineho genu, i kdy. klinicke p.iznaky nemoci jsou stejne jako v p.ipad. SDCA1. Gen ATP1B2 koduje ƒŔ-2 podjednotku Na+-K+ ATPazy. Tato pumpa tvo.ena proteiny a jejich podjednotkami se nachazi v membran. ka.de bu.ky a reguluje tok sodnych a draselnych iont. z/do bu.ky, co. je d.le.ite zejmena pro rovnovahu vnit.niho prost.edi bun.k a udr.ovani elektrickeho potencialu bun..ne membrany. Tim je umo.n.n i vznik a .i.eni elektrickeho signalu v nervovych a svalovych bu.kach. Podjednotka ƒŔ-2 je exprimovana p.eva.n. v CNS, konkretn. v moze.ku a jejim hlavnim ukolem je regulace extracelularni hladiny drasliku. Pokud dojde nasledkem mutace genu ATP1B2 k jeji dysfunkci, za.ne se draslik extracelularn. hromadit. D.sledkem naru.eni homeostaze drasliku v CNS jsou neurologicke poti.e (epilepsie, moze.kove dysfunkce).

Histopatologické vyšetření vzorků cerebella postižených štěňat potvrdilo bilaterálně symetrickou spongiózní degeneraci, tkáň mozečku má tak kvůli přítomným vakuolám vzhled houby, a to symetricky po obou stranách. Postiženou strukturou jsou hlavně mozečková jádra, ale podobné vakuolární léze byly u některých štěňat nalezeny i v mozkovém kmeni a v míše.

Hlavním společným znakem u štěňat s degenerací mozečku je ataxie. První neurologické příznaky se začnou objevovat u ani ne dvouměsíčních mláďat, většinou mezi 4,5 – 8,5 týdny jejich věku. Jedná se spíše o akutní nástup klinických projevů jako je klopýtání, ztráta rovnováhy, padání, problémy s chůzí či úplná nemožnost stát ani chodit. Končetiny, zejména pánevní, jsou v postoji či při chůzi doširoka rozkročeny, což štěňatům pomáhá v lepším udržení rovnováhy. U pár případů byly pozorovány křečovité stavy svalů, hlavně po zátěži nebo vzrušení. I přes tyto závažné příznaky jsou jinak mláďata čilá, v dobré tělesné kondici a s normálním vnímáním. Vzhledem ke špatné prognóze a nemožné terapii se i z etických důvodů přistupuje k eutanázii.

U případů SDCA2 byla u štěňat při podrobnějším vyšetření diagnostikována centrální slepota. Ta je v tomto případě zřejmě způsobena nekrózou ve zrakovém centru mozku, protože při histologickém vyšetření oka nebyly pozorovány žádné změny.

SDCA je onemocnění s autozomálně recesivní dědičností, tzn., že postižené štěně získalo mutaci genu od obou svých rodičů (a/a). Heterozygotní štěňata (A/a) získala mutaci pouze po jednom z rodičů a klinické obtíže se u nich neprojeví, mohou však mutaci přenést na potomstvo. SDCA je možné potvrdit genetickým vyšetřením z EDTA krve nebo stěru z bukální sliznice.

14_SDCA- genet

...Histopatologie jader mozečku.

A – belgický ovčák malinois s mutací způsobující SDCA2 (přítomnost vakuol),

B – nepostižený kontrolní jedinec.

Zdroj: Mauri N a kol (2017). A SINE Insertion in ATP1B2 in Belgian Shepherd Dogs Affected by Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia (SDCA2). G3 (Bethesda, Md.), 7(8), 2729–2737. doi:10.1534/g3.117.043018

Reference:

1.Kleiter, M., Högler, S., Kneissl, S., Url, A., & Leschnik, M. (2011). Spongy degeneration with cerebellar ataxia in Malinois puppies: a hereditary autosomal recessive disorder?. Journal of veterinary internal medicine, 25(3), 490-496.

2.Mauri, Nico, et al. "A Missense Variant in KCNJ10 in Belgian Shepherd Dogs Affected by Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia (SDCA1)." G3: Genes| Genomes| Genetics (2016): g3-116.

3.Mauri, N., Kleiter, M., Dietschi, E., Leschnik, M., Högler, S., Wiedmer, M., … Leeb, T. (2017). A SINE Insertion in ATP1B2 in Belgian Shepherd Dogs Affected by Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia (SDCA2). G3 (Bethesda, Md.), 7(8), 2729–2737. doi:10.1534/ g3.117.043018

4.Van Poucke, M., Stee, K., Bhatti, S. F., Vanhaesebrouck, A., Bosseler, L., Peelman, L. J., & Van Ham, L. (2017). The novel homozygous KCNJ10 c. 986T> C (p.(Leu329Pro)) variant is pathogenic for the SeSAME/EAST homologue in Malinois dogs. European Journal of Human Genetics, 25(2), 222-226

5.Svoboda M., Senior D. F., Doubek J., Klimeš J. Nemoci psa a kočky II. díl, vydavatel ČAVLMZ, nakladatel Noviko a.s.2001:1022. ISBN 8090259537

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce