Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Obchodování se štěňaty

Zvěrokruh 12/2020 18.12.2020

SDĚLENÍ SVS – DOPIS

Ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád

Vážení čtenáři Zvěrokruhu,
vážení soukromí veterinární lékaři,

rádi bychom Vás informovali, že jsme v průběhu října byli oficiálně kontaktování Vlámskem (Belgické království), které by rádo s Českou republikou a dalšími středoevropskými státy více spolupracovalo ve věci sdílení informací o obchodování se štěňaty.

Vlámsko a ČR před několika lety uzavřely obecnější dohodu o spolupráci, v níž je jedním z témat zmíněn také obchod se štěňaty a navrhované memorandum má blíže specifikovat spolupráci právě v této oblasti.

Kromě tohoto oficiálního důvodu jsou dalším důvodem této aktivity podle vyjádření vlámské strany také nespokojenost části tamní veřejnosti s podmínkami obchodování se štěňaty ze střední Evropy. Kromě České republiky se má jednat také o Slovensko a Maďarsko. Odhadované množství ročně dovezených šťeňat se má pohybovat okolo 20.000 ročně. Podmínky obchodování nejsou dle Vlámů vždy ideální a původ štěňat bývá v některých případech nejasný.

Jak jistě sami dobře víte, obchod se psy i jinými zájmovými zvířaty je v rámci Evropské unie velmi intenzivní, jedná se o zásilky menšího i většího počtu zvířat.

V rámci naší dozorové činnosti se i my setkáváme se záchyty problematických zásilek, při nichž bývá zjištěno i několik nedostatků najednou.

Na podobné kontroverzní případy dlouhodobě upozorňují také nejrůznější nevládní organizace, ať už tuzemské nebo zahraniční, jejichž tlak v posledních letech sílí. Ruku v ruce s tím roste také zájem veřejnosti o problematiku welfare.

Aby obchodování probíhalo v souladu s platnými pravidly, problematických případů bylo co nejméně a v očích západoevropské veřejnosti došlo k nápravě reputace ČR, je v zájmu nás všech. Rádi bychom tímto soukromé veterinární lékaře vyzvali k ještě větší spolupráci a podpoře v našem snažení.

Je třeba si uvědomit, že cokoliv, co soukromí veterinární lékař potvrdí, bývá často v zahraničí kontrolováno tamními dozorovými orgány. Jsou zaznamenány případy (například ze sousedního Německa), kdy je zásilka na základě nesrovnalosti v dokladech pozastavena a vznikají problémy. Přestože je Česká republika součásti Schengenského prostoru, v němž je možné překračovat hranice mezi členskými státy bez povinných pohraničních kontrol, jsou na území EU prováděny kontroly a v případě nesouladu s legislativou, jsou přijímaná opatření. Proto by měl veterinář potvrzovat vždy jen to, co skutečně zjistil a ověřil.

 

Z našeho pohledu klíčové je především úplné a správné vyplnění povinných údajů do pasu zvířete v zájmovém chovu ze strany veterinárního lékaře.

Těmito povinnými údaji při vystavení pasu jsou:

• identifikace majitele (jméno a příjmení, adresa), který musí pas před veterinárním lékařem podepsat - oddíl I. pasu,

 

34_svs

 

• popis zvířete (jméno, druh, plemeno, pohlaví, barva, datum narození uvedené majitelem a veškeré výrazné nebo rozeznatelné rysy či vlastnosti zvířete) - oddíl II. pasu,

• označení zvířete ((číslo transpondéru, datum aplikace / odečtení transpondéru, umístění transpondéru) – oddíl III. pasu po vyplnění tohoto oddílu musí být celá stránka pasu zapečetěna samolepící folií a

• údaje o vydání pasu (jméno, kontaktní údaje a podpis schváleného veterinárního lékaře, který identifikační doklad vystavil, a dále datum vydání pasu) - oddíl IV. pasu.

Údaje o plemeni (pokud není název plemene mezinárodní), dále údaje o barvě srsti, o zvláštních znameních a údaje o umístění transpondéru musí být v pasu uvedeny v češtině a angličtině.

Druhou klíčovou úlohou soukromého veterinárního lékaře je provedení očkování proti vzteklině. Při tomto očkování musí být zvíře (pes, kočka či fretka) již označeno, u mláďat lze proti vzteklině očkovat až při dovršení 12 týdnů stáří (tj. 85. den, den narození je dnem 0). Proto je nezbytné ověřit deklarované stáří zvířete posouzením tělesného vývoje a stavu chrupu, případně s pomocí dostupné dokumentace (kupní smlouva, původní očkovací průkaz, průkaz původu). Očkování štěňat pro.. vzteklině před 12 týdnem stáří nebo falšování stáří štěňat v průvodních dokladech patří mezi v zahraničí zjišťované nedostatky u zvířat původem z ČR.

Předem děkujeme za zodpovědný
přístup k dané problematice.
Zbyněk Semerád,
ústřední ředitel SVS

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Oznámení Volební komise o odstoupení dvou kandidátů z voleb

Zveřejněno: 09.12.2022
Datum stažení: 31.05.2023

Kandidátní listiny pro volby do orgánů KVL ČR 2023

Zveřejněno: 10.11.2022
Datum stažení: 31.05.2023

Harmonogram voleb do orgánů KVL

Zveřejněno: 02.09.2022
Datum stažení: 28.05.2023
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...