Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Obchodování se štěňaty

Zvěrokruh 12/2020 18.12.2020

SDĚLENÍ SVS – DOPIS

Ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád

Vážení čtenáři Zvěrokruhu,
vážení soukromí veterinární lékaři,

rádi bychom Vás informovali, že jsme v průběhu října byli oficiálně kontaktování Vlámskem (Belgické království), které by rádo s Českou republikou a dalšími středoevropskými státy více spolupracovalo ve věci sdílení informací o obchodování se štěňaty.

Vlámsko a ČR před několika lety uzavřely obecnější dohodu o spolupráci, v níž je jedním z témat zmíněn také obchod se štěňaty a navrhované memorandum má blíže specifikovat spolupráci právě v této oblasti.

Kromě tohoto oficiálního důvodu jsou dalším důvodem této aktivity podle vyjádření vlámské strany také nespokojenost části tamní veřejnosti s podmínkami obchodování se štěňaty ze střední Evropy. Kromě České republiky se má jednat také o Slovensko a Maďarsko. Odhadované množství ročně dovezených šťeňat se má pohybovat okolo 20.000 ročně. Podmínky obchodování nejsou dle Vlámů vždy ideální a původ štěňat bývá v některých případech nejasný.

Jak jistě sami dobře víte, obchod se psy i jinými zájmovými zvířaty je v rámci Evropské unie velmi intenzivní, jedná se o zásilky menšího i většího počtu zvířat.

V rámci naší dozorové činnosti se i my setkáváme se záchyty problematických zásilek, při nichž bývá zjištěno i několik nedostatků najednou.

Na podobné kontroverzní případy dlouhodobě upozorňují také nejrůznější nevládní organizace, ať už tuzemské nebo zahraniční, jejichž tlak v posledních letech sílí. Ruku v ruce s tím roste také zájem veřejnosti o problematiku welfare.

Aby obchodování probíhalo v souladu s platnými pravidly, problematických případů bylo co nejméně a v očích západoevropské veřejnosti došlo k nápravě reputace ČR, je v zájmu nás všech. Rádi bychom tímto soukromé veterinární lékaře vyzvali k ještě větší spolupráci a podpoře v našem snažení.

Je třeba si uvědomit, že cokoliv, co soukromí veterinární lékař potvrdí, bývá často v zahraničí kontrolováno tamními dozorovými orgány. Jsou zaznamenány případy (například ze sousedního Německa), kdy je zásilka na základě nesrovnalosti v dokladech pozastavena a vznikají problémy. Přestože je Česká republika součásti Schengenského prostoru, v němž je možné překračovat hranice mezi členskými státy bez povinných pohraničních kontrol, jsou na území EU prováděny kontroly a v případě nesouladu s legislativou, jsou přijímaná opatření. Proto by měl veterinář potvrzovat vždy jen to, co skutečně zjistil a ověřil.

 

Z našeho pohledu klíčové je především úplné a správné vyplnění povinných údajů do pasu zvířete v zájmovém chovu ze strany veterinárního lékaře.

Těmito povinnými údaji při vystavení pasu jsou:

• identifikace majitele (jméno a příjmení, adresa), který musí pas před veterinárním lékařem podepsat - oddíl I. pasu,

 

34_svs

 

• popis zvířete (jméno, druh, plemeno, pohlaví, barva, datum narození uvedené majitelem a veškeré výrazné nebo rozeznatelné rysy či vlastnosti zvířete) - oddíl II. pasu,

• označení zvířete ((číslo transpondéru, datum aplikace / odečtení transpondéru, umístění transpondéru) – oddíl III. pasu po vyplnění tohoto oddílu musí být celá stránka pasu zapečetěna samolepící folií a

• údaje o vydání pasu (jméno, kontaktní údaje a podpis schváleného veterinárního lékaře, který identifikační doklad vystavil, a dále datum vydání pasu) - oddíl IV. pasu.

Údaje o plemeni (pokud není název plemene mezinárodní), dále údaje o barvě srsti, o zvláštních znameních a údaje o umístění transpondéru musí být v pasu uvedeny v češtině a angličtině.

Druhou klíčovou úlohou soukromého veterinárního lékaře je provedení očkování proti vzteklině. Při tomto očkování musí být zvíře (pes, kočka či fretka) již označeno, u mláďat lze proti vzteklině očkovat až při dovršení 12 týdnů stáří (tj. 85. den, den narození je dnem 0). Proto je nezbytné ověřit deklarované stáří zvířete posouzením tělesného vývoje a stavu chrupu, případně s pomocí dostupné dokumentace (kupní smlouva, původní očkovací průkaz, průkaz původu). Očkování štěňat pro.. vzteklině před 12 týdnem stáří nebo falšování stáří štěňat v průvodních dokladech patří mezi v zahraničí zjišťované nedostatky u zvířat původem z ČR.

Předem děkujeme za zodpovědný
přístup k dané problematice.
Zbyněk Semerád,
ústřední ředitel SVS

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce