Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Organizační struktura Komory veterinárních lékařů ČR

Zvěrokruh 11/2021 15.11.2021
  Časopis Zvěrokruh 11/2021
     Informace z komory
 

03_skupina

Text: Mediální komise

Ilustrace: Tomáš Vavruša


 

Sněm

Je nejvyšším orgánem KVL ČR. Sněm volí členy představenstva, čestné rady a revizní komise.

Komise představenstva jsou sestaveny ze členů představenstva a schváleny na jednání představenstva.

Členové volební komise jsou vybráni ze zájemců na jednání PV a následně schváleni v nevolebním roce sněmem.

Prezident a viceprezident

Zastupují KVL ČR směrem k veřejnosti. Pracovníci sekretariátu (zaměstnanci KVL) a ekonomický úsek spadají do dikce prezidenta.

Pracovní komise představenstva

Legislativní komise projednává a zabývá se legislativními otázkami, návrhy na novelizaci stavovských předpisů, zaujímá k nim stanoviska a připravuje je k projednání na zasedání PV.

Mediální komise je zodpovědná za PR KVL, podílí se na mediální prezentaci KVL navenek, iniciuje a připravuje vydávání tiskových zpráv, zveřejňování příspěvků na webových stránkách, podílí se na vydávání časopisu Zvěrokruh a tvorbě nových webových stránek.

Vzdělávací komise má na starosti kontinuální vzdělávání, přípravu seminářů a vzdělávacích akcí, publikací a edukativních programů ve všech formách.

Zahraniční komise je zodpovědná za spolupráci na mezinárodní úrovni, podporuje součinnost s ostatními zahraničními profesními organizacemi.

Ekonomická komise je zodpovědná za tvorbu a dodržování rozpočtu, dozoruje vše týkající se hospodaření s finančními prostředky a majetkem KVL, vypracovává stanoviska k rozpočtu a rozpisu finančních prostředků KVL, a připravuje je k projednání PV.

Komise pro uznání odborných kvalifikací zajišťuje evaluaci a uznávání kvalifikace kolegů žádajících o členství a možnost výkonu soukromé praxe na území ČR.

Volební komise je sestavena vždy nově v roce mezivolebním, její „čekatelé členové KVL“ jsou představeni sněmu KVL a hlasováním do funkce člena VoK schváleni. Komise se aktivně podílí zejména na sčítání hlasů a dohlíží nad regulérností průběhu samotných voleb.

Revizní komise

Jejím úkolem je kontrola dodržování zákonných norem, stavovských předpisů členy a orgány Komory, kontrola činnosti KVL ve smluvních vztazích , kontrola evidence a vyřizování stížností.

Čestná rada

Vykonává disciplinární pravomoc vůči všem členům Komory.

Odvolací senát

Zodpovídá za rozhodování v případě odvolání podaných členy KVL proti rozhodnutí čestné rady.

Text byl zpracován mediální komisí ve spolupráci a za odsouhlasení představenstva. Právní kontrolu provedla advokátní kancelář Láník-Hrdina.

02_struktura

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce