Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Oznámení o možnostech konání XXIX. Sněmu KVL ČR

Zvěrokruh 12/2020 18.12.2020

Oznámení o možnostech konání XXIX. Sněmu KVL ČR

Vážení kolegové, vážení předsedové OS, vážení přátelé,

Sněm Komory veterinárních lékařů i související akce plánované na 14. listopadu 2020 musely být s ohledem na Usnesení vlády č. 1113 zrušeny. Důvodem je současná epidemiologická situace.

Nadcházející Sněm Komory veterinárních lékařů je Sněmem volebním. Ve smyslu ustanovení §20 "covidového zákona" 191/2020 Sb. budou zatím orgány Komory pracovat v původním složení.

Představenstvo schválilo konání sněmu 9.1.2021 v Brně v Quality hotel Brno Exhibition Centre. Sněm se uskuteční pokud Ministerstvo zdravotnictví udělí KVL ČR výjimku.

Další schválené Náhradní termíny Sněmu jsou 27.2.2021 případně pak 20. 3. 2021 tamtéž.

Představenstvo v případě neudělení výjimky zruší svolání předchozího sněmu a vyhlásí svolání sněmu následného.

Přeji všem pevné zdraví a pevné nervy.

MVDr. Radka Vaňousová, prezidentka KVL ČR


XXIX. Sněm

Komory veterinárních lékařů České republiky

logo

9. ledna 2021, Quality Hotel Brno Exhibition Centre

https://www.qualityhotelbrnoexhibitioncentre.com/cs/

Organizační pokyny

Místo konání:
Sněm se uskuteční 9. 1. 2021 v Quality Hotel Brno Exhibition Centre (bývalý Holiday Inn), Křížkovského 20, 603 00 Brno
Parkování: Zajištěno v areálu hotelu a v protilehlém parkovacím domě.

Ubytování:

V hotelu si každý účastník zajišťuje a hradí individuálně.

Kontakt na rezervaci ubytování: 543 122 018, reservations.qbex@q-hotels.cz

Při rezervaci prosím hlaste, že jste účastníky sněmu. Heslo pro rezervaci "Sněm veterinářů".

 

Program XXIX. Sněmu KVL ČR

9. 1. 2021 – Quality Hotel Brno Exhibition Centre

 
09:00 - 10:00
Prezence účastníků - Quality Hotel Brno Exhibition Centre
10:00 - 12:00 Jednání Sněmu KVL ČR (volby do orgánů KVL ČR; další program bude upřesněn)
 

Případný catering bude zajištěn v rámci hygienicko-epidemiologických podmínek.

Z organizačních důvodů bychom Vás chtěli požádat o potvrzení Vaší účasti do 30.12.2020, což není podmínkou účasti na Sněmu.

Původní přihlášky na termín 14.11.2020 jsou neplatné!

Stávající pověření zaslaná k původnímu termínu Sněmu 14.11.2020 zůstávají v platnosti. Nová pověření zasílejte, prosím, do 28.12.2020 na sekretariát KVL ČR.

Pokud bude nutno Sněm v termínu 9.1.2021, vzhledem k epidemiologické situaci zrušit, není třeba rušit eventuální rezervaci ubytování, bude automaticky zrušena. Případná informace o odvolání termínu Sněmu bude neprodleně umístěna na webových stránkách www.vetkom.cz a rozeslána komorovými novinkami.

P o v ě ř e n í

zašlete na sekretariát KVL ČR doporučenou poštou
nebo e-mailem do 28.12.2020

(Bude-li zasláno e-mailem, obdrží potvrzení o přijetí pověřený i pověřující)

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.02. - 24.03.
Kurz Oftalmologie v praxi malých zvířat Brno 24.02. 9:00 - 24.03.2024 17:00
02.03. - 03.03.
Kurz Měkkotkáňová chirurgie - Modul 4 02.03. 9:00 - 03.03.2024 17:00
Všechny akce