Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pohotovostní služby a geografické rozmístění – dotazník

Zvěrokruh 2/2020 21.02.2020

Petra Šinová, Martin Grym

Služba, z níž profituje pacient, chovatel i veterinář

Vážené kolegyně a kolegové,

představenstvo Komory se prostřednictvím mediální komise rozhodlo vyslyšet žádosti mnohých z vás a sestavit mapu těch veterinárních pracovišť, která chovatelské veřejnosti nabízejí a poskytují pohotovostní služby.

V české veterinární obci již delší dobu téma pohotovostních služeb silně rezonuje, především v souvislosti s jejich pozvolným a nyní již citelným úbytkem. Veterinární lékaři, kteří stále ještě setrvávají ve svém úsilí tento druh odborného servisu poskytovat, jsou nuceni obsluhovat stále větší územní celky, a tím i vyšší množství chovatelů.

Představenstvo si je vědomo, že tento typ služeb je mezi chovatelskou veřejností silně žádán, ale přináší i značnou fyzickou a psychickou zátěž pro jejich poskytovatele a klade nemalé nároky organizaci provozu.

Při reflexi všech aspektů této problematiky přijalo představenstvo záměr poskytovatelům pohotovostních služeb pomoci prostřednictvím medializace jejich pohotovostních pracovišť a zpřehledněním jejich činnosti pro koncové uživatele, majitele zvířat.

Cílem je shromáždit seznam všech pracovišť, která poskytují pohotovostní servis a zároveň budou mít o tento druh medializace zájem. V ideálním případě pak zviditelněním méně známých pohotovostních pracovišť dojde k rozptýlení pacientů k více poskytovatelům, což jednak odlehčí dosud přetěžovaným pracovištím, jednak umožní lépe využít kapacitu pracovišť méně využívaných. Aby ale byly informace týkající se pohotovostí validní, je nutné, aby jejich zástupci vyplnili dotazník, který specifikuje a zpřesní typ jejich služeb, konkrétní nabídku výkonů, časové vymezení pohotovosti, finanční nároky a další důležité údaje.

 
VÝSLEDKEM PROJEKTU BY MĚLA BÝT MAPA ČR PŘÍSTUPNÁ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KOMORY
 

Výsledkem projektu by měla být mapa ČR přístupná na webových stránkách Komory, na které se budou zobrazovat jednotlivé typy pohotovostních pracovišť tak, aby bylo možné rychle a bezproblémově zobrazit seznam poskytovatelů veterinárních pohotovostí na daném území, ale i nabídku a konkretizaci jimi poskytovaných služeb a smluvních obchodních podmínek pro jejich realizaci.

Smyslem projektu je nejen pomoci chovatelům zrychlit a zefektivnit hledání pohotovostního pracoviště, ale především pomoci poskytovatelům služeb své služby prostřednictvím komorového webu nabídnout a účinně popsat jejich konkrétní nabídku i konkrétní podmínky jejich poskytování.

Vzhledem k zoficiálnění seznamu pohotovostních pracovišť pod hlavičkou a s garancí Komory veterinárních lékařů bude nadmíru žádoucí, aby informace, které pracoviště o sobě v dotazníku uvede, byly pravdivé a aktuální. Prosíme proto všechny potenciální zájemce o tento typ reklamy, aby věnovali vyplňování údajů patřičnou pozornost a uváděli pouze pravdivé informace a reálné závazky.

Komora tuto službu zřizuje pro své členy samozřejmě zdarma.

Na webu Komory www.vetkom. cz je uveřejněný následující dotazník, který můžete v případě zájmu vyplnit on-line a odeslat k registraci.

Petra Šinová, Martin Grym

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.02. - 24.03.
Kurz Oftalmologie v praxi malých zvířat Brno 24.02. 9:00 - 24.03.2024 17:00
Všechny akce