Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pooperační krvácení u velkého švýcarského salašnického psa

Zvěrokruh 2/2022 08.02.2022
  Časopis Zvěrokruh 2/2022
     Pro praxi | Genetika
 

14_Vanova

Text: Ivana Váňová

Foto: FotoshopTofs / Pixabay


 

Genetická příčina pooperačního krvácení u velkých švýcarských salašnických psů byla poprvé zdokumentována v roce 2011 u 22měšíčního psa s masivní ztrátou krve po rutinní ovariohysterektomii. Následně byla v roce 2017 popsána kazuistika s obdobnou symptomatologií u heterozygotního jedince, i když se původně předpokládalo, že onemocnění se dědí autozomálně recesivně stejně jak je tomu u lidí. Výskyt mutované alely v populaci švýcarských salašnických psů je vysoký.

Proces srážení krve lze didakticky rozdělit do několika kroků: cévní reakci (tj. vazokonstrikci), primární hemostázi (adheze trombocytů na endotel, jejich agregace, aktivace a degranulace) a sekundární hemostázi (aktivace koagulačních faktorů s vytvořením fibrinového vlákna). Pooperační krvácení u velkého švýcarského salašnického psa je způsobeno poruchou aktivace trombocytů, která je nezbytná pro jejich degranulaci a vytvoření optimálního prostředí pro další kroky hemokoagulace. Aktivace trombocytů je zprostředkována ADP nebo kolagenem, které se vyskytují v místě poranění. Efekt ADP na trombocyt je podmíněn jeho vazbou na P2Y12 receptor trombocytů. U tohoto onemocnění dochází k alteraci receptoru P2Y12, přičemž není doposud jisté, zda receptor není exprimován, nebo zda je pouze dysfunkční. Centrální roli P2Y12 v aktivaci trombocytů dokládá i skutečnost, že je cílem antiagregačních terapeutik, například tiklopidinu a klopidogrelu.

 

15_great

 

První, již zmíněnou kazuistikou, byl rutinní zákrok OHE. Majitelé před zákrokem nehlásili žádné potíže v souvislosti s vakcinací, odčervením nebo aplikací mikročipu. Pooperačně měl pes anemické sliznice a byl apatický, kolem operační rány prosakovala krev a vyšetření abdominální efuze prokázalo vnitřní krvácení. Při explorativní laparotomii obsahoval abdomen více než litr nesražené krve a hematom o průměru 6,5 cm byl v původním místě ovaria. Ovariální ligatura byla intaktní. Pooperačně byl pes několikrát transfundován, hematokrit začal stoupat pět dní po operaci a měsíc po operaci byl v referenčním rozmezí. Následně si majitelé vzpomněli, že pes více krvácel při krácení drápků a menších traumatech.

 

Rutinní koagulační vyšetření bylo v normě a následnou analýzou genomu byla identifikována mutace v genu pro P2Y12. Pro zajímavost, analýzou příbuzných jedinců bylo zjištěno, že otec postiženého jedince je homozygot pro mutaci a další čtyři předci i z matčiny strany byly heterozygoti. U žádného z těchto jedinců nebylo pozorováno krvácení, nikdy však nepodstoupili operační zákrok.

Druhou kazuistikou, která upřímila pozornost na riziko krvácení u heterozygotů, byl případ 3letého psa podstupujícího rutinní biopsie GIT (z důvodů klinických symptomů suspektních pro IBD) a OHE. Obě procedury proběhly bez komplikací, i když z kožní incize, břišní stěny i povrchu orgánů docházelo k mírnému prosakování krve.

Den po operaci došlo k poklesu hematokritu na 26 % a přítomnosti hemoragické abdominální efuze. Rutinní koagulační testy včetně D-dimerů byly v normě, test krvácení z bukální sliznice byl mírně prodloužen (5 min., ref. rozmezí do 4 min.). Vzhledem k tomu, že diferenciální diagnózy zahrnovaly deficit von Willebrandova faktoru a pooperační krvácení, dostal pes již během čekání na výsledky desmopresin a transfuzi čerstvé krve.

Další den byl nalezen hematom na místě ovariální ligatury a byla podána plazma bohatá na trombocyty a e-aminokapronová kyselina. Koncentrace vWF byla v normě a pes byl heterozygot v genetickém testu pooperačního krvácení.

Tři dny po operaci pes vykazoval příznaky sepse a v dutině břišní byla identifikována septická efuze. Laparotomií byla odhalena dehinescence místa jejunální biopsie připojené na hematom. V rámci následných vyšetření byla kauzalita potvrzena v testu agregometrie s indukcí ADP.

I když nejsou popsány další kazuistiky, je riziko projevů onemocnění v populaci velkých švýcarských salašnických psů vysoké – v USA bylo detekováno 12 % homozygotů a 36 % heterozygotů (Auburn University), v Evropě 11 % homozygotů a 40 % heterozygotů (Laboklin). Testování na tuto mutaci by mělo být proto součástí předoperačních vyšetření velkých švýcarských salašnických psů. Na testování se zasílá bukální stěr nebo EDTA krev.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce