Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přednostní vakcinace veterinárních lékařů a průzkum dopadů COVIDU

Zvěrokruh 3/2021 21.03.2021
  Časopis Zvěrokruh 3/2021
     Informace - zprávy - výzvy
 

Slovo vakcinace je dnes často podobným pojmem jako záchranný člun na Titaniku. Státy se předhání v získání odpovídajících kvót u výrobců a politikové natřásají peří na vymýšlení distribučních klíčů, které by jejich voličské skupiny mohly případně ocenit. K normalizaci situace ovšem neexistuje jiná cesta než imunita většiny populace. Ať již post-vakcinační nebo post-infekční. Ovšem ne v jedné zemi, ale celosvětově.

KAREL DANIEL

Evropská veterinární federace je advokátem prioritní vakcinace zdravotních profesí včetně veterinárních lékařů, kteří mají nezbytnou odpovědnost za bezpečnost potravin a zdraví a welfare zvířat. Dopady pandemie na veterinární profesi jsou hodnoceny nejednotně; průzkumy přináší údaje o růstu veterinárního sektoru nicméně často na úkor zdraví a pohody veterinárních lékařů.

Je vakcinace veterinárních lékařů prioritou?

Souhrnně

V době publikace tohoto čísla je v EU vakcinováno cca do 5 % populace. Přesnější aktuální statistika je k dispozici na Our World in Data Vývoj vakcín nekončí, ve stadiu pre-klinických zkoušek je 179 vakcín a 63 ve stadiu klinických zkoušek. Celosvětové údaje jsou k dispozici na WHO COVID-19 Candidate Vaccine Landscape Database. Zatímco poptávka po vakcínách nyní široce překračuje nabídku, důvodem k obavám jsou ovšem také vyhrocené „protivakcinační nálady“ a efekt, který mohou mít na dosažení nezbytné lidské „stádové imunity“. Londýnská Imperial College a YouGov vyvinuly celosvětovou aplikaci Covid-19 Behaviour Tracker, grafy zde porovnávají rozdílné názory na vakcinaci v různých regionech v průběhu času. Například významné skupiny lidí ve Francii a ve Španělsku se velmi obávají potenciálních vedlejších účinků vakcinace.

Vakcinace veterinárních lékařů

1. února vydala FVE tiskové prohlášení press release hovořící za zahrnutí veterinárních lékařů do prioritně vakcinovaných skupin.

VE FRANCII A V BELGII (Vlámsko) nejsou veterináři považováni za zdravotní profesi a nejsou zahrnuti do prioritních skupin z hlediska vakcinace. Doufají, že budou zahrnuti do čtvrtého vakcinačního kroku v sektoru „nezbytných“ profesí, ale skladba této skupiny není doposud defi nována.

V LUCEMBURSKU veterináři jsou zdravotní profesí a jsou zařazeni do prioritní skupiny.

V HOLANDSKU nejsou veterináři zdravotní profesí a nemají přednostní přístup k vakcinaci.

V DÁNSKU nejsou veterináři přednostní vakcinační skupinou. Zdá se nicméně, že nebudou mít velké časové zpoždění za skupinou „společensky nezbytných“.

V NĚMECKU nejsou veterináři zahrnuti do prioritní skupiny z hlediska vakcinace. Spolkové veterinární komory, stejně jako BPT se o to nicméně stále pokouší.

V ŘECKU Hellenic Veterinary Association napsala ministerstvu zdravotnictví žádost o zařazení veterinářů do prioritní skupiny vakcinovaných občanů.

V RAKOUSKU řídí svoje vakcinační programy jednotlivé spolkové země. Veterináři jsou v „kategorii 3“, což z hlediska časování znamená téměř obdobu „všeobecné populace“.

AUSTRÁLIE upřednostňuje jatecké profese po „nárazníkových osobách“ a „vysokověkých zdravotnících“. Důvodem je význam zpracovatelů masa pro welfare zvířat i dodávky potravin.

ČESKÁ REPUBLIKA 13. ledna byl prezidentkou Dr. Vaňousovou zaslán Ministru zdravotnictví následující dopis:

Vážený pane ministře,

v souvislosti se zahájením vakcinační kampaně proti koronaviru si dovoluji požádat o zvážení upřednostnění veterinárních lékařů v rámci časové osy vakcinačního schématu.

Veterinární lékaři při své každodenní činnosti přichází do styku s řadou spoluobčanů a jejich profesní výkon je nezbytný pro ochranu zdraví a welfare zvířat, ale neméně i pro udržení kvality a bezpečnosti potravin živočišného původu.

V případě potřeby jsme připraveni k jakékoliv nezbytné spolupráci, případně zjištění počtu zájemců o přednostní vakcinaci na půdě veterinárí profese.

17. ledna pak přišla následující odpověď:

Vážená paní prezidentko,

na základě schválení strategie covid-19 Vám sdělujeme, že seznam prioritních skupin je dán.

Kdyby se cokoliv v tomto změnilo, budu Vás okamžitě informovat.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte přímo na mne.

Děkuji a jsem s úctou

Mgr. Romana Hušková
Kabinet ministra

CM průzkum: Dopady covidu-19 na veterinární lékaře

Průzkum byl uskutečněn mezi 5000 veterináři v 91 zemích od listopadu minulého roku. První závěry se týkají dopadu pandemie. Další skupina závěrů se soustředila na posuny ve výzvách a změny v očekáváních do budoucna.

Klíčové prvotní zjištění:

• růst veterinární profese 2020 doprovází náklady na personální straně

Při nezbytných omezeních přinesla pandemie nové způsoby bezkontaktní práce pro velké množství pracovišť a počty zákazníků se zvyšují – především v severní Americe a v Austrálii.

Finanční dopady jsou velmi rozdílné, určité regiony/ země vykazující výrazně vyšší tržby než jiné. Austrálie a USA jsou dvě země s nejvýznamnějším růstem tržeb.

Zatímco veterinární lékaři v Austrálii a na Novém Zélandu vidí budoucnost pozitivně a pandemii blízko u konce, globální závěry jsou více pesimistické.

 

Problémy s distribucí a zásobováním jsou velmi rozšířené, avšak v severní Americe výraznější. Týkají se zejména farmaceutických produktů.

Změnila se nabídka klinických aktivit s omezením návštěvní činnosti a zbytných neakutních zákroků; a to ve většině regionů. Množství preventivních vakcinací zaznamenalo pokles především v západní Evropě.

 

22_daniel

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
23.04. - 27.04.
27.04. - 28.04.
Sonografický kurz 2024 27.04. - 28.04.2024
Všechny akce