Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Představujeme - Čestná rada

Zvěrokruh 6/2021 12.06.2021
  Časopis Zvěrokruh 6/2021
     Informace z komory
 

Krátký rozhovor s předsedou čestné rady MVDr. Michaelem Mazochem, LL.M.

Vážený pane doktore, ráda bych Vás požádala o představení čestné rady a jejich členů.

Čestná rada má dle platných ustanovení nejméně devět členů. Současně jejími členy jsou (MVDr.) Zdeněk Andreas, Alois Frank, Renáta Hlavová, Lubomír Hošek, Michal Kudla, Michael Mazoch, Jana Piskovská, Štěpán Vencl, Marie Vokřálová. Čestná rada rozhoduje kolektivně za účasti nadpoloviční většiny zvolených členů.

Prosím, můžete veterinárním lékařům stručně přiblížit náplň činnosti čestné rady?

Nebudu zde vyjmenovávat suchá a nudná zákonná ustanovení a následné podzákonné normy.

Čestná rada je disciplinárním orgánem Komory, která řeší profesní pochybení svých členů. Výkon její činnosti je přímo odvislý od došlých návrhů k zahájení disciplinárního řízení od revizní komise. Tedy čestná rada „soudí“ prohřešky veterinárních lékařů, členů Komory, sama je aktivně nevyhledává. Zastupuje v první instanci obecné soudy. Tuto skutečnost já osobně beru jako jednu z nejdůležitějších funkcí Komory. Obdobně jako např. Česká lékařská komora řeší odborná pochybení humánních lékařů. Tedy zde odborníci a praktici, kteří mají zkušenosti v oboru veterinární medicíny, posuzují a hodnotí podezření, kdy se měli kolegové dopustit porušení veterinárního zákona a prováděcích předpisů daných v řádech Komory. Toto je nezastupitelná a výhodná činnost KVL ČR, kdy skupina odborníků řeší pochybení odborníka a tuto věc neřeší právě ten obecný soud, laik, který nemá právě ten odborný náhled. Je dobře, že se naše jednotlivá selhání neřeší na veřejnosti, ale v tichosti doma, pod pokličkou. Účastníky řízení jsou pouze veterinární lékař, na nějž je podán návrh na zahájení disciplinárního řízení revizní komisí, případně jeho obecný zmocněnec či právní zástupce (advokát) a zástupce navrhovatele (RK). Nikdo jiný nemá na jednání ani ke spisu přístup. Je třeba zdůraznit, že členové čestné rady vždy na veřejnosti především hájí zájmy veterinárního stavu.

Existují některé informace, které byste rád z činnosti čestné rady „vypíchnul“?

Je třeba zdůraznit, že každý problém, který se dostane na stůl členům ČR, aktivuje jejich zvídavost v problematice a nutí je neustále studovat jednotlivé podobory veterinární medicíny, tak i aktualizované právní předpisy. Samotné jednání pak je vždy poučením pro disciplinárně obviněného, tak i pro členy ČR. Proto je třeba při stížnosti na veterinárního lékaře maximálně komunikovat se sekretariátem a disciplinárními orgány Komory. Stejně tak je vhodná osobní účast na jednání a využití možnosti vlastní obhajoby a vysvětlení problému. Jednáním bez účasti disciplinárně obviněného se tento kolega dobrovolně zbavuje možnosti zmírnění postihu, případně jeho osvobození.

Děkuji za rozhovor

MVDr. Iveta Janíková, předsedkyně MK

12_cestna-rada

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce