Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Představujeme - Revizní komise

Zvěrokruh 6/2021 12.06.2021
  Časopis Zvěrokruh 6/2021
     Informace z komory | Představujeme
 

07_Frenclova

 

Diana Frenclová

e-mail: frenclova@diamona.cz

Graduovala jsem na VFU Brno v roce 2013. V klinické praxi se věnují 6 let medicíně psů a koček.

V roce 2020 jsem založila veterinární ordinaci DIAMONA CLINIC v Horní Suché se zaměřením na veterinární stomatologii a felinní medicínu.

 

V průběhu mé praxe jsem publikovala v časopise Veterinární lékař, Veterinární klinika. Jsem členkou CVDS, EVDS, ISFM, ČAFM, ČAVLMZ. Účastnila jsem se mnoha zahraničních stáží.

Mluvím plynule polsky, dorozumím se německy, anglicky.

Činností v revizní komisi se budu ráda spolupodílet na aktivitách Komory veterinárních lékařů ČR a věřím, že přispěji k dalšímu rozvoji našeho oboru.

 

08_grymova

 

Veronika Grymová

Ve své klinické praxi se už 25 let věnuji medicíně exotických ptáků a jsem jmenována soudním znalcem pro tento obor.

Práce v revizní komisi příliš prostoru pro rozmáchlou kreativitu neposkytuje, protože se vše musí řídit striktně danou cestou zákona. Chtěla bych ale přispět k lepší informovanosti členů KVL o principech práce disciplinárních orgánů KVL a jejich roli ve veřejné správě, a budu ráda odpovídat kolegům na jejich otázky. Věřím, že lepší pochopení disciplinárních procesů umožní veterinárním lékařům se při projednávání stížnosti úspěšněji obhajovat.

 

Motto: „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ — Václav Havel

 

09_Halbichova

 

Martina Halbichová Vítová

Ordinace pro malá zvířata v Hradci Králové, vdaná, 2 dcery – 13 a 9 let.

VFU jsem ukončila v roce 2001. Pak jsem pracovala jako lékařka na klinice pro malá zvířata, následovala práce odborného konzultanta (obchodního zástupce) pro farmaceutickou firmu. Sedm měsíců po narození druhé dcery jsem otevřela malou ordinaci, kde pracuji dodnes. Od roku 2013 jsem předsedkyní okresního sdružení, v únoru 2020 jsem byla jmenována znalcem v oboru interní medicína malých zvířat..

 

Díky podpoře ve volbách jsem byla znovu zvolena do revizní komise. Voličům tímto děkuji. Činnost RK je dle mého názoru potřebná jak pro členy KVL, tak pro majitele ošetřovaných zvířat. Cílem všech jejích členů je především nestranně, věcně a objektivně posuzovat stížnosti majitelů zvířat a také spolupracovat s dalšími institucemi, jako jsou SVS, ÚSKVBL a PČR při řešení případů, které z legislativních důvodů nespadají do kompetence RK. Kauzy jsou někdy extrémně složité, proto přeji všem členům RK pevné zdraví i nervy. A členské základně jen spokojené klienty.

10_Stranska

 

Vladěna Stránská

Graduovala jsem na VFU, Fakulta veterinárního lékařství v roce 1998. Jsem členkou odborných zahraničních i domácích společností a organizací: CVDS (Česká společnost veterinárních stomatologů) – zakládající člen; EVDS (European Veterinary Dental Society); ČAFM (Česká asociace felinní medicíny); ISFM (International Society of Feline Medicine); CVE (Centre For Veterinary Education, University of Sydney).

Jsem vdaná, vychovala jsem dva dnes již dospělé syny. Před jejich narozením jsem byla zaměstnána ve státních službách, kam jsem se po ukončené rodičovské dovolené nevrátila.

 

Pracovala jsem jako veterinární lékařka na klinice pro malá zvířata, kde jsem propadla kouzlu veterinární stomatologie. Ta mě provází dodnes. Jsem majitelkou veterinární ordinace zaměřené na stomatologii malých zvířat v Hradci Králové. Veterinární stomatologie je velmi rychle se rozvíjející obor, na kterém lze demonstrovat nutnost se neustále vzdělávat. Neustálé postgraduální vzdělávání je nezbytné pro poskytování kvalitní a vysoce odborné péče nejen našim pacientům, ale i klientům v podobě majitelů. Největší podíl práce revizní komise spočívá v řešení stížností klientů na špatně odvedenou práci veterinárního lékaře. Některé stížnosti jsou spíš výsledkem diskomunikace než špatně odvedené práce, některé stížnosti jsou naopak oprávněné. Současná doba s sebou také přináší fenomén nepříjemný, a tím je agresivní klient, který si stěžuje ke všem možným institucím, ať už je to KVL, SVS, PČR, ČOI apod. Komora veterinárních lékařů, resp. revizní komise, je prvním „nárazníkem“, na který stížnost narazí. Výsledek šetření revizní komise může velmi významně snížit dopady sporu řešeného jinou cestou.

Jsem členkou revizní komise již druhé volební období. Svou prací chci zlepšit komunikaci mezi veterinárními lékaři a jejich klienty tak, aby nedocházelo ke „zbytečným“ stížnostem, pomoci veterinárním lékařům komunikovat s komplikovanými klienty, ale zároveň směrovat veterinární lékaře k poskytování kvalitní odborné péče. Co vidím především jako důležité v dnešní době, je umět se bránit před stěžovatelem správnými postupy a neprůstřelnou zdravotní dokumentací.

 

11_Zajic

 

Josef Zajíc

V r. 1979 jsem promoval na FVL Vysoké školy veterinární a zootechnické ve Staré Zagoře, v Bulharsku. Po absolutoriu jsem krátce pracoval jako vet. lékař na ÚDVVL v Dukovanech a poté jsem absolvoval základní vojenskou službu v Sušici, kde jsem byl zařazen jako veterinární lékař.

V r. 1981 jsem odjel za svojí rodinou do Bulharska, kde jsem pracoval až do r. 1990 jako obvodní veterinární lékař. V r. 1988 jsem v Sofii absolvoval atestaci II. stupně v oboru „Porodnictví, gynekologie a andrologie“.

 

Od r. 1990 jsem pracoval pod vedením prof. Hrušky jako vědecko- výzkumný pracovník na VÚVeL v Brně a v r. 1992 jsem nastoupil na Kliniku porodnictví, gynekologie a andrologie na VFU Brno, kterou tehdy vedl prof. Kudláč.

Na této klinice jsem pracoval až do r. 2017, a přestože s láskou a pokorou vzpomínám na všechna svá pracoviště, tak to, že jsem měl možnost 25 let působit jako pedagog na VFU, bylo to nejlepší, co mě mohlo v mém profesním životě potkat. Musím však také poděkovat vedení Biovety, a. s., které mi umožnilo pokračovat v mé profesi i poté, co byla má pracovní smlouva na VFU nedobrovolně ukončena.

V RK KVL se angažuji již téměř 20 let, protože jsem přesvědčen, že svých zkušeností, které jsem v průběhu svého života získal, mohu využít ve prospěch všech členů KVL. Děkuji všem kolegům, kteří se voleb do orgánů KVL zúčastnili a opětovně mě zvolili do RK KVL.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
28.05.
Všechny akce