Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přihláška do pojištění pro rok 2022 pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů

Zvěrokruh 1/2022 09.01.2022
  Časopis Zvěrokruh 1/2022
     Informace z komory
 

Přihláška do pojištění pro rok 2022 pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů

Přihláška do pojištění pro případ právní povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou v souvislosti s výkonem činnosti veterinárního lékaře dle rámcové pojistné smlouvy č. C555008861 účinné ode dne 1. 1. 2022, uzavřené mezi Komorou veterinárních lékařů České republiky a Allianz pojišťovnou, a. s., prostřednictvím pojišťovacího makléře BROKER VISION s. r. o.

Název pojistníka: Komora veterinárních lékařů České republiky

IČ: 44015364

 
Jméno a příjmení veterinárního lékaře
(případně název obchodní společnosti)
 
registrační číslo KVL ČR  
 
Výše zvoleného pojistného limitu  
Zvolený počet lékařů  
Roční pojistné  
 

Máte-li zájem o nepovinné pojištění přerušení provozu, uveďte zvolenou denní dávku a délku spoluúčasti:

 
Zvolená denní dávka  
Délka spoluúčasti  
 

Úhradou pojistného akceptujete podmínky pojištění dle této rámcové pojistné smlouvy.

Ke vzniku pojištění dojde následující den po připsání platby pojistného na účet pojišťovny.

V..................................... dne................................. Podpis žadatele:..............................................

Přihlášku prosím zaslat e-mailem na: pojisteni@vetkom.cz

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Kristýna Koryntová

Zveřejněno: 18.04.2023
Datum stažení: 18.11.2023

Falešné razítko – MVDr. Emma Levá

Zveřejněno: 13.04.2023
Datum stažení: 13.11.2023

Falešné razítko – MVDr. Pavel Galko

Zveřejněno: 11.04.2023
Datum stažení: 11.11.2023

Falešné razítko – MVDr. Jan Král

Zveřejněno: 20.02.2023
Datum stažení: 20.09.2023
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...