Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Případ z noční pohotovosti

Zvěrokruh 12/2020 18.12.2020

Veronika Grymová

08_soudnicka

Krajská veterinární správa postoupila revizní komisi k řešení stížnost chovatele buldočka, který trpěl dýchacími obtížemi a jehož veterinární lékař A údajně odmítnul ošetřit a z ordinace ho vyhodil. Chovatel je rozhořčen, že musel přihlížet tomu, jak se pes dvě hodiny dusil a nakonec uhynul. Celou věc označil za týrání zvířete ze strany MVDr. A.

V originálu stížnosti stěžovatel popisuje, že nejprve navštívil se psem veterinární kliniku B, protože pes trpěl bolestí zadní tlapky. Lékařka psa vyšetřila, provedla USG vyšetření a vyšetření krve a moči. Diagnostikovala cystu prostaty a zánět močových cest. Aplikovala Enroxil a Vetalgin. Doporučila stav sledovat a pokud by se stav nelepšil, měli chovatelé ihned přijet: upozornila je na to, že má noční službu. Chovatelé skutečně pozorovali zhoršující se stav psa, který si odmítal lehnout a neustále pocházel. VyužilI proto nabídku pohotovostního ošetření a kolem 21. hodiny se s lékařkou domluvili na aplikaci čípků proti bolesti. Léčba ale nepomáhala.Pes sice chodil, ale když chtěl vylézt z pelíšku, náhle zakřičel bolestí, mlátil sebou o zem a v tom okamžiku mu ochrnuly zadní nohy. Volal opět na kliniku B, ale bezvýsledně: ozývala se jen hlasová schránka. Jeli proto krátce po půlnoci na kliniku A, kde jim veterinární lékařka nedala žádné léky, a doporučila neurochirurgickou operaci v krajském městě s tím, že mají na rozmyšlenou den a půl. S pejskem proto jeli domů, kde se začal dusit zřejmě stresem z nadměrné bolesti. Pes údajně už dříve tímto syndromem trpíval a na klinice B byl z toho důvodu v minulosti „připojen na plicní ventilaci“. Psa proto opět naložilI do auta a jel na kliniku A. Zde tentokrát otevřel lékař A, který před budovou vyslechl přání stěžovatele napojit psa na plicní ventilátor, aby se neudusil. Ihned poté, co měl lékař z klinky A zaslechnout, že večer byli na klinice B, údajně zvedl prst a zakřičel: VYPADNĚTE!, aniž by je pozval dál a na psa se podíval, nemluvě o vyšetření. Stěžovatel doslova píše: „Já jsem u auta držel našeho pejska na rukách a moje paní stála u dveří MVDr. A a prosila ho všemožnými způsoby o přijetí na plicní ventilaci, že nám pejsek umře!!!!!! Doktor A neustále křičel VYPADNĚTE. S pejskem, který měl značné dýchací problémy, jsme se kolem 1 hodiny v noci ocitli v situaci, kdy jsme potřebovali odbornou pomoc, která nám ale byla neetickým a zrůdným chováním MVDr. A odepřena!!!!!

 
DOKUMENTACE OBSAHOVALA I POZNÁMKU, ŽE KOMUNIKACE S CHOVATELEM JE VELMI OBTÍŽNÁ
 

Zoufale jsme dojeli uprostřed noci k opuštěné klinice B a znovu volali veterinární lékařku B, opět bezvýsledně – pořád hlasová schránka, na které jsem zanechal min. 10 vzkazů. Pejsek se pořád dusil a neskutečně bojoval o život!!!!!! Nakonec se nám podařilo nakontaktovat recepční kliniky B, která MVDr. B dovezla na pracoviště, pejska začala připravovat na plicní ventilaci a když ho chtěla uspat – narkóza, tak se našemu miláčkovi zastavilo srdíčko a ani po masáži už nenaskočilo a skonal!!!! (….) V životě nezapomeneme na to, že člověk – MVDr. A, který má pomáhat zvířátkům, složil i kdysi lékařský slib, měl potřebnou techniku (plicní ventilátor) a k zachování života našeho pejska se zachogval tak, jak se zachoval. Je to ostuda veterinárních lékařů a toto chování nemůže zůstat bez povšimnutí a bez řešení – tzn. potrestání – jedná se přece o živé tvory!!!!! Náš pejsek byl očividně přístupem MVDr. A týrán, neposkytl mu první pomoc, ani se na něj nepodíval, ani jej nevyšetřil, jen se choval jako lidská zrůda a hyena!!!!“

Výpověď MVDr. B

Veterinární lékařka B, která psa ten den ošetřovala jako první a na jejímž pracovišti poté pes nakonec uhynul, k věci nepodala žádný vlastní komentář, ale zaslala kompletní zdravotní dokumentaci tohoto pacienta. Zde bylo zaznamenáno, že pacient se ten den dostavil s anamnézou bolestivosti pravé pánevní končetiny, po vymočení ve 13:00 už mu to pak nešlo, a hodně těžko dýchal ze stresu. Chovatelé podali dexamethazonové čípky a 1 čípku Tramalu, bez efektu. Klinickým vyšetřením bylo v inguinu nalezeno kryptorchidní varle, auskultací chrapoty na plicích, palpací bolestivost v kaudální části abdomenu, nahrbený postoj, USG zvětšená prostata s kavernami. Laboratorně byla zjištěna relativní neutrofilie (90%), ALT 2,12 umol/l, močovina 12,78 mmol/l. V moči byl detekován urobilinogen (33 umol/l), glukóza (5,5 mmol/l), leukocyty (25/ul), v sedimentu hyalinní válce. Diagnózu lékařka uzavřela jako prostatitidu, susp. benigní hyperplazii prostaty a brachycefalický syndrom. Aplikovala Vetalgin inj. a Enroxil inj. a doporučila klidový režim, na noc pak Tramal čípek. Bylo domluveno, že zítra se telefonicky dohodne další postup a chovatelé dostanou léky domů. Dokumentace obsahovala i poznámku, že komunikace s chovatelem je velmi obtížná.

Další záznam je z noci, kolem 2:30, kdy byl pacient dopraven na kliniku v laterální poloze, dyspnoický a cyanotický. Byla zahájena kardipulmonální resuscitace, která byla neuspěšná. Po osmi minutách veterinární lékařka konstatovala smrt.

Výpověď MVDr. A

 

Veterinární lékař A, proti němuž stížnost směřovala, popsal podrobně průběh návštěvy stěžovatele na jeho pracovišti. Pes byl předveden zhruba půl hodiny po půlnoci. Chovatel udával, že ten den odpoledne navštívil svého ošetřujícího lékaře pro počínající pohybové obtíže. Nebyl schopen specifikovat, jaká diagnóza byla stanovena, a žádnou lékařskou zprávu u sebe neměl. Pouze z platebního výměru byla zřejmá aplikovaná léčiva. U psa byla zjištěna paréza obou pánevních končetin s vymizelou citlivostí na pravé a sníženou na levé končetině. Chovateli bylo proto vysvětleno, že došlo pravděpodobně k výhřezu meziobratlové ploténky, stav je vážný, a bylo by vhodné psa transportovat na specializované

 

09_soudnicka

 

neurochirurgické pracoviště, které je schopno takové případy řešit. Pro tyto účely udržuje jeho klinika dlouhodobou spolupráci s pracovištěm v krajském městě. Asistentka proto v 0:43 s tímto pracovištěm telefonicky hovořila a dostala informaci, že jsou schopni ihned pacienta přijmout k vyšetření a dalším nezbytným úkonům. Lékař tuto skutečnost doložil výpisem telefonických hovorů.

Chovatelé se ale začali ohrazovat, že v noci rozhodně nikam nepojedou, a toto řešení je pro ně nepřijatelné. V průběhu dalšího hovoru majitel psa sdělil, že ve večerních hodinách aplikoval psovi čípek Tramal. Lékař se proto rozhodl psa dále nemedikovat, protože v dané situaci nebylo čím. Pacient navíc nevykazoval takové příznaky, které by další aplikaci léčiv vyžadovaly. Majiteli byla opakovaně zdůrazňována nutnost specializovaného neurologického vyšetření s tím, že se mají neprodleně dostavit na doporučené pracoviště. Chovatel po celou dobu vyjadřoval nespokojenost s dosavadním neuspokojivým řešením jeho případu. Zdůrazňoval, že na předchozím pracovišti zaplatil 3.600 Kč, a dožadoval se vydání potvrzení, že předchozí veterinární lékařka chybovala (padl přitom i výraz „čúza“). Toho se mu ovšem nedostalo. Lékař nechtěl jeho frustraci prohlubovat, proto za tuto návštěvu nic neúčtoval.

Chovatelé pak kliniku opustili, ovšem zhruba po půl hodině se vrátili. Tehdy je již lékař na pracoviště nevpustil a vysvětlil jim, že není schopen pro pacienta víc udělat, a mají se odebrat na referenční kliniku, kde byla jejich návštěva ohlášena. Další informace o osudu pacienta nemá.

10_soudnicka

 
REVIZNÍ KOMISE DOSPĚLA K ZÁVĚRU, ŽE OBA VETERINÁRNÍ LÉKAŘI POSTUPOVALI ADEKVÁTNĚ SITUACI
 

Závěr revizní komise

Revizní komise dospěla k závěru, že oba veterinární lékaři postupovali adekvátně situaci. Zdravotní stav pacienta se během dne zásadně měnil, proto se lišil i jejich diagnostický a terapeutický přístup. Zapadá do toho i líčení samotného chovatele. Stěžovateli proto zaslala dopis tohoto znění: Vážený pane, Revizní komise KVL ČR prošetřila Vaši stížnost na MVDr. A a sděluje Vám, že nezjistila důvod k zahájení disciplinárního řízení se zúčastněnými veterinárními lékaři.

Ze shromážděné zdravotní dokumentace a ostatních podkladů bylo zjištěno, že u Vašeho psa byla dne xx. x. krátce po půlnoci diagnostikována protruze meziobratlového disku. Toto neurologické onemocnění vyžaduje urgentní neurologické dodiagnostikování a neurochirurgické řešení, jinak hrozí nevratné změny na míše. Jinými slovy, pokud není příčina ochrnutí řešena bezodkladně, zvyšuje se pravděpodobnost trvalého ochrnutí končetin. Z toho důvodu personál kliniky A urgentně telefonoval na pracoviště v krajském městě, které sdělilo, že jsou schopni se pacienta ihned ujmout a příslušně jej ošetřit. Tuto skutečnost doložil MVDr. A výpisem telefonických hovorů, který potvrzuje uskutečněný hovor s klinikou dne xx. x. v 0:43 hodin.

MVDr. A neměl za dané situace jinou možnost, než Vás odkázat na pracoviště schopné provést neurochirurgický výkon, neboť jakákoli prodleva by prudce zhoršovala prognózu pacienta na plné uzdravení.

Epilog

Chovatele vysvětlení revizní komise neuspokojilo. Nejprve telefonoval na sekretariát Komory, přičemž pracovník sekretariátu rozhodně nemohl jeho telefonát charakterizovat jako zdvořilý. Poté ještě napsal dopis, v němž použil mnoho vykřičníků a počastoval veterinárního lékaře A nevybíravými slovy. Závěr dopisu uvádíme v anonymizované kopii.

Veronika Grymová

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Jana Kouřilová

Zveřejněno: 27.07.2023
Datum stažení: 27.02.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
01.12. - 03.12.
31. Výroční konference ČAVLMZ 01.12. - 03.12.2023
09.12. - 10.12.
Ochorenia chrbtice - Neurochirurgia 09.12. 9:00 - 10.12.2023 17:00
Všechny akce