Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Případ zabité ovce

Zvěrokruh 3/2021 21.03.2021
  Časopis Zvěrokruh 3/2021
     Soudnička
 

09_soudnicka

VERONIKA GRYMOVÁ

Revizní komisi dorazil e-mail od chovatele mléčných ovcí, jemuž údajně veterinární lékařka při odběru krve zabila jednu ovci východofríského plemene a následně ujela. Odmítla vyjasnit, zda může být škoda uhrazena z její pojistky, a od té doby s chovatelem nekomunikuje. Veterinární lékařka navíc ani neodeslala k vyšetření na SVÚ vzorky, které v chovu odebrala.

Chovatel si dále stěžoval, že se mu nedaří sehnat ve svém okolí veterináře, který by byl ochoten a schopen odebrat od ovcí vzorky na povinné zdravotní zkoušky. Dvě oslovené veterinární lékařky odběr odmítly. Od Komory očekává, že mu poradí s vymáháním kompenzace za zabitou ovci, a také mu pomůže sehnat veterináře, který odběry provede. Chovatel celou věc nahlásil také Policii ČR a místně příslušné KVS.

Z šetření policie

Revizní komise si k věci vyžádala vyjádření veterinární lékařky a požádala rovněž policii o její spisový materiál. Policie se rozhodla celou věc prošetřit opravdu zevrubně. Hlídka se dostavila na místo činu, zhotovila situační plánek celého hospodářství a pořídila bohatou fotodokumentaci, včetně detailních záběrů mrtvé ovce, zavěšené za pánevní končetiny v místnosti, která by se podle vzhledu interiéru dala označit jako kůlna či skladiště.

Vše bylo podrobně zaznamenáno v náčrtku plánku hospodářství.

 
V TU CHVÍLI CHOVATEL OVCI ZNOVU CHYTNUL, PODŘÍZNUL JI A NABÍDNUL VETERINÁŘCE, AŤ VŠECHNY VZORKY ZA CELÉ STÁDO NABERE Z KBELÍKU KRVE PORAŽENÉ OVCE
 

Zaprotokolována byla i výpověď chovatele. Ten podrobně popsal průběh odběru: chovatel ovci fixoval nohama, aby se nemohla hýbat, a držel jí hlavu. Hned u první ovce se veterinářce údajně odběr krve ani po dvou pokusech nepovedl, u druhé se odběr povedl, u třetí ovce se nepovedl ani po třech pokusech. Poté přešli k další ovci, kde se odběr zdařil, a při odběru páté ovce si chovatel všimnul, že v pořadí třetí ovce vrávorá. Veterinářku na to upozornil, ta ale nereagovala. Postižená ovce při vrávorání narazila hlavou do plotu, začala chrchlat, slintat a dusit se a měla modrý jazyk. Chovatel opět upozornil veterinářku, že ovce kolabuje. Ta mu měla sdělit, že je to echinokok, a ať si toho nevšímá. Chovatel však viděl jasné známky toho, že ovce není v pořádku, proto veterinářku potřetí a důrazně upozornil, že zvíře umírá. V tu chvíli ovci držela partnerka chovatele, bez toho by se jinak ovce svalila na zem. Tehdy si všimli, že ovce má na krku bouli o velikosti dlaně a mírně krvácí. Veterinářka k tomu stavu nic nesdělila. Rozhodl se proto ovci podříznout, aby se dále netrápila. Po vykrvácení ji zavěsil na rozporku do místnosti vedle dojírny. Veterinářka byla všemu přítomna, ale nijak mu nepomohla situaci řešit. Když ji obvinil ze zavinění smrti ovce, pouze mu sdělila, že ovci při odběru krve špatně držel a úhyn si zavinil sám tím, že ji podříznul. Chvíli se pak o situaci na místě dohadovali, veterinářka odmítla platbu za poskytnuté služby, odmítla vystavit i jakékoli potvrzení, že na místě byla, a odjela.

 

Chovatel byl srozuměn s tím, že policie věc předá k řešení na KVS, kde ale shledali věcnou nepříslušnost a doporučili policii postoupit spisový materiál KVL.

Mezitím si však RK spis od policie sama vyžádala. Revizní komise získala i vyjádření místní KVS pro chovatele, kde mu bylo vysvětleno, že obě lékařky, které oslovil se žádostí o odběr krve, jsou zároveň dozorovými inspektorkami KVS pro jeho chov. V odběru jim proto brání konflikt zájmů.

Popis událostí očima veterinární lékařky

Veterinární lékařka zaslala policii jen velmi stručné vyjádření. Podle jejího vylíčení chovatel nebyl schopen ovci udržet,

 

10_soudnicka

 

ona kvůli tomu nestihla přidržet místo vpichu a ovci začal nabíhat hematom. V tu chvíli chovatel ovci znovu chytnul, podříznul ji a nabídnul veterinářce, ať všechny vzorky za celé stádo nabere z kbelíku krve poražené ovce. S tím veterinářka nesouhlasila, odstoupila od dohody provést odběry a odjela. Vzhledem k tomu, že nedošlo k odběru potřebných 25 vzorků celého stáda, jediný odebraný vzorek ztratil smysl a byl zlikvidován. V telefonickém hovoru na sekretariát KVL pak doplnila, že pojištění profesní odpovědnosti nemá uzavřeno.

 
REVIZNÍ KOMISE VŠAK PODALA NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ZKRÁCENÉHO DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ S VETERINÁRNÍ LÉKAŘKOU
 

Závěr revizní komise

Líčení události obou hlavních aktérů se liší, a není možné objektivně posoudit, čí popis se více blíží pravdě. Shoda ale panuje na tom, že rozhodnutí ovci porazit bylo samotného chovatele. Pitva ovce nebyla provedena, proto nelze stanovit, zda veterinární lékařka při odběru způsobila ovci tak závažné poranění, které by vedlo ke kolapsu zvířete a vyžádalo si nutnou porážku. Pro zahájení disciplinárního řízení tak nebyl zajištěn dostatek důkazů.

Současně revizní komise chovateli sdělila, že seznam schválených veterinárních lékařů pro provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat v souladu s požadavky stanovenými ministerstvem podle paragrafu 44, odst. 1, písm. d) veterinárního zákona nalezne na adrese https://www.svscr.cz/registrovane-subjektysvs/soukromi-veterinarnilekari-schvaleni-kvs-provybrane-cinnosti/.

 

Tento seznam však zahrnuje i lékaře provádějící schválenou činnost pouze u malých zvířat, proto je potřeba se s nimi individuálně dohodnout, jestli poskytují tyto služby i u hospodářských zvířat.

Revizní komise však podala návrh na zahájení zkráceného disciplinárního řízení s veterinární lékařkou z toho důvodu, že neměla uzavřeno povinné pojištění profesní odpovědnosti. Čestná rada návrhu vyhověla a vydala ve zkráceném řízení bez účasti obviněné lékařky disciplinární příkaz s pokutou ve výši 7.000 Kč. Veterinární lékařka proti verdiktu nepodala odpor, a příkaz tak nabyl právní moci.

 

11_soudnicka

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Oznámení Volební komise o odstoupení dvou kandidátů z voleb

Zveřejněno: 09.12.2022
Datum stažení: 31.05.2023

Kandidátní listiny pro volby do orgánů KVL ČR 2023

Zveřejněno: 10.11.2022
Datum stažení: 31.05.2023

Harmonogram voleb do orgánů KVL

Zveřejněno: 02.09.2022
Datum stažení: 28.05.2023
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...