Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Připomínky k elektronickým žádankám

Zvěrokruh 9/2020 23.09.2020

Petra Šinová

Metodika kontroly zdraví se začíná významně komplikovat

Systém elektronických žádanek týkající se metodiky kontroly zdraví je prezentován jako usnadnění práce terénních veterinářů. Nicméně, jak se dá zjednodušit zápis na papír? To téměř nelze. Je třeba si uvědomit, že velká praxe není příliš vyhledávaným oborem ve světě veterinární medicíny a věkový průměr těchto veterinářů je vyšší, než je to v jiných odvětvích veterinární péče. Nezřídka se jedná o pracující starobní důchodce či osoby, které starobního důchodu zanedlouho dosáhnou. Technická vybavenost bývá na nízké úrovni, často jsou preferovány tlačítkové telefony a počítače se staršími operačními systémy. Zadávání elektronických žádanek bude pro veterináře nejen špatně proveditelné, ale bude spojeno také s nemalými investicemi na pořízení potřebné techniky. Je třeba si uvědomit, že provádění těchto zakázek není povinnosti veterinárních lékařů a je možné, že je díky tomuto "usnadnění" přestanou zcela provádět.

Z průzkumu mezi terénními veterináři vyplývají mnohé připomínky, z nichž si dovolím určité pasáže citovat.

Aplikace je velice těžkopádná a náročná na ovládání. V roce 2020 je ostudou, že k jednoduché aplikaci je vydán 43stránkový manuál, který i tak obsahuje mylné informace.“

Poznámka: Za pomoci administrátora našich webových stránek jsme v terénních podmínkách, kdy mimo jiné zlobil signál mobilního operátora, přibližně dvě hodiny strávili nad jedinou žádankou.

-------

"My, jako SVL nejsme schopni jakkoliv garantovat zabezpečení naší soukromé výpočetní techniky. V novém systému nemohu zajistit to, že se data v online prostoru nepoškodí, případně je napadne hacker a data zneužije."

Poznámka: V dnešní době, kdy používáme citlivá data našich klientů, je otázkou, kdo a jak by tato data zneužil. Jak bude ošetřena zodpovědnost za zneužití těchto údajů a kdo by nahradil veterináři a chovateli náklady s provedením úkonů, v případě selhání aplikace či ztráty nebo poškození žádanky?

-------

„Mám nachystané krve a nemohu je poslat. Na žádance se nezobrazují čísla krav.“

Poznámka: Velmi častým problémem je počet zvířat v IZR. Chovatel má na změny v tomto registru určenou lhůtu. Fyzicky je často přítomno větší množství zvířat, což žádanka nezohledňuje.

-------

Kupříkladu berete 200–300 krví, všude lítá dobytek a jeho exkrementy, ruce máme od téhož a v tuto chvíli vytáhnu svůj mobil řádově za 6–10 tisíc (i více) a v tomto prostředí a těmito rukama budu k číslům, která jsem si do telefonu stáhl (já ne, protože se mi to dodnes nepodařilo), přiřazovat pořadová čísla. To mám v lepším případě 1 mobil na 1 stáj. Nepočítám ten ztracený čas. Dříve čísla krav psal třeba zootechnik, ale dnes případnou manipulaci s mým telefonem odmítá.“

Poznámka: Kdo bude zodpovídat za poškození techniky a kdo zaplatí čas strávený nad vypisováním žádanek na stolním počítači? V kravíně je vlhko, rozrušená zvířata a na pastvinách bývá mráz, déšť. Tyto podmínky jsou pro naprostou většinu elektronických zařízení nevhodné a poškození těmito vlivy nelze reklamovat. Asistent nechce přebrat zodpovědnost za hodnotné zařízení a odběr; a zároveň evidence je nemožná.

-------

„Jestliže máte majitele nějakého zvířete a toto zvíře je na farmě jiného člověka, musíte uvést číslo hospodářství pronajímatele. Majitel zvířete se prakticky nemá šanci dozvědět výsledky vyšetření bez kontaktu na veterináře a samozřejmě platba za vyšetření nejde na majitele zvířete, ale na majitele stáje. Někdy se stává, že tyto dvě osoby nebo firmy mají naprosto jiné místo bydliště, nebo působení a oba koukají jako blázni, co se vlastně děje.

Poznámka: Tato situace je naprosto běžná v chovech koní a systém ji vůbec nezohledňuje.

-------

„První žádanky jsem dělala asi tak půl hodiny, pak jednu na 350 kusů asi tak osm hodin – mezití m mi to spadlo a nebylo to tím hlavním uložit uloženo.“

Poznámka: Systém není obecně absolutně intuitivní a jednotlivé kroky na sebe nenavazují. Propojení s aplikací v mobilním zařízení není téměř vůbec popsáno v návodu. Celkový chaos s nemožnosti průběžného zálohování dat práci s větším množstvím vzorků téměř znemožňuje. Nelogicky umístěná selekce zvířat podle parametrů z IZR a zobrazování jednotlivých zvířat na několika stranách také znesnadňuje práci. Velmi nešikovné je zadávání tuberkulinace, kdy je stejně nutné dodat tuberkulinační mřížku. V mobilní aplikaci nefunguje ani jediné usnadnění, jako je načítání kódů zvířat a hlasové zadávání.

Co říci na závěr?

V této podobě snad ani nelze vyžadovat po terénních veterinářích povinné vystavování elektronických žádanek. Tyto poznatky z praxe jsme doplnili o detailní rozbor od našeho administrátora webu, a budou podkladem k jednání se SVS.

Nadále budeme sbírat věcné připomínky k fungování tohoto systému ve snaze jej co nejlépe přizpůsobit podmínkám práce terénních veterinářů.

Petra Šinová

 

Veliké díky člence představenstva Dr. Petře Šinové, která trvale trpělivě shromažďuje a sumarizuje připomínky kolegů z terénu i z oblasti IT k zamýšlené digitalizaci žádanek k MKZ. Vše slouží jako podklad prezidentce Komory k dopisu řediteli SVS v této věci.

Karel Daniel

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
23.04. - 27.04.
27.04. - 28.04.
Sonografický kurz 2024 27.04. - 28.04.2024
Všechny akce