Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Reakce na článek „Není registr jako registr“

Zvěrokruh 10/2020 24.10.2020

Martin Grym

25_registr

Dovolím si reagovat na článek „Není registr jako registr“, ve kterém Katka Sviták Novozámská popisuje své výhrady k návrhu novely veterinárního zákona v oblasti příprav tzv. centrálního registru psů.

Vzhledem k tomu, že legislativní komise a potažmo představenstvo věnovaly tomuto tématu nemálo času a úsilí, mám potřebu popsat skutečný stav věcí.

Jaké jsou tedy základní vztahy chovatel-veterinář v navrhovaných ustanoveních o centrálním registru?

1. Chovatel je zodpovědný zajistit zapsání údajů o sobě a psovi do registru a je zodpovědný za jejich správnost a aktuálnost.

2. Zapisovat do databáze je oprávněný pouze veterinární lékař.

3. Chovatel si u svého veterinárního lékaře objedná službu (zápis dat/změna dat) a veterinární lékař má v této situaci povinnost data zapsat či upravit. Jde o službu jako každou jinou – veterinární lékař je oprávněn požadovat úhradu služby, cena je smluvní.

4. Za správnost dat ručí a je zodpovědný chovatel, veterinární lékař zapisuje to, co mu chovatel sděluje, a skutečný stav věci kromě očkování a označení čipem nezkoumá.

5. Legislativní komise podala připomínku, že objednávka chovatele na změnu či úpravu dat v registru musí být někde písemně ztvrzena (formulář, očkovací průkaz, pas), a že údaje o chovateli v očkovacím průkaze či pasu musejí být aktuální. Je to v zájmu ochrany veterinárního lékaře, který pak bude moci prokázat, jaké údaje mu byly skutečně chovatelem sděleny.

6. Veterinární lékař musí při označení psa čipem a při očkování i přeočkování na vzteklinu tyto údaje zapsat do registru, včetně jména chovatele, adresy jeho trvalého pobytu a adresy chovu psa (pokud tam tyto údaje již nejsou uvedeny). Objektivizovat je veterinární lékař schopen pouze datum očkování a název vakcíny v rámci očkování proti vzteklině, číslo čipu, popř. pohlaví a plemeno psa. Pravdivost dalších povinných údajů je zcela na chovateli a veterinární lékař údaje zapisuje dle jím podané informace.

7. Odmítne-li chovatel nechat zapsat údaj o čipu či očkování do registru, nechá si tuto skutečnost veterinární lékař podepsat a tím pro něj případ končí.

 
PRAVDIVOST DALŠÍCH POVINNÝCH ÚDAJŮ JE ZCELA NA CHOVATELI A VETERINÁRNÍ LÉKAŘ ÚDAJE ZAPISUJE DLE JÍM PODANÉ INFORMACE.
 

Shrnutí: Zapisování dat do registru by byl standardní administrativní úkon, který by byl hrazený chovatelem ve smluvní výši. Jde o analogii vystavování povinných zdravotních potvrzení (bezinfekčnost, sport, autoškola, apod.) praktickými lékaři za úhradu. Katka Sviták Novozámská správně poukazuje na to, že Ministerstvo vnitra podalo připomínku, která spočívá v tom, že centrální registr psů se parametricky řadí do informačního systému veřejné správy, což by vzhledem k nárokům na tuto formu registrace s nejvyšší pravděpodobností vyřadilo z vedení registru i ze zapisování do něj jak veterinární lékaře, tak Komoru. Je tudíž možné, že celá debata týkající se registru a role veterinárních lékařů v něm je předčasná, ne-li zcela zbytečná.

Martin Grym

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce