Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Reakce na otevřený dopis - MVDr. Petra Šinová

09.01.2022
  Časopis Zvěrokruh 1/2022
     Informace z komory
 

Spis. zn.: -
Č. j.: 1166/2021/P
V Brně dne: 1. 12. 2021

Vážená paní

MVDr. Katka Sviták Novozámská, CSc.

Reakce na otevřený dopis

Vážená paní kolegyně Sviták Novozámská,

ráda Vám odpovím na Vaše dotazy.

Univerzitní představu systému postgraduálního vzdělávání, který prosadila do veterinárního zákona VFU, se snažili zastavit již členové minulého představenstva. Viz zápis ze dne 15. 1. 2020 – „Představenstvo souhlasí s pokračováním aktivity ke změně právně vadných formulací veterinárního zákona ve věci neodpovídajícího systému postgraduálního vzdělávání SVL prostřednictvím VFU“. 14 členů představenstva hlasovalo „pro“ a jeden se „zdržel hlasování“.

Dne 19. 6. 2020 přednesla informaci o novele zákona o veterinární péči prezidentka Dr. Vaňousová. Proběhla obsáhlá diskuse o možnostech dalšího postupu ve věci novely zákona o veterinární péči; představenstvo – jehož jste byla členem – souhlasilo s využitím veškerých možností v této věci. Vy jste byla opakovaně nazývána naším lobbistou a Komora v té době utratila několik stovek tisíc korun za lobbistickou agenturu, neúspěšně, a výsledkem je, že univerzita má svůj nepovinný vzdělávací program.

Dne 22. 6. 2021 představenstvo vůbec o tomto tématu nejednalo, a tudíž nic neodsouhlasilo. I kdybychom se rozhodli vyhlášku upravující tento druh vzdělávání zastavit, obávám se, že by to byly opět jen vyhozené peníze řadových členů. Zbylé otázky k této problematice považuji za irelevantní, protože by měly být směrovány spíše na VETUNI.

Veterinární zákon ve stávajícím platném znění neupravuje problematiku registrace čipů. Tato je regulována až v novele, která zatím nebyla schválena, a jejíž budoucnost je nejistá. Exkluzivita zápisu do registru, respektive snaha o její prosazení je opět z dílny minulého představenstva, detailně popsaná v zápise ze dne 19. 6. 2020 – „Představenstvo souhlasí s postupem, který povede k možnosti vedení centrální evidence čipovaných psů Komorou veterinárních lékařů ČR. Pro 12, zdržel se 1.“ Zde opět připomínám, že součástí minulého představenstva jste byla i Vy. V tomto ohledu nerozumím vznesenému dotazu, protože aktuálně nejsme schopni průběh jednání o novele ovlivnit. Měnit dohody uzavřené mezi Ministerstvem zemědělství a minulým představenstvem, když je novela před schválením, je nejen nemoudré, ale nevrhalo by to dobré světlo na Komoru jako takovou.

Vážená paní kolegyně, doufám, že jsem zodpověděla Vaše dotazy dostatečně. Jen je škoda, že tímto zabíráme místo důležitějším sdělením Komory svým členům.

MVDr. Petra Šinová
Prezidentka Komory veterinárních lékařů České republiky


 

MVDr. Sviták Novozámská reagovala na vyrozumnění paní prezidentkou další odpovědí. Jelikož nemáme rozsah časopisu, který by umožňoval opakované reakce dopisů na dopisy (k tomu není určen a toto je uvedeno i ve směrnici pro vydávání časopisu Zvěrokruh), doporučujeme Vám, paní doktorko Novozámská, přesunout tuto polemiku na Diskuzi na www.vetkom.cz.

Děkujeme za pochopení,

MVDr. Iveta Janíková a mediální komise

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce