Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Reakce na reakci na článek „Není registr jako registr“

Zvěrokruh 11/2020 21.11.2020

Katka Sviták Novozámská

Odpověď kolegovi Grymovi

30_registr

Kolega Martin Grym „má potřebu popsat skutečný stav věcí.“ Mimo jiné uvádí: „6. Veterinární lékař musí při označení psa čipem a při očkování i přeočkování na vzteklinu tyto údaje zapsat do registru, včetně jména chovatele, adresy jeho trvalého pobytu a adresy chovu psa.“ Které nemá jak věrohodně ověřit. Pro kolegu je to pouze skutečný stav věcí, nemá proti této formulaci námitek. Prostě žádný problém. Ale my, Houstone, máme problém! Problém generační, možná.

 
ALE MY, HOUSTONE, MÁME PROBLÉM! PROBLÉM GENERAČNÍ, MOŽNÁ.
 

Nastupuje generace, která nemá negativní zkušenost s represemi ze strany státu, naopak očekává od státu pomoc a nesdílí nechuť mé generace k prorůstání státní byrokracie do výkonu odborné veterinární činnosti. Podmínění možnosti vakcinovat psa proti vzteklině povinností zanést do 7 dnů všechny výše požadované údaje do registru – to je bezprecedentní příklad prolomení hranic, co může stát v případě odborné veterinární činnosti regulovat. A tento navrhovaný § se týká všech veterinářů, bez možnosti volby, jaká je v případě vystavování pasů. Nepochybuji, že se tento § v novém veterinárním zákoně zahnízdí, ať už se situace kolem vedení registru KVL vyvine jakkoli. Vcelku si dokážu představit další vývoj směřování KVL k soukromému exkluzivnímu klubu sebedbalých špičkových veterinářů, protože požadavek vymezení se proti byrokracii státu je nahrazen ochotou spolupracovat a slovo kolaborovat, zdá se, má pejorativní význam už jen pro mou odcházející generaci. Ale bylo to pro mě hezkých a hlavně svobodných 25 let!

Katka Sviták Novozámská

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
28.05.
01.06.
Všechny akce