Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Reprezentační ples ve znamení výročí založení stavovské organizace

Zvěrokruh 2/2020 21.02.2020

V tomto roce si připomínáme 100. výročí založení zvěrolékařské komory, jejímž důstojným pokračovatelem je Komora veterinárních lékařů České republiky. K tomuto významnému jubileu uspořádal zkušený organizátor veterinárních plesů, kolega Michal Vítek, Veterinární ples KVL ČR konaný 11. 1. 2020 v reprezentačních prostorách novorenezančního paláce Žofín. Již od 19 hodin jsme měli možnost se pokochat úchvatnými prostorami Žofi nského paláce, chráněnou kulturní památkou České republiky a nejvýznamnějším architektonickým skvostem matičky Prahy. Úderem 20. hodiny přivítal po úvodní znělce orchestru Josefa Hlavsy všechny účastníky Veterinárního plesu nestárnoucí moderátor Alexandr Hemala. Obnovitel této společenské události Michal Vítek přivítal vážené hosty a představil partnerské fi rmy a jejich zástupce, kteří fi nančně podpořili uspořádání plesu. Michal si zaslouží hluboký obdiv a uznání. Podařilo se mu obnovit a udržet tradici žofínských veterinárních plesů na excelentní úrovni a získat podporu napříč spektrem naší stavovské organizace, což je malý přírodní zázrak v naší zeměpisné šířce. Velkou podporou mu byla vždy jeho půvabná manželka Radka. Proto jim patří poděkování a velké uznání za uspořádání této náročné akce. Současná prezidentka veterinární komory, Radka Vaňousová přivítala kolegy – praktické veterináře, kolegyně a kolegy z Veterinární a farmaceutické univerzity rektora prof. MVDr. Aloise Nečase, Ph.D., MBA, prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy, prof. MVDr. Vladimíra Celera, Ph.D., děkana fakulty veterinárního lékařství doc. MVDr. Michala Crhu, Ph.D., ústředního ředitele Státní veterinární správy MVDr. Zbyňka Semeráda, dále prezidentku slovenské Komory veterinárných lekárov MVDr. Silviu Štefákovou a prezidenty České lékařské komory MUDr. Milana Kubka a České stomatologické komory doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.

Setkání v reprezentativních prostorách pražského Žofína je příležitostí se příjemně pobavit v poklidném prostředí a projednat profesní věci, které se náhle jeví v jiném světle být méně problematickými. K dispozici byl velký sál, jenž nás oslnil svou historickou krásou. Malý sál v přízemí, jenž vytváří neopakovatelnou atmosféru a ten nejdůstojnější rámec všem společenským příležitostem. Primátorský salónek nám nabídl atraktivní komorní prostředí pro společenské setkání a jednání. Kulturní program ve velkém sále zahájila taneční škola Vavruška, která nás příjemně tanečně naladila. Další program byl vyplněn hudebními bloky a vystoupeními našich známých umělců. Vystoupení sympatického Václava Noida Bárty, Petry Černocké a Jiřího Pracného bylo posluchačsky naprosto úchvatné. V malém sálu se o zábavu postaraly hudební těleso Big Papa a excelentní revivalová skupina Th e Beatles, která nás svými písněmi přesunula do 60. let minulého století. V tomto roce byla vyhlášena soutěž o nejsilnější ročník „veteriny“, který se sejde na veterinárním plese. Vavříny vítězství přináleží absolventskému ročníku 1990. Sešlo se jich na naše společenské poměry ohromující množství 12 absolventek a absolventů.

Rytířský sál svojí tradiční koncepcí „Moravského sklípku“ s cimbálovou muzikou Slovácko mladší a ochutnávkou vína pod vedením sličné someliérky a moravskými pochoutkami nezklamal naše očekávání. Rautové stoly se ve všech sálech opět prohýbaly pod skvělými pochoutkami, které byly přehlídkou kulinářského umění zdejších kuchařů. V průběhu večera návštěvníci ochutnali z široké nabídky dobrot, které servírovaly jako pilné včelí dělnice vždy usměvavé číšnice za vydatné pomoci kvalifi kovaných kuchařů. Číšníci ve stylových úborech pobíhali svědomitě od stolu ke stolu a starali se o důsledné dodržování pitného režimu všech přítomných. Po celou dobu plesu se podávalo lahodné víno Vinařství u Vrbů.

Děkujeme všem fi rmám, které se rozhodly partnersky spolupracovat na realizaci plesu, jelikož bez jejich účasti by ples v této podobě nebylo možno zrealizovat. Poděkování proto patří fi rmám, jejichž loga jsou umístěna na pozvánkách a stránkách našeho komorového časopisu. Velké uznání zasluhují všichni členové týmu, kteří se postarali o bezchybné zajištění příjemného průběhu této události. Věřím, že se na této společenské akci v příštím roce sejdeme v hojném počtu a ve skvělé náladě.

Leoš Grejcar – veterinární Václav Matěj Kramerius

19_ples

20_ples

21_ples

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce